måndag 30 mars 2020

NYHET: Vi erbjuder samtalsstöd

Vi vill hjälpa ännu mer. Och vi vet att det är många där ute som känner oro just nu. Därför startar vi upp en ny tjänst under coronakrisen - samtalsstöd för barn, unga och vuxna. Spara inte dina orostankar och funderingar inom dig. Ring och prata med någon. Vi finns här för dig när du behöver oss. Dela gärna, så hjälper du oss att hjälpa.

torsdag 26 mars 2020

Digitaliseringen – här för att stanna

 
Vi deltog i ett webinarium med ca 75 deltagare från hela Svenskfinland, som arrangerades som en del av All Digital Week. Föreläsare: Anders Thoresson från Göteborg.

Föreläsningen handlade om digitaliseringens möjligheter och hur vi kan använda teknik inom våra arbetsfält. Anders Thoresson, som var uppkopplad på distans från Göteborg, började med att berätta om hur man på 1950-talet förfärades av hur barn använde sina cyklar och visade en insändare där oroliga föräldrar uppmanade till förbud mot cyklar.
Idag är vi oroliga för barns nättid, näthat, nätmobbning osv, alltså många negativa aspekter. Istället, menar han, behöver vi lära oss hur vi hanterar verktyget på ett ansvarsfullt sätt (eftersom tekniken är här för att stanna). Alltså, istället för att förbjuda teknik behöver vi, genom utbildning och kunskapsdelning, lära oss att dra nytta av de POSITIVA aspekterna som tekniken ger oss. Med små steg i taget.

Vi har på kort tid tvingats lära oss att jobba mera med teknik än vi kanske gör i vår vanliga jobbvardag (pga coronakrisen), men det kan också mycket väl bli så att vi behöver använda teknik betydligt mer och på nya sätt inom en snar framtid pga klimatpåverkan, för att effektivisera, spara på kostnader, tid osv. Han menar att vi behöver lära oss att mötas över internet mera. ”I och med coronakrisen har vi kraschat rakt in i digitaliseringen och tvingats lära oss nya verktyg för att mötas, vägleda och hålla kurser etc”.

Hur då?
Först behöver vi förstå den egna tekniken. Vi behöver hitta bra program, bra tjänster osv som vi delar med oss av till våra kollegor. Chefer och ansvarspersoner behöver se till att tekniken möjliggör distansmöten/virtuella möten. Alltså: beslut måste tas som gör att vi enkelt kan använda redskapen. Alla ombads reda ut behoven som finns inom den egna organisationen och vilka verktyg den egna organisationen behöver. Vi kommer givetvis att behöva mötas fysiskt, men framöver kommer virtuella möten att bli mycket vanligare. Ju snabbare vi kan ta till oss detta ”nya” sätt att kommunicera, desto lättare framöver. Nätkurser, virtuella föreläsningar osv kommer att bli mera vanliga i framtiden, som alternativ till fysiska kurser och föreläsningar.

Anders Thoresson påpekar också att detta är en förändring som sker stegvis, i flera led. Och att vi aldrig blir fullärda. Några sista tips: vi ska inte stirra oss blinda på ALLT som digitaliseringen möjliggör. Istället fundera på våra egna behov nu och framöver.måndag 23 mars 2020

Tillsammans klarar vi det här


Vi behöver varandra nu, kanske mer än någonsin tidigare. Därför har vi på Psykosociala förbundet sammanställt en lista på många olika aktörer som erbjuder stöd i form av chattar, telefonrådgivning osv. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom den här coronakrisen, och förhoppningsvis är vi ännu starkare när vi kommer ut på andra sidan. Saknas Din organisation på listan? Mejla pernilla.nylund@fspc.fi så sätter vi till dig på listan som du hittar här.

tisdag 17 mars 2020

Barn har rätt att må bra även om anhöriga inte gör det

I början av mars arrangerades kursen "Kul för unga" i Himos. Kursen är ett samarbete mellan Psykosociala förbundet, FinFami Österbotten och USM. I den här texten delar en av kursledarna, Roland Snellman, med sig av sina tankar och reflektioner:

Psykisk ohälsa. Alkohol. Missbruk. Listan kan göras lång och de flesta av oss känner, eller har någon i vår nära omgivning som befinner sig i en sådan situation. De som ändå alltför ofta glöms bort är anhöriga, och då tänker jag främst på barn och unga. Barn till föräldrar som tampas med någon av dessa utmaningar. Barn som inte får samma möjlighet att vara barn utan får lov att axla ett vuxet ansvar i tidig ålder. Barn som saknar ett ankare av trygghet i den ena eller båda sina föräldrar. Den trygghet som varje barn behöver och förtjänar.
Varje gång jag tänker på dessa barn river det till i mitt hjärta. Barn är framtida vuxna. Tills dess ska de få möjlighet att vara just det – barn. Jag är därför otroligt glad och tacksam över att jag för drygt ett år sedan fick möjligheten att byta ut en del av dessa tankar till konkret handling. Jag fick frågan om jag ville delta som kursledare i en kurs för barn och unga med missbruk eller psykisk ohälsa inom familjen. Valet var enkelt, och den 5-8 mars deltog jag nu för andra gången som ledare för denna kurs.


Kursen ”Kul för unga” ordnades i Himos. Syftet med kursen är att ge unga ett avbrott i vardagen, och en chans att få träffa andra i liknande situation samt lära sig mera om psykisk hälsa.
Temat för årets kurs var ”Våga ta hand om dig själv”. Vi anlände sent på torsdagskvällen till Himos och vårt boende, Särkisaari lägergård. Innan vi kröp till sängs åt vi pizza och hade en kort kvällsamling, där vi gick igenom agendan för kursen. Under kursdagarna bestod programmet dagtid av slalom- och snowboardåkning vid Himos Ski Resort. För de som inte hade åkt innan ordnades skidskola och vi njöt av fint väder och en fartfylld samvaro.


På kvällarna ordnades undervisning, gruppdiskussioner och grupparbeten inom psykisk hälsa. Kursen betonade vikten av att komma ihåg att en förälders eller anhörigs psykiska ohälsa eller missbruk aldrig är barnets fel. Barn har alltid rätt att må bra även om anhöriga inte gör det.
Ena kvällen höll jag en undervisning om att våga ta hand om sina tankar. Hur vi konkret kan påverka våra tankar och känslor samt se oss själva på det sättet vi önskar. Att våga ta hand om sina tankar. Att våga sätta tillit till sig själv och sin framtid. För det är man värd.
Det är lätt hänt att vi glider in i en slutsats av att ”så här ska jag tydligen jag ha det”. Livet blir inte nödvändigtvis lätt, men vi blir starkare. Om vi vågar ta hand om oss själva och våra tankar. I min undervisning gjorde vi till sist en rolig och engagerande övning som åskådliggjorde tankens kraft, något jag brukar göra i mina föreläsningar. Det var inspirerande att se hur ett ljus gick upp och ett hopp tändes för en del av deltagarna i denna övning.
På kvällarna hölls bastun varm och för den modige fanns på stranden en isvak som bjöd in till uppfriskande vinterbad. Vi kursledare satt också i enskilda samtal med några av ungdomarna senare på kvällarna. Vi spann vidare på frågor eller reflektioner som hade dykt upp i undervisningen och gav dem stöd och råd.Jag lämnade kursen med en stark känsla av hopp inombords. Ungdomarna har det inte lätt, men det finns en otrolig potential i det arbete som Ninni-projektet gör och kommer att göra framöver. I en av programpunkterna i undervisningen skulle ungdomarna svara på frågor kring hur de vill bli bemötta av vuxna. Ett av svaren från min diskussionsgrupp fastnade i mitt sinne extra mycket och jag vill uppmuntra dig som vuxen att ta detta med dig när du möter unga med liknande utmaningar:

”Jag vill bli bemött som en kompis, inte som en patient”

Text och foto: Roland "Rolli" Snellman, en av kursledarna
Här hittar du Psykosociala förbundets rehabiliteringskurser.
måndag 16 mars 2020

Distansjobb på obestämd tid


Psykosociala förbundets personal arbetar till stor del på distans den närmaste tiden, i enlighet med regeringens rekommendationer, för att minska risken för spridning av coronaviruset. Du når oss bäst via e-post eller telefon. Sköt om varandra och sköt om DIG. Du är värdefull!

torsdag 12 mars 2020

Projekt Overload - för utmattade och deras anhöriga


"Människor kan befinna sig i riskfasen i ett till två år innan stressen tar över och utmattningen är ett faktum. Stress i sig är inte så farligt, om den är tillfällig och man hinner återhämta sig. Men om tröttheten är konstant och inte går över trots att man sover är risken stor för utmattning", säger journalisten Sanna Karlsson som har skapat webbplatsen Overload.
Bra initiativ där!
Du hittar webbplatsen på www.overload.fi.

onsdag 4 mars 2020

Bipolär? Kom med på kurs!


Lever du med diagnosen bipolär? Kom med på vår kurs i Åbo den 23-26.4 och lär dig mer om din sjukdom! Under kursen får du stöd och verktyg för en bättre vardag. Du får ta del av föreläsningar och gruppdiskussioner och träffa andra med liknande erfarenhet.
Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel.
Välkommen med din ansökan senast 25.3.2020.
Här hittar du mer information.

tisdag 18 februari 2020

Tidningen till tryck!


NU skickades 40 sidor Respons till tryckeriet! Som alltid är det Sonja Wickman som har layoutat tidningen, och detta nummer är extra fint! Tidningen har ett nytt och fräscht uttryck och temat för årets första nummer är känslor. Du kan även läsa om panikångestattacker, utmattning och få tips på hur du blir mera känslosmart. Beställ gärna ett gratisnummer på vår hemsida www.fspc.fi

Hör gärna av dig med feedback om tidningen sen! Både ris och ros mottages med tacksamhet! 

onsdag 12 februari 2020

Nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats


Nu är den här - den nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats i Finland. Strategin för psykisk hälsa understryker vikten av att politiken och åtgärderna inom området psykisk hälsa är kontinuerliga och målinriktade och hålls uppdaterade över regeringsperioderna. Strategin innehåller fem prioriteringar: psykisk hälsa som en resurs, hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen, rätt till psykisk hälsa, omfattande tjänster enligt människors behov samt gott ledarskap i psykisk hälsa.

Målet är god psykisk hälsa – gynnar alla människor och hela Finland
Den första prioriteringen i strategin för psykisk hälsa understryker att psykisk hälsa påverkar allt: hälsa, välbefinnande, studier, arbete och livet som helhet. När människorna har god psykisk hälsa bidrar det till hela Finlands framgång: psykisk hälsa är en resurs som man tar hand om och investerar i. Den andra prioriteringen har valts på grund av att uppväxtförhållandena i barndomen och ungdomen har en betydande inverkan på den psykiska hälsan. God psykisk hälsa börjar byggas upp redan i den tidiga barndomen. Den tredje helheten lyfter fram det arbete som utförs för att bekämpa fördomar, diskriminering, felaktiga uppfattningar och motsättningar i fråga om psykisk ohälsa. Inom mentalvårdstjänsterna ska särskild uppmärksamhet fästas vid att rätten till psykisk hälsa tillgodoses. Den fjärde prioriteringen understryker att tjänsterna ska motsvara människans behov och vara övergripande och samordnade. Tjänsterna bör också ges tillräckligt tidigt och snabbt. De anhöriga ska beaktas bättre än tidigare vid planering av tjänsterna. Den femte prioriteringen lyfter fram att det är viktigt att systematiskt styra och leda arbetet för den psykiska hälsan som en helhet över förvaltningsgränserna. Ledarskapet bör också basera sig på bästa möjliga kunskap.
Strategin för psykisk hälsa har beretts sedan hösten 2018 av en expertgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer.

tisdag 11 februari 2020

Du är fin!


Vi hade slut på våra röda pennor på kontoret, så vi beställde nya. Denna gång valde vi en ny text och svarta pennor. Resultatet ser du här. Fina va?! :) Vi gillar våra nya pennor. Man blir glad när man plockar upp en sån och börjar skriva. Det är så viktigt att bli påmind om positiva saker i vardagen.

Ha en bra tisdag!
Hälsar vi på Psykosociala förbundet

torsdag 6 februari 2020

Det finns platser kvar till kursen "Kul för unga"


Är DU 13-20 år och har erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller missbruk i familjen? Då kanske vår kurs "Kul för unga" kan vara något för dig? Psykosociala förbundet ordnar tillsammans med FinFami Österbotten rf och USM en kurs i Himos den 5-8 mars där vi kommer att åka slalom eller skidor och ha roligt tillsammans. Nu är det hög tid att ansöka! Sista ansökningsdatum är 9.2. Kom med du också! Här finns mer information om kursen. Vi ses!

måndag 3 februari 2020

Fotboll och psykisk hälsa – hur hänger det ihop i Skottland?
Den finländska Mentalhälsopolitiska delegationen besökte Skottland i januari. Under besöket träffade man bland annat professor Linda Fitzpatrick som berättade att man i enlighet med landets strategi strävar efter att jobba samhällsinriktat. Det betyder att man försöker nå ut till människor och stötta och hjälpa då de har det jobbigt, i de sammanhang de rör sig i. Det betyder att man till exempel kan ge tidigt stöd direkt på arbetsplatser men också via fritidssysselsättningar. 

Fotboll är ett populärt fritidsintresse för många i Skottland och det intresset samlar mycket människor till olika möten och sammanhang – inte bara till fotbollsmatcher. I Skottland medverkar små team bestående av yrkesfolk: socialarbetare, polis, vårdare, psykolog, terapeut och så vidare, bland fotbollsentusiaster och frivilliga. När man tränar och samlas kring matcher och fotbollsevenemang är dessa team också med. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat koncept att nå ut till människor där de rör sig. I arbetslivet utbildar man också arbetstagare och förmän att prata mer om psykisk ohälsa så att man vågar ta problemet till tals då man blir orolig för att någon i ens närhet mår psykiskt dåligt.

I Skottland verkar man uppriktigt och ärligt vilja fokusera på vad befolkningen behöver här och nu då det gäller psykisk hälsa. Man funderar mycket kring vad man kan göra idag för att människor ska må bättre och få hjälp i rätt tid. Det tror jag har en avgörande betydelse för en lyckad och människonära strategi. I Skottland är arbetet med att främja psykisk hälsa något som har starkt stöd på regeringsnivå. 
 
Bodil Viitanen, verksamhetsledare Psykosociala förbundet
Foto: www.pixabay.com

tisdag 28 januari 2020

Är du i behov av vila och avkoppling?


Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet kommer att ordna en semesterstödsvecka på Härmä Spa, Österbotten, den 31.5-6.5. Programmet består bland annat av vattengympa, vila och rekreation. Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar helpension, logi och program. Psykosociala förbundets personal kommer att finnas på plats under hela veckan med information och stöd.
Målgrupp är personer med psykisk ohälsa.

Mer information hittar du på vår hemsida www.fspc.fi.

Foto: www.pixabay.com