tisdag 26 maj 2020

Vi finslipar detaljerna


Det är så spännande tider nu! Något av det roligaste som finns när man producerar en tidning är att få korrekturläsa första layouten och titta igenom upplägg, bilder, rubriker, citatrutor och så vidare. Vi finslipar de sista detaljerna och sen åker tidningen Respons iväg till tryckeriet. Det blir en riktigt fin tidning, med mycket att läsa. Ärliga berättelser och många olika röster som kommer fram i tidningen. Temat är bipolär sjukdom, men vi skriver även en del om hur coronasituationen har påverkat oss alla på olika sätt. Vill du beställa tidningen? Här kan du läsa mer om hur man gör!

Ha en bra dag!

torsdag 21 maj 2020

Goda nyheter för terapigarantin!Kampanjen för att införa terapigaranti för psykisk ohälsa har tagit ännu ett steg framåt!
Social- och hälsovårdsutskottet anser att "terapigarantin bör genomföras som en del av vårdgarantin för att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster." Detta skriver man i ett utlåtande som gällde statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024.
I utlåtandet konstateras också att behovet av mentalvårdstjänster sannolikt kommer att öka som en konsekvens av coronaepidemin. Utskottet betonar att coronaepidemin har försvårat organisationers verksamhet och möjlighet att producera tjänster. Här kan du läsa utlåtandet i sin helhet: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/ShUU_2+2020.aspx
Den nationella kampanjen för medborgarinitiativet Terapigaranti startades av Mentalhälsopoolen 20.2.2019. Terapigarantin skulle påskynda och öka tillgången till mentalvårdstjänster, trygga en jämlik tillgång till vård och garantera en snabbare bedömning av terapibehov.
Taget ur Social-och hälsovårdsutskottets utlåtande:
"Konsekvenserna av coronakrisen ökar sannolikt behovet av mentalvårdstjänster och andra tjänster också på längre sikt. Utskottet anser det vara viktigt att garantera kontinuiteten i och verksamhetsförutsättningarna för tjänster av den här typen, som ofta tillhandahålls av producenter som inte är bolag. Utskottet anser att terapigarantin bör genomföras som en del av vårdgarantin för att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster."

fredag 15 maj 2020

Starkare tillsammans


Vi har alla en omvälvande tid bakom oss och, för att vara ärlig, en rätt oviss tid framför oss. Det finns stunder där ovissheten och de rådande restriktionerna känns speciellt utmanande. Vi har alla fått göra uppoffringar på något plan. Men förhoppningsvis kommer vår gemensamma uppoffring att leva kvar i vårt kollektiva minne som ett bevis på hur starka vi är tillsammans.

En sak som har varit upplyftande under coronatiden är hur människor har reagerat socialt. Sociala medier har fyllts av idéer på innovativa sätt att umgås digitaltmänniskor erbjuder främlingar hjälp och stödGrannhusens fönster har prytts av uppmuntrande meddelanden och teddybjörnar för att göra barns (och kanske även vissa vuxnas) promenader lite roligare.

En vanlig föreställning är att den första reaktionen hos människor i en kriseller katastrofsituation är panik. Beslutsfattare och massmedia är måna om att undvika masspanik, medan vi uppmanas att hålla huvudet kallt.

Som många har konstaterat är denna idé om den panikslagna befolkningen är en myt. Flera studier visar att människor reagerar mycket annorlunda i plötsliga katastrofsituationer eller kriserSamhällen stannar inte alls upp, istället blir människor ännu mer sociala och ännu mer måna om att hjälpa varandra. Känslan av samhörighet och delat ansvar för oss närmare varandra.  

Det utmanande i just den här situationen har förstås varit att vi inte har kunnat nå ut till andra på samma sätt som tidigare. Vi har inte kunnat hälsa på någon som bor ensam, vi har inte kunnat sätta en arm runt vår vän som har en dålig dag. 

Samtidigt har ensamhetens negativa effekter på människors psykiska välmående uppmärksammats mer och mer i den offentliga diskussionen. Kanske kan det här vara en positiv förändring som kommer ur coronakrisen en ökad förståelse för hur skadligt ensamhet är för en människa.

Det är svårt att säga hur samhället kommer att se ut på andra sidan om coronaepidemin, men förhoppningsvis står människors välmående i fokus då exitstrategins riktlinjer ritas upp. 


  

tisdag 5 maj 2020

Hbl: Insändare Psykosociala förbundet

Lappvikens framtid som allmännyttig och hälsofrämjande miljö måste tryggas


I en insändare i Hufvudstadsbladet (4.5.2020) uppmanar vi beslutsfattare att genom internationellt samarbete ta initiativ till att skydda Lappvikens kulturarv och bevara områdets unika miljö.
Här kan du läsa insändaren i sin helhet:

Vi på Psykosociala förbundet har med stor oro följt med de senaste månadernas händelser och beslut kring Lappvikenområdet med tillhörande kulturarv och miljö. Det är skrämmande mycket som styrs av ekonomiska intressen i vårt samhälle. Vi anser att detta beslut inte får styras av ekonomiska intressen.
Helsingfors stad bör värna om den sortens allmännyttiga verksamhet som bedrivs vid Lappviken. Lappvikens område erbjuder inte endast en naturskön miljö, det representerar även en inkluderande och hälsofrämjande vardagsmiljö som främjar såväl psykisk hälsa som kulturarv.
Det krävs politisk prioritering av såväl ekologiska, ekonomiska som sociala dimensioner för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Som riksomfattande, svenskspråkig och allmännyttig mentalhälsoorganisation är vi måna om att den sociala dimensionen inte lämnas utanför hållbarhetsdebatten.
Vi hoppas att beslutsfattare gör allt i sin makt för att förhindra att Lappvikens område, och dess kulturarv och miljö, förvandlas till ett komplex där vinststrävande verksamhet går före allmännyttig verksamhet.
Vi uppmanar beslutsfattare att genom internationellt samarbete ta initiativ till att skydda Lappvikens kulturarv och bevara områdets unika miljö. Här kan Unesco bidra till överlevnaden av denna kulturhistoriska plats. Detta ligger i hela landets intresse.
En lyckad stadsplanering beaktar även invånarnas möjlighet till social delaktighet och hälsofrämjande aktiviteter. Genom att stärka social delaktighet kan staden samtidigt minska sociala ojämlikheter och främja hälsa och välfärd.
Christer Rönnlund, ordförande, Bodil Viitanen, verksamhetsledare, Psykosociala förbundet rf

torsdag 30 april 2020

Nya frågor och svar i vår stödtjänst Ställ en fråga


Tre nya frågor har kommit till oss via vår stödtjänst på nätet. En fråga handlar om vilka yrken som passar vid bipolär sjukdom? Signaturen "Johanna" undrar hur man kommer över en sorg utan att glömma den som var så viktig för en? Och en fråga handlar om hur man bättre kan kontrollera ilska? Läs frågorna och svaren här på vår hemsida.

Har du något du funderar över? Ställ din fråga till oss!

tisdag 28 april 2020

En liten roadtrip i Österbotten


Vi jobbar som bäst med kommande nummer av tidningen Respons, som har tema bipolär. Av den anledningen gav vi oss ut på en liten roadtrip i Österbotten igår kväll, för att göra en intervju till tidningen. Intervjun gjordes utomhus och på lagom corona-avstånd, och det gick riktigt bra. Lite småkallt blev det då vinden låg på från norr, men det var ROLIGT att få träffa lite andra människor för en stund.

Den här bilden är fotograferad vid vägkanten, någonstans mellan Jakobstad och Oravais, möjligen i närheten av Kovjoki. Vackert, vackert här på landsbygden!

onsdag 22 april 2020

SolskenspausI dessa tider är det speciellt viktigt att komma ihåg de små ljusglimtarna i vardagen. En enkel sak som att ta en lunchpromenad under arbetsdagen kan göra gott!

Här i Helsingfors har vi fått njuts av mycket solsken de senaste dagarna. Även om vår vardag har kantats av restriktioner den senaste tiden är vi fortfarande fria att gå ut i naturen och följa med vårens ankomst. Mycket har ställts in på sistone men våren är i alla fall inte inställd.

Nu har vi möjlighet att sakta ner, blicka framåt och göra nya planer. Du har en chans att stanna upp och känna efter vad som får just dig att må bra.

Hoppas att även du hittar tid i vardagen för en andningspaus!