måndag 18 november 2019

Strategi för psykisk hälsa välkomnas

 Foto: Monica Björkell-Ruhl


Den nya strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till 2030. Psykosociala förbundet välkomnar strategins starkare fokus på psykisk hälsa som en kraftgivande resurs och de nya verksamhetsformer som den möjliggör. Strategin bygger på gemenskap i vardagsmiljön samt sänker tröskeln för att söka hjälp då det behövs. Strategin understryker rätten till psykisk hälsa ur ett människorättsperspektiv samt vikten av omfattande tjänster som bygger på individuella behov i olika livsskeden. Gränsöverskridande samarbeten behövs för att föra olika sektorer samman, och öka tillgången till hälsofrämjande insatser i vardagen. Samarbete och förbättrade kommunikationskanaler krävs också för att trygga den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa, vilka riskerar en förkortad livslängd på grund av ojämlik tillgång till livsviktiga medicinska ingrepp och behandlingar. Den nya strategin minskar målmedvetet stigma kring psykisk ohälsa och livshotande ojämlikhet.  

Strategin innebär också ett efterlängtat suicidpreventivt program. Vi är många som talat oss varma för att Finland borde sälla sig till skaran länder som satsar på att förebygga självmord på ett övergripande och målmedvetet sätt.  Ändringsprocessen som den nya strategin medför kräver ett starkt ledarskap, vilket poängteras starkt. Strategin kommer att spänna över flera regeringsperioder, en god nyhet med tanke på att ändringsprocesser tar tid. 

Psykosociala förbundet har deltagit i beredningen av strategin genom att lyfta fram att de tjänster, verksamhetsmodeller och åtgärder som nämns också ska finnas på svenska, vilket bör beaktas redan i planeringsskedet. För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas behöver vi, förutom svenskspråkiga tjänster, säkerställa att det också finns förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på svenska.  

Psykosociala förbundet och dess medlemsorganisationer välkomnar den nationella strategin för psykisk hälsa och ett nationellt program för suicidprevention. Om den nya strategin ska uppfylla sitt syfte att minska utanförskap och öka delaktighet, måste åtgärderna beakta och inkludera de språkliga minoriteterna.  

Psykosociala förbundets höstmöte 6.11.2019  
Ordförande Christer Rönnlund
Verksamhetsledare Bodil Viitanen

måndag 11 november 2019

Psykosociala förbundet 35 år


Psykosociala förbundet fyller 35 år i år! Det firades med ett kombinerat jubileumsseminarium och höstmöte på Ruissalo spa i Åbo i förra veckan. Under de två dagarna bjöds deltagarna på en fin föreläsning om positiv psykologi med Axel De La Chapell, där vi alla fick lära oss att uppmärksamma det goda i livet. Förbundet arrangerade även en hälsopromenad vid havet och de förtroendevalda fick möjlighet att delta i en föreläsningsdiskussion ledd av Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen. Festmiddagen bestod av fyra rätter och vi skålade i bubbel. Dessutom hade vi bjudit in en barnkör från Sirkkala skola i Åbo som sjöng några vackra sånger för oss.

Under dagarna fanns även tid för simning, vattengymnastik och egna promenader för den som ville det. I samband med jubileumsseminariet utsågs årets medlem, som tilldelades Camilla Karlsson från föreningen Duetto. Och titeln Årets hedersmedlem gick till Karl-Göran Löfgren från Vörå.

Här är några bilder från jubileumsseminariet. TACK till alla som deltog, eller som på annat sätt firat Psykosociala förbundets 35 år!

 Foto: Pernilla Nylundonsdag 30 oktober 2019

Spelpolitik


Under Sostetalk-dagarna i Tammerfors i oktober tog man upp frågan om spelpolitik och Veikkaus monopolställning i Finland. Många ministerier är inblandade i spelpolitiken i Finland. Kultur- och undervisningsministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet delar ut understöd till kultur-, idrotts-och social- och hälsovårdsorganisationer årligen. Organisationer som erhåller understöd styrs under en rad olika lagar såsom bland annat Statsunderstödslagen. Organisationerna är skyldiga att följa upp hur understöden används och rapporterar och redovisar resultat till understödsbeviljaren. 

Utländsk spelpolitik når också Finland och finländska spelare. Ca 3 procent av finländarna har spelproblem. Redan i några år har man diskuterat på nationell nivå att det behövs ett program för spelpolitik. Man behöver satsa mera på att förebygga och åtgärda spelberoende. Ca 1 procent av understöd går till arbete för att hjälpa spelberoende personer. Större ansvar för marknadsföring krävs av Veikkaus. Då det gäller frågan om utländska spel har lyft fram olika alternativ för att begränsa den verksamheten men inga beslut har ännu gjorts av staten Finland. Vissa länder som också har spelmonopol på sina statliga spel har tex tagit beslut om att förhindra att pengar överförs till utländska spelbolag eller att man beslutat att blockera spel på internet.  

Ifall Finland skulle övergå till licenssystem, som man har tex i Sverige, istället för statligt monopol, skulle det behövas en grundlig genomgång och konsekvensbedömning och en politisk diskussion om vad det skulle vara för nytta för landet att övergå till ett sådant. Eftersom Finland ändå har ett system där man delar ut pengar till kultur, idrott, social- och hälsovård med intäkterna från Veikkaus är det svårt att se vad som kunde bli bättre för Finlands del. Värsta scenariot är väl ändå att helt släppa spelpolitiken i fritt fall och låta utländska spelbolag ta över och kamma hem spelarnas förluster i egna fickor. Dessa utländska firmor strävar efter egen vinst och vänder alldeles säkert ryggen åt spelproblemen. Dem får samhället ta hand om också i fortsättningen oberoende av monopol eller licens eller inget alls. 

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

Nonni
Mäkikärki, verksamhetskoordinator 
Psykosociala förbundet

tisdag 29 oktober 2019

Nytt samarbeteIdag har vi kört igång ett nytt samarbete för att utveckla tidningen Respons. Vi kommer att jobba med Sonja Finholm (till höger) på Alfred Media, som har fått i uppdrag att fräscha till layouten. Det blir bra!

Här kan du läsa mer om Alfred Media.

onsdag 23 oktober 2019

Vill du skriva om din utmattning?

Foto: Monica Björkell-Ruhl

I nästa nummer av tidningen Respons kommer vi att skriva en del om utmattning. Nu undrar vi om du vill hjälpa andra genom att bidra med dina egna erfarenheter? Tankar, funderingar, hur du upplevde din utmattning, hur du kom vidare, hur människor i din närhet förhöll sig till din utmattning osv. Du väljer själv vad du vill dela med dig av.
Mejla din text till pernilla.nylund@fspc.fi senast den 10.11. Vi ser fram emot att få läsa om dina erfarenheter, tankar och funderingar! 

Obs! Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera inkommet material. Om det kommer in många texter kan det hända att några av dem publiceras här på vår blogg istället.

måndag 21 oktober 2019

Föreställningen Heck No - Hekate Nojförsvar


Kom och fira Psykosociala förbundets 35-årsjubileum med den underhållande och lärorika föreställningen Heck No - Hekate Nojförsvar, ett samarbete mellan Teater Hekate och Psykosociala förbundet. Föreställningen har premiär i Jakobstad den 11 november och åker därefter på turné i Svenskfinland.

”Glömde jag stänga av spisen? Sa jag något dumt? Hatar alla mig?” Om du någon gång tänkt dessa tankar kan du ha drabbats av en NOJA! För att förhindra dessa begränsande tankar i framtiden rekommenderar vi att du ser Heck No - Hekate Nojförsvar. I vår föreställning lär våra experter Bella och Lara ut hur DU kan försvara dig mot nojor och kan börja leva ett NOJFRITT LIV. För vad är det värsta som kan hända, egentligen?

Åldersrekommendation: 16+ (yngre med vuxet sällskap). Föreställningen är kostnadsfri.

Spelplan:
11.11 Jakobstad PREMIÄR
13.11 Kristinestad
19.11. Helsingfors
Mer information hittar du på vår hemsida www.fspc.fi eller på Hekates hemsida www.hekate.fi

torsdag 10 oktober 2019

Vi lanserar en ny kampanj!


Idag den 10.10 är det Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen uppmärksammas på olika sätt runtom i världen, och vi vill synliggöra psykisk hälsa och ohälsa genom att lansera en ny kampanj. Med kampanjen vill vi även uppmärksamma att Psykosociala förbundet firar 35 år detta år.
"Psykisk hälsa för alla" är namnet på vår kampanj, och den pågår ett år framåt, med start idag. Vi vill sätta fokus på den viktiga inre hälsan som varierar under livets gång. 

Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid, och varje gång påverkar det många runt omkring. Anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa är själva i riskzonen och vart fjärde barn är barnanhörig. De flesta sjukskrivningarna i Finland beror numera på någon form av psykisk ohälsa.
Du och jag, och alla runt omkring oss är värda att få må bra. 


Vill du bidra till kraft, styrka och hopp för dem som just nu behöver det?
Donera till insamlingen genom att ringa till våra insamlingsnummer:
06000-55010 (du bidrar med 10 euro)
06000-55020 (du bidrar med 20 euro)
Eller genom att göra en inbetalning till insamlingskontot FI40 1745 3000 2190 40 med referens 33080. Obs! Använd alltid referensnumret vid inbetalning!
Medlen används för barn, ungdomar och vuxna som berörs av psykisk ohälsa. Stipendier kan sökas för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation.

Tack för ditt stöd.
 På vår hemsida www.fspc.fi kan du läsa mycket mer om kampanjen.