torsdag 12 december 2019

Sista YAM-lektionerna för i år


Hälsningar från Larsmo! De sista YAM-lektionerna för detta år har precis kört igång nu på torsdagsmorgonen. Vi vill passa på att TACKA alla fina och härliga elever som vi har fått jobba med under 2019. Sköt om er och ha en riktigt skön julledighet!

tisdag 10 december 2019

Vi förnyar tidningen Respons


Vi är på gång med en layoutförnyelse av tidningen Respons! Det är Sonja Finholm på Alfred media som hjälper oss med förnyelsen. Och det blir riktigt fint! Planen är att tidningen, från och med första numret 2020, ska se lite mera stilren ut än tidigare. Det ska bli spännande att få höra vilken feedback vi får på förnyelsen. Tidigare nummer av tidningen kan du läsa här.

måndag 2 december 2019

Måndag i adventMåndag morgon på Psykosociala förbundet. Vi önskar dig en riktigt fin dag i dessa adventstider! Vi inleder veckan med ett sedvanligt måndagsmöte, och därefter är det fullt fokus på tidningen Respons. Den korrekturläses under dagen och skickas därefter till tryckeriet. Bland annat sånt på våra bord idag.


måndag 18 november 2019

Strategi för psykisk hälsa välkomnas

 Foto: Monica Björkell-Ruhl


Den nya strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till 2030. Psykosociala förbundet välkomnar strategins starkare fokus på psykisk hälsa som en kraftgivande resurs och de nya verksamhetsformer som den möjliggör. Strategin bygger på gemenskap i vardagsmiljön samt sänker tröskeln för att söka hjälp då det behövs. Strategin understryker rätten till psykisk hälsa ur ett människorättsperspektiv samt vikten av omfattande tjänster som bygger på individuella behov i olika livsskeden. Gränsöverskridande samarbeten behövs för att föra olika sektorer samman, och öka tillgången till hälsofrämjande insatser i vardagen. Samarbete och förbättrade kommunikationskanaler krävs också för att trygga den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa, vilka riskerar en förkortad livslängd på grund av ojämlik tillgång till livsviktiga medicinska ingrepp och behandlingar. Den nya strategin minskar målmedvetet stigma kring psykisk ohälsa och livshotande ojämlikhet.  

Strategin innebär också ett efterlängtat suicidpreventivt program. Vi är många som talat oss varma för att Finland borde sälla sig till skaran länder som satsar på att förebygga självmord på ett övergripande och målmedvetet sätt.  Ändringsprocessen som den nya strategin medför kräver ett starkt ledarskap, vilket poängteras starkt. Strategin kommer att spänna över flera regeringsperioder, en god nyhet med tanke på att ändringsprocesser tar tid. 

Psykosociala förbundet har deltagit i beredningen av strategin genom att lyfta fram att de tjänster, verksamhetsmodeller och åtgärder som nämns också ska finnas på svenska, vilket bör beaktas redan i planeringsskedet. För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas behöver vi, förutom svenskspråkiga tjänster, säkerställa att det också finns förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på svenska.  

Psykosociala förbundet och dess medlemsorganisationer välkomnar den nationella strategin för psykisk hälsa och ett nationellt program för suicidprevention. Om den nya strategin ska uppfylla sitt syfte att minska utanförskap och öka delaktighet, måste åtgärderna beakta och inkludera de språkliga minoriteterna.  

Psykosociala förbundets höstmöte 6.11.2019  
Ordförande Christer Rönnlund
Verksamhetsledare Bodil Viitanen

måndag 11 november 2019

Psykosociala förbundet 35 år


Psykosociala förbundet fyller 35 år i år! Det firades med ett kombinerat jubileumsseminarium och höstmöte på Ruissalo spa i Åbo i förra veckan. Under de två dagarna bjöds deltagarna på en fin föreläsning om positiv psykologi med Axel De La Chapell, där vi alla fick lära oss att uppmärksamma det goda i livet. Förbundet arrangerade även en hälsopromenad vid havet och de förtroendevalda fick möjlighet att delta i en föreläsningsdiskussion ledd av Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen. Festmiddagen bestod av fyra rätter och vi skålade i bubbel. Dessutom hade vi bjudit in en barnkör från Sirkkala skola i Åbo som sjöng några vackra sånger för oss.

Under dagarna fanns även tid för simning, vattengymnastik och egna promenader för den som ville det. I samband med jubileumsseminariet utsågs årets medlem, som tilldelades Camilla Karlsson från föreningen Duetto. Och titeln Årets hedersmedlem gick till Karl-Göran Löfgren från Vörå.

Här är några bilder från jubileumsseminariet. TACK till alla som deltog, eller som på annat sätt firat Psykosociala förbundets 35 år!

 Foto: Pernilla Nylundonsdag 30 oktober 2019

Spelpolitik


Under Sostetalk-dagarna i Tammerfors i oktober tog man upp frågan om spelpolitik och Veikkaus monopolställning i Finland. Många ministerier är inblandade i spelpolitiken i Finland. Kultur- och undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet delar ut understöd till kultur-, idrotts-och social- och hälsovårdsorganisationer årligen. Organisationer som erhåller understöd styrs under en rad olika lagar såsom bland annat Statsunderstödslagen. Organisationerna är skyldiga att följa upp hur understöden används och rapporterar och redovisar resultat till understödsbeviljaren. 

Utländsk spelpolitik når också Finland och finländska spelare. Ca 3 procent av finländarna har spelproblem. Redan i några år har man diskuterat på nationell nivå att det behövs ett program för spelpolitik. Man behöver satsa mera på att förebygga och åtgärda spelberoende. Ca 1 procent av understöd går till arbete för att hjälpa spelberoende personer. Större ansvar för marknadsföring krävs av Veikkaus. Då det gäller frågan om utländska spel har lyft fram olika alternativ för att begränsa den verksamheten men inga beslut har ännu gjorts av staten Finland. Vissa länder som också har spelmonopol på sina statliga spel har tex tagit beslut om att förhindra att pengar överförs till utländska spelbolag eller att man beslutat att blockera spel på internet.  

Ifall Finland skulle övergå till licenssystem, som man har tex i Sverige, istället för statligt monopol, skulle det behövas en grundlig genomgång och konsekvensbedömning och en politisk diskussion om vad det skulle vara för nytta för landet att övergå till ett sådant. Eftersom Finland ändå har ett system där man delar ut pengar till kultur, idrott, social- och hälsovård med intäkterna från Veikkaus är det svårt att se vad som kunde bli bättre för Finlands del. Värsta scenariot är väl ändå att helt släppa spelpolitiken i fritt fall och låta utländska spelbolag ta över och kamma hem spelarnas förluster i egna fickor. Dessa utländska firmor strävar efter egen vinst och vänder alldeles säkert ryggen åt spelproblemen. Dem får samhället ta hand om också i fortsättningen oberoende av monopol eller licens eller inget alls. 

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

Nonni
Mäkikärki, verksamhetskoordinator 
Psykosociala förbundet