onsdag 16 september 2020

Sök till våra kurser!

Ännu har du tid att söka till vår Må Bra-kurs för unga och kursen Depressionsskola! Senast denna fredag 18.9 vill vi ha din ansökan!
"Det är lugnt - Må Bra-kurs för unga" hålls är för dig i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest och som vill lära dig
stresshantering samt få stöd i din återhämtning.
Tid och plats: 8-11.10.2020, Pörkenäs.
"Depressionsskola" är för vuxna personer med depressionssymptom och psykosociala funktionshinder, som vill lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd.
Tid och plats: 22-25.10.2020, Backby herrgård, Esbo.

HÄR hittar alla våra kurser!
Välkommen med!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar