onsdag 8 juli 2020

Insändare: Dags att ta ensamhet på allvar

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet. Över 1 miljon människor lever i dag i ensamhushåll. 

Ensamhet är lika skadligt som rökning, får man ofta läsa. Ändå har vi de senaste åren sett hur ensamhet breder ut sig som ett växande samhällsproblem. De senaste tio åren har ensamboende ökat mest bland yngre och äldre personer. Enligt de senaste siffrorna från Statistikcentralen var andelen ensamboende ifjol 45 procent av alla bostadshushåll. 

Ensamboende är idag vanligast bland personer över 75 år, varav varannan person lever ensam. Av de som fyllt 90 år var totalt 30 107 ensamboende, vilket var en ökning med 5,4 procent från året innan. Den ökade ofrivilliga ensamheten som coronakrisen har medfört riskerar att drabba äldre särskilt hårt. 

Det är viktigt att skilja på frivillig och ofrivillig ensamhet. Det finns de som väljer att leva avskilt, som finner ro i att inte ha så mycket människor omkring sig. Ensamhet kan fungera som en resurs för att hantera stress och för återhämtning. Enligt den amerikanska sociologen Eric Klinenberg vittnar ökat ensamboende även om ett starkt välfärdssystem. Ett system inom vilket individualism och självförverkligande uppmuntras. 

Långvarig ofrivillig ensamhet, däremot, utgör ett hot mot vår hälsa. Forskning visar att social isolering har långtgående effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. När vi upplever ofrivillig ensamhet och isolering kan vårt stressystem aktiveras. Ett kontinuerligt påslaget stressystem ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och tidigare utveckling av demens. Ensamhet kan även skapa känslor av ångest och oro samt minska vår kognitiva förmåga. 

Under coronakrisen har den ofrivilliga ensamhetens negativa effekter på den psykiska hälsan uppmärksammats i den offentliga diskussionen. Det är positivt att se en ökad medvetenhet om de sociala kontakternas livsviktiga betydelse för människor. 

Samtidigt har känslan av samhörighet och delat ansvar på många sätt fört oss närmare varandra. Vi har sett detta uttryckt i en vilja att hitta nya innovativa sätt att umgås och att hjälpa andra människor. För många av oss har digitaliseringen möjliggjort upprätthållandet av sociala relationer och nätverk, men att träffas via en dataskärm passar inte alla. Digitala kaffestunder är inte något som alla har vant sig vid eller nödvändigtvis uppskattar. Polariseringen mellan de så kallade “diginativa” och de som inte är det riskerar därför att öka. 

I sin bok “Att höra till: Om ensamhet och gemenskap” konstaterar ensamhetsforskaren och läkaren Peter Strang att människor känner sig mindre rädda i en gemenskap. Han menar att “få dela en svår upplevelse med någon som har erfarenhet känns välgörande”. 

Enligt Strang finns det betydande kunskap om ensamhetens negativa inverkan på hälsan, men problemet är att vården och omsorgen inte planeras utifrån denna kunskap. 

Många viktiga insatser har gjorts de senaste åren för att bekämpa ensamhet och social isolering, i synnerhet inom tredje sektorn. Frågan är inte heller obekant för politiker och beslutsfattare. Men detta problem behöver ges fortsatt strålkastarljus. Det hot som ensamhet och social isolering medför för människors fysiska och psykiska välbefinnande måste tas på allvar. 

Hälsoriskerna av ensamhet måste beaktas inom kommunen och vården. Det behövs satsningar på förebyggande arbete, samt ett nära samarbete mellan den offentliga sektorn och tredje sektorn - inom vilken den mellanmänskliga kontakten sker. 

Christer Rönnlund, ordförande, Bodil Viitanen, verksamhetsledare, Psykosociala förbundet rf 

Vi efterlyser läsarberättelser


Sommaren är här och bakom oss har vi en exceptionell vår. Coronaepidemin har påverkat oss alla på olika sätt. För en del har restriktionerna inneburit mer pusslande i vardagen, andra har känt sig mer ensamma, för vissa kanske vardagen inte alls ändrats så mycket.Vi vill gärna höra vilka tankar och känslor som coronaepidemin har väckt hos just dig.

Om du känner att du vill dela med dig - skriv och berätta för oss med egna ord hur du har upplevt den senaste tiden✍️ Vi samlar in berättelserna under juli månad.

Vänligen mejla din text till: tina.karkinen@fspc.fi

tisdag 30 juni 2020

Stödtjänster för unga under sommarenSommarlovet kan innehålla både bättre och sämre stunder. För många unga kan sommaren vara en utmanande tid då vardagens strukturer försvinner.


Yttre krav på att ha roligt och vara glad kan upplevas som större under sommaren. För många kan sommarlovet även innebära ensamhet och brist på trygga vuxna när skolorna stänger sina dörrar.


Behöver du någon att tala med? Nedan hittar du stödtjänster som har öppet även under sommaren.


Om du behöver samtalsstöd ska du inte tveka att ta kontakt med någon. Inget bekymmer är för litet och det lönar sig alltid att söka hjälp.

Stödtjänster som har öppet under 
sommarenChatt- och telefonkalendern
Via Luckans nya chatt- och telefonkalender hittar du smidigt och snabbt vilka svenskspråkiga tjänster som har öppet idag. Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen. Tjänsterna kan på olika sätt stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.


Den svenskspråkiga barn- och ungdomstelefonen, Mannerheims Barnskyddsförbund

Barn- och ungdomstelefonen betjänar under sommaren på numret 0800 96 116 måndag till onsdag kl. 14-17 och torsdagar kl. 17-20. Samtalet är gratis för dig, syns inte i telefonräkningen och bandas inte in. Du kan ringa anonymt.

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/barn-och-ungdomstelefonen/


HelsingforsMission

HelsingforsMission erbjuder hjälp för unga under hela sommaren. HelsingforsMisson erbjuder hjälp för 12-29 -åriga unga. Den unga kan få samtalshjälp av en professionell hjälpare, av en utbildad volontär som stöd i sin vardag och av ensamhetsarbete, där man har möjlighet att bearbeta ensamhet med hjälp av samtal och självständigt arbete.


Röda Korset, De ungas skyddshus

Röda Korsets skyddshus för unga erbjuder kris- och samtalshjälp med låg tröskel för ungdomar och deras familjer.

https://www.rodakorset.fi/ungasskyddshus

måndag 29 juni 2020

Måndagshälsning


En ny vecka är här och vi hoppas att den har börjat bra för dig!

Snart är juli här och våra kanslier håller sommarstängt fram till 3.8. Men kom ihåg att vår verksamhetskoordinator finns tillgänglig dagtid hela sommaren!

Tveka inte att ta kontakt via e-post: tina.karkinen@fspc.fi eller per telefon: 050-590 3436.
onsdag 24 juni 2020

Svara på vår enkät - var med och påverka!

Hjälp oss att sprida information och kunskap om hur coronaepidemin har inverkat på människors liv och vardag.

Genom att svara på vår enkät kan du bidra till att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda tillräckligt stöd. Dina svar kan också hjälpa oss att påverka i intressefrågor som rör just din vardag.

Enkäten riktar sig till personer med erfarenheter av psykisk ohälsa och kan besvaras anonymt.

Här hittar du enkäten.

måndag 22 juni 2020

Vi efterlyser läsarberättelser

Foto: Mikaela Hjulfors

Vi arbetar som bäst med nästa nummer av tidningen Respons, och det numret kommer att ha naturen som tema. Vi vill gärna veta vad naturen betyder för just dig. På vilket sätt påverkar naturen dig? Om du vill – skriv och berätta för oss! Vi vill gärna publicera det du berättar i vår tidning (eller på vår blogg, om ni är många som skriver). Dina tankar kan nämligen vara oerhört värdefulla för någon annan att ta del av.

Om du vill berätta vad naturen betyder för dig, vänligen mejla din text (max 1500 tecken) och gärna en bild, till pernilla.nylund@fspc.fi. Senast den 7.8.2020 behöver vi ditt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

torsdag 18 juni 2020

En fin midsommarhelg


Vi på Psykosociala förbundet vill önska Dig en riktigt fin midsommarhelg! Det ser ut att kunna bli en ovanligt varm midsommarhelg i år. Sköt om dig. Du är värdefull - alla dagar! Stor kram från oss!