måndag 19 oktober 2020

Våra kondoleansadresser

 


Vi vill påminna om Psykosociala förbundets kondoleansadresser som finns till salu. Adresserna finns både i färg och i svartvitt. Det är formgivare Ingela Nyman som har skapat adresserna i samarbete med oss, och de säljs för att vi ska kunna stöda personer med psykisk ohälsa på olika sätt, till exempel genom rehabilitering, utbildning och rekreation. Här kan du titta närmare på adresserna och göra en beställning.

fredag 9 oktober 2020

Låt oss prata om psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år uppmärksammas den internationella Världsdagen för psykisk hälsa. Vi på Psykosociala förbundet jobbar dagligen med att synliggöra psykisk hälsa och ohälsa på olika sätt, och nu, inför den 10.10 vill vi dela en nyhet med dig.

Vi vill ge dig en liten förhandstitt på en film som vi har gjort med sportjournalisten Kaj Kunnas. I filmen, som heter ”Låt oss prata om psykisk hälsa”, vill vi synliggöra den inre hälsan och det inre måendet som varierar under livets gång. Vi ÄR så mycket vi människor, och vi måste fortsätta prata om det som pågår på insidan. Både sånt som gnager i oss och sånt som får oss att le.

Det blev en väldigt känslosam och ärlig intervju mellan Kaj Kunnas och Psykosociala förbundets informatör Pernilla Nylund. I filmen berättar Kaj bland annat om mobbning, livsförändrande ögonblick, tacksamhet, och att välja sina tankar.

Hela intervjun har blivit en film som kommer att visas i sin helhet i november. Under Mentalhälsoveckan, vecka 47, publicerar vi filmen ”Låt oss prata om psykisk hälsa” och vår förhoppning är att den bidrar till att de viktiga diskussionerna om psykisk hälsa fortsätter.


tisdag 6 oktober 2020

Att bli hördDen 10.10 firas Världsdagen för psykisk hälsa. Med anledning av detta uppmanar MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. oss alla att visa grönt ljus för att lyssna!

Att lyssna är temat för årets kampanjGrönt ljus för att lyssna. Vårt välbefinnande påverkas starkt av hur vi blir bemötta – såväl på arbetsplatsen och i skolan, som i fritidssysselsättningar pch hälsovården. Var och en är förtjänar att bli hörd.

Att bli hörd, och att lyssna, stöder den psykiska hälsan!

 • När vi blir hörda förstärks vår psykiska hälsa och vårt välmående.
 • Att bli hörd ökar vår självmedkänsla - ofta är vi mer kritiska mot oss själva än mot andra.
 • Att dela erfarenheter med andra ökar tilliten till andra människor.
 • Interaktion med andra förbättrar vår fysiska hälsa och hjälper oss att slappna av. Hjärtats puls och blodtrycket sjunker och  belåtenhetshormoner i kroppen ökar!
 • Att lyssna på andra hjälper oss att förstå varandras olikheter och skapa mer delaktighet och gemenskap.

Vem kunde du lyssna på idag?

Hur du kan delta i kampanjen:

 • Sprid och dela kampanjmeddelandet i sociala medier 5 – 10.10 
 • Lys upp en plats med grönt ljus 10.10 kl. 18. Vi utmanar dig att lysa upp byggnader, fönster, minnesmärken etc
 • Klä dig i grönt! 
 • Dela bilder på Instagram och Facebook med taggarna: #gröntljus #vihreäävaloa #världsdagenförpsykiskhälsa #maailmanmielenterveyspäivä #kymppikymppi #vemkundedulyssnapå #ketävoisitkuunnella
 • Publicera bilder på Instagram under #vihreäävaloa 5.–11.10 och delta i utlottningen av ett Bookbeat-presentkort.
 • Stöd Mieli rf:s arbete för psykisk hälsa. Donera 10 euro den 10.10. SMSa MIELI till nummer 16499 (meddelandepris 10 €).
Det här inlägget är en del av kampanjen Grönt ljus för att lyssna, som ordnas i samband med Världsdagen för psykisk hälsa 10.10.2020. Bekanta dig med kampanjen här: mieli.fi/kymppikymppi/grönt-ljusfredag 2 oktober 2020

Årets sista kurser

Oktober är redan här men vi hinner ännu med två kurser innan årets slut. Välkommen med din ansökan! Mer info om kursernas innehåll och ansökan hittar du här: https://www.fspc.fi/kurser/kurslista

Kurs för anhöriga
Tid: 05.11.2020 ➞ 08.11.2020
Plats: Backby herrgård (Kaisan koti), Esbo
Sista ansökningsdatum: 18 oktober, 2020 (OBS! Förlängd ansökningtid)

Sömnskola
Tid: 12.11.2020 ➞ 15.11.2020
Plats: Norrvalla, Vörå
Senaste ansökningsdatum: 16 oktober, 2020

Kurserna är helt avgiftsfria (inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel)


torsdag 1 oktober 2020

Hej oktober!

 


Första oktober idag. Vart flyger tiden? Här på förbundet upplever vi att det är måndag och fredag mest hela tiden. Men vi försöker stanna upp och reflektera också. Titta tillbaka. Blicka framåt. Vad har vi på kommande? 

Under oktober månad är det väldigt mycket YAM-projekt ute i skolorna i Jakobstadsregionen. Vi är så glada att vi får fortsätta träffa så många fina högstadieelever och arbeta förebyggande! TACK till alla våra samarbetsparter, lärare och elever där ute!


Oktober månad innebär även ett slut på vår kampanj "Psykisk hälsa för alla". Den 9.10.2020 avslutas kampanjen, som då har pågått under ett år. TACK till alla er som har bidragit med såväl små som stora summor! Alla bidrag är välkomna och uppskattas. Tack vare bidragen kan vi hjälpa personer med psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om kampanjen - ännu hinner du vara med!


Detta, och mycket annat, händer under oktober månad. Vi fortsätter framåt.
Sköt om dig!

Hälsar vi på Psykosociala förbundet

måndag 21 september 2020

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

 


Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. Många upplever det som utmanande att använda webben - äldre personer, invandrare, unga, människor med skärmläsare, personer med olika funktionsutmaningar och så vidare. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av hjälpmedel ska kunna ta del av innehållet. Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, och vi vill uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vilka förändringar har vi gjort?

Vi har jobbat med färger och kontraster, för att göra sidan ännu tydligare.
Vi har gjort texterna större och språket mera begripligt.
Vi har förenklat genom att ta bort så kallade ”störande element”, som bildspel, bildgallerier och texter på bilder.
Vi har jobbat med strukturen på sidan och tydligare hänvisningar.
 

Men vi är ändå medvetna om att allt innehåll inte är tillgängligt för alla. Det gäller bland annat en del äldre dokument (pdf) och filmer. 

Vi tar gärna emot dina tankar och åsikter gällande tillgängligheten på vår webbplats. Feedback kan skickas till informatör Pernilla Nylund 050-548 8950 eller pernilla.nylund@fspc.fi.

 

fredag 18 september 2020

Resultat från vår enkät om upplevelser av coronaviruset

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi in 26 anonyma svar från runtom i Finland. Tack till alla som deltog i enkäten och gav sina synpunkter! Dessa svar hjälper oss att utveckla vårt fortsatta arbete med att erbjuda stöd, sprida kunskap och påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Nedan hittar du en presentation av resultaten.