torsdag 14 mars 2019

Personaldag med vintertema

Vi hade en riktigt fin personaldag igår, med vintertema. På förmiddagen besökte vi det arktiska museet Nanoq utanför Jakobstad och fick en oerhört intressant guidad tur av grundaren och eldsjälen Pentti Kronqvist som gjort mer än tio expeditioner till arktiska områden. Han har framför allt erfarenhet av Grönland, Svalbard och ryska Ishavskusten. Dessa erfarenheter, och otaliga föremål som han samlat på sig under sina äventyr, finns nu bevarat på Nanoq. Förutom huvudbyggnaden och stugbyn består området av åtta mindre byggnader som har fungerat som specialutställningar under årens lopp. Nanoq invigdes 1991 och är det första arktiska museet i Europa som förevisar Arktis och Antarktis med omkringliggande områden. Tack Pentti!

Efter lunch och personalmöte inne i stan tog vi oss ut på isen och avrundade dagen med en skön promenad. En bra dag med fina kollegor!

Här bjuder vi på några bilder från dagen:


måndag 11 mars 2019

Inför Riksdagsvalet 2019

Tillsammans med Mentalhälsopoolen stöder Psykosociala förbundet rf  dessa åtgärder och målsättningar inför kommande regeringsperio:

10 ÅTGÄRDER FÖR REGERINGSPERIODEN 2019-2023

1. Att skapa ett nationellt program för psykisk hälsa och missbruksfrågor för perioden fram till 2030, omfattande främjande av psykisk hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och utveckling av tjänster för rehabiliteringsklienter, och deras anhöriga och närstående. Att förnya mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård samt klient- och patientlagen. Att höra sakkunniga och erfarenhetsexperter bör bli en del av strukturerna och lagstiftningsprocesserna. 

2. Stärkt föräldrastöd: man bör stöda kommande generationers psykiska hälsa och kompetens i psykisk hälsa, såsom psykisk resiliens och färdigheter för uppfostran. Man bör beakta barn i vuxentjänsterna, och i ett tidigt skede stöda familjer med spädbarn eller som väntar på barn. 

3. Att förebygga ungdomars marginalisering genom att föra stödet närmare. Man ska garantera oavbrut­na processer från skolan till psykoterapi, och förstärka mångaktörtjänster, såsom ungdomsstationer, mångkulturella center och krisjour. Öppenvården ska utvecklas målmedvetet. 

4. Skapande av en psykoterapigaranti för att få behandling inom en månad. Lämplig form av terapi, såsom korttidsterapi, bör börja inom 28 dagar från att behovet har identifierats, ifall annan behandling inte är tillräcklig. Behandling bör vara tillgänglig på alla inhemska språk. 

5. Ett brett förebyggande av självmord. Olycksutredningscentralen bör årligen publicera en rapport om självmord, med rekommendationer för åtgärder. Varje landskap skall ha ett självmordsförebyggande ar­bete, som implementeras även i skolor och läroanstalter. 

6. Resurserna hos personer med psykisk ohälsa ska främjas genom att garantera omständigheter som stöder rehabilitering, såsom tillräcklig utkomst och ersättning för läkemedel, tjänster som stöder självstän­dighet i vardagen, möjligheter att arbeta partiellt och stöd till de närstående. 

7. Under ledning av statsrådets kansli ska man skapa verktyg för konsekvensbedömning av inverkan på mental hälsa. Konsekvenser för psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa och självmord skall bedömas. 

8. Att skapa en nationell informationskälla för det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa. Syftet är att samla ihop god praxis för att främja psykisk hälsa och stöda implementeringen. 

9. Uppföljningen av hälsa i befolkningsundersökningar skall i alla åldrar inkludera en bedömning av psyki­skt välbefinnande, upplevd livskvalitet och lycklighet. Man ska utvärdera och utveckla psykvårdens effekti­vitet utifrån forskning och genom att lyssna på patienternas erfarenheter. 

10. Att skapa hållbara modeller för att finansiera främjande och förebyggande arbete för psykisk hälsa. Totalkostnaderna av psykisk ohälsa är på årsbas cirka elva miljarder. Främjande och förebyggande men­talvårdsarbete är mycket kostnadseffektivt och det investerade kapitalet betalar sig tillbaka mångfaldigt inom 5-10 år

Praktikperioden slut


 Foto: Pixabay

Nu har min praktiktid på Psykosociala förbundet börjat lida mot sitt slut och jag återvänder till skolbänken med ett lärorikt bagage. Under dessa veckor har jag fått en bra inblick i hur förbundet jobbar och inser hur viktigt uppgift de har för att förebygga psykisk ohälsa. Mestadels av tiden har tillbringats i skolorna i Jakobstadsregionen då vi har jobbat med YAM-projektet som är ett hälsofrämjande projekt för att förbättra psykisk ohälsa bland unga i åldern 14-16 år. Jag har fått stor insikt i detta ämne och är glad att jag fått förtroendet att vara med under denna tid, ett viktigt ämne att behandla och göra skillnad i när de unga är våran framtid. 

Jag hoppas dessa ungdomar tar med sig kunskapen de fått och att vårdnadshavarna vågar prata med sina ungdomar om psykisk ohälsa. Under denna tid har jag observerat att det är viktigt för ungdomarna att få diskutera aktuella samtalsämnen som händer i världen och främst att bli lyssnad på. Jag har lärt mig mycket om psykisk ohälsa och allt där omkring under min praktiktid, vilket jag tar med mig under mina fortsatta socionomstudier och kommande arbetsliv!

Tack för denna praktik, Psykosociala förbundet!

onsdag 6 mars 2019

Årets första Respons


Årets första Respons är här! Kanske har du redan fått tidningen i postlådan? Kanske vill du beställa ett eget nummer? Det kan du göra via vår hemsida i så fall: http://fspc.fi/var-tidning


Temat för detta nummer är Ätstörningar, men vi skriver såklart om väldigt mycket annat också - till exempel om hur det känns att få en bokstavsdiagnos som vuxen, om spelmissbruk, om att vara stolt över sin kropp och vad prestationssamhället gör med oss. Hoppas du gillar tidningen!

torsdag 28 februari 2019

Fina föreläsningar på kommande


FinFami ordnar flera fina föreläsningar i Vasa den kommande våren. Här är två exempel: en föreläsning om ätstörningar i mars och en föreläsning om depression i april. Skaffa dig kunskap, så att du förstår dig själv, och andra, lite bättre.


tisdag 19 februari 2019

Mycket på gång denna vecka

Det är bara tisdag ännu denna vecka, men vi har redan fått väldigt mycket gjort här på förbundet - vi har föreläst för närvårdarstuderande på YA i Pedersöre, korrekturläst och redigerat tidningen Respons innan den skickas iväg till tryckeriet, deltagit i olika möten, och fått ta del av en intressant föreläsning om nätanvändning med forskaren Elza Dunkels. Dessutom är vi hela tiden på gång med projekt YAM :) Men var inte oroliga, mellan varven tar vi ordentliga pauser, stannar upp, andas, reflekterar och skrattar tillsammans 👍

Önskar dig en fin vecka!

onsdag 13 februari 2019

Tack, Kristinestad!


Vi fick en fin och intensiv dag i Kristinestad igår med både föreläsningar och workshop på högstadiet. Vi hann även hälsa på Psykosociala föreningen Primula och prata lite med verksamhetsledaren Torolf Back.

Kristinestad bjöd på strålande solsken och vi är så glada att högstadiet bjöd in oss för att diskutera psykisk hälsa och ohälsa. Stort TACK till er!