onsdag 1 februari 2023

Ett omtyckt vykort

Psykosociala förbundets vykort kan man köpa till självkostnadspriset 2 euro. Porto tillkommer vid postning. Kortet har texten Du är värdefull och har utarbetats av formgivaren Ingela Nyman. 

Vänligen kontakta sonja.wickman@fspc.fi om du vill beställa ett (eller flera) vykort!




Träffa andra med liknande erfarenheter

På våra kurser vill vi erbjuda kamratstöd. Det är viktigt att få träffa andra med liknande erfarenheter. Våra kurser är avgiftsfria, inkluderar kost, logi i dubbelrum och program. Reseersättning kan ansökas i efterhand om det finns ekonomiska och/eller sociala grunder. 

Här presenteras alla våra kurser 2023:

Kul för unga 30.3-2.4
Plats: Himos, Särkisaari läger- och kursgård

Att lära mig leva med bipolär sjukdom 25-28.5
Plats: Backby gård, Esbo

Kurs i skärgården 5-9.6
Plats: Skärgårdsskolan, Houtskär, Åbolands skärgård

Ångestskolan 28.9-1.10
Plats: Norrvalla, Vörå

Sorgens stig 26-29.10
Plats: Härmä Spa 

Sömnskola 16-19.11
Plats: Norrvalla, Vörå

Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor? Ring 050-9113295 eller mejla kurs@fspc.fi

Här hittar du mer information om våra kurser.

onsdag 11 januari 2023

Dialogcafé - för ökad ömsesidig förståelse

Den finlandssvenska funktionshinderrörelsen inbjuder inför riksdagsvalet kandidater i de tvåspråkiga valkretsarna till valtillställningar där de får träffa personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga för att lära sig mer om deras vardag, vilka utmaningar de stöter på och vilka resurser de besitter. Samtidigt vill vi öka målgruppernas förståelse för politikernas vardag och beslutsfattandets utmaningar. Samtalen förs enligt dialogpaus-metoden. Som botten för diskussion fungerar våra valteser.

Vi ser att ökad ömsesidig förståelse är en förutsättning för ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald — att vi alla är olika och att det är bra, att en del behöver mer för att få lika mycket. Det är grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle.
Vi hoppas att en till två kandidater från varje parti kan delta i vårt dialogcafé i deras egna valkrets följande datum:
- Helsingfors valkrets: Tisdag 14.2 kl. 17.30-19.30 på Luckan
- Vasa valkrets: Torsdag 16.2 kl. 18-20 på Vänstugan Primula & Torsdag 23.2 kl. 17-19 på Folkhälsanhuset Wasa
 - Nylands valkrets: Tisdag 28.2 kl. 17-19 på Karis bibliotek & Tisdag 7.3 kl. 17-19 på Kulturhuset Grand i Borgå
- Egentliga Finlands valkrets: Torsdag 2.3 kl. 17-19 på Gillesgården i Åbo
Dialogcaféerna är menade enbart för riksdagsvalskandidater och är inte öppna för allmänheten. Tillställningarna hålls på svenska, men vi uppmuntrar att delta även om du inte är van att tala svenska.
Dialogcaféerna ordnas av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och dess medlemsförbund: FDUV, FMA – Funktionsrätt med ansvar, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Psykosociala förbundet och Svenska hörselförbundet.
Mera information finns här.

måndag 19 december 2022

En kram i juletid

Det börjar så småningom bli dags för oss på Psykosociala förbundet att varva ner inför julen, lägga upp fötterna i soffan och värma oss med glögg. Choklad har vi visserligen ätit genom hela advent, men vi kan säkert få ner några bitar till. Och pepparkakor passar ju bra till glöggen.

Vi vill skicka över en kram till dig i juletid. En digital kram, som skickas över till dig som läser det här. Just nu. Kramen är varm och innerlig, och vi önskar dig en fridfull jul och ett gott nytt år. Ta hand om dig - du är värdefull!



tisdag 8 november 2022

Boken "Gnistor av hopp" - erfarenhetsexperter berättar

”Oändligt mycket mod och smärta samlad mellan två pärmar”. Så skriver tidningen Västra Nyland om Pamela Kinnunens bok ”Gnistor av hopp” som nyligen kom ut. I boken berättar åtta erfarenhetsexperter om hur de vänt livets motgångar till en resurs.
Här kan du läsa VN:s artikel, där de skriver om boken och hur den har kommit till.

Pamela Kinnunen är ordförande i föreningen Livsgnistan, och hon sitter även i Psykosociala förbundets styrelse.




måndag 10 oktober 2022

Nya funktionshinderservicelagen till riksdagen

Här kan du ta del av Marica Nordman och Elias Vartios tankar kring funktionshinderservicelagen. Båda arbetar som juridiska ombud på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder:

Förra veckan gav Sanna Marins regering propositionen till ny funktionshinderservicelag till riksdagen. Riksdagen har under den här veckan behandlat den i plenum. Som följande steg ska lagförslaget till social- och hälsovårdsutskottet. Även grundlagsutskottet ska avge utlåtande om lagförslaget.  
Vi är mycket glada över att våra förslag gällande tryggande av de språkliga rättigheterna har beaktats i förslaget både på paragraf- och motiveringsnivå. Lagens tillämpningsområde tar även bättre hänsyn till personer med sensoriska funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska utmaningar samt barn med funktionsnedsättningar. Det så kallade resurskravet för personlig assistans har blivit något lindrigare och en ny tjänst, stöd i beslutsfattande introduceras. 
Förslaget innehåller några orosmoment: 

  • Klientavgifterna kommer att öka för personer som tidigare fått service via specialomsorgslagen. Det bör systematiskt säkerställas att klientavgifterna inte hindrar användningen av tjänsterna. Avgifterna får inte heller bli ekonomiskt oskäligt betungande. 
  • Det lindrigare resurskravet för personlig assistans kan fortfarande innebära mera begränsade möjligheter till boende och fritid om motsvarande service för assistans inte beviljas.  Personer diskrimineras på basis av deras intellektuella och eller kommunikativa färdigheter. Exempelvis antalet timmar för fritidsverksamhet kan variera mycket beroende på om servicen ordnas som personlig assistans (30h/månad) eller som särskilt stöd (10h/månad, senare 20h/månad).  
  • Tillämpningsparagrafen innehåller fortfarande åldersdiskriminerande element, som kan leda till att äldre personer som får en funktionsnedsättning kan bli utan stöd och hjälp. 
  • Träning för arbetslivet saknas helt vilket är oroväckande i och med den låga sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättningen. Tjänsterna för dagverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet blir också betydligt mera inflexibla än vad de är idag. 

SAMS fortsätter med att föra fram dessa synpunkter tillsammans med medlemsförbunden och de finskspråkiga samarbetsparterna.  

Hälsningar, Marica & Elias

  

torsdag 22 september 2022

Föreläsning i Jakobstad den 12.10

"Psykolog, canceröverlevare, vanlig människa". Så beskriver han sig själv, Henrik Wiman från Uppsala i Sverige. Den 12.10 föreläser han i Jakobstad, om psykisk hälsa och smarta verktyg för att höja sin lägstanivå. Psykosociala förbundet är med som medarrangör i detta Arbis-event. Det vill du INTE missa! Mera information, och möjlighet att boka din biljett kan du göra här. Vi ses!