torsdag 10 september 2020

Självmordsförebyggande dagen 10.9

Idag uppmärksammar vi Internationella Självmordsförebyggande dagen som infaller den 10 september varje år. Vi på Psykosociala förbundet uppmärksammar dagen genom att lyfta och påminna om två viktiga aspekter – att effektiva, preventiva insatser för unga behövs och att äldres psykiska ohälsa också behöver tas på allvar. Suicid bland äldre är fortfarande mycket tabubelagt.  

På vår hemsida hittar du en kolumn som vår verksamhetsledare Bodil Viitanen har skrivit, som handlar om just psykisk ohälsa hos äldre. Hon skriver bland annat: ”Aspekten psykisk hälsa och välmående borde vara en lika självklar målsättning för de äldres välbefinnande som för andra åldersgrupper. Äldres psykiska ohälsa behöver också tas på allvar”. Läs gärna den!  

 

Vi vill också synliggöra vårt YAM-projekt som pågår ute i Jakobstadsnejdens högstadieskolor.
Eftersom det går att förebygga självmord är det extra viktigt att jobba med effektiva och preventiva insatser bland unga. Vårt STEA-finansierade projekt YAM – Youth Aware of Mental Health, är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Programmets syfte är att förbättra psykisk hälsa och minska självmordshandlingar bland skolelever. På vår hemsida hittar du mer information om projektet. 

 

Psykosociala förbundet hittar du även på Twitter och Instagram. Följ oss gärna där också! Och sköt om dig. Du är värdefull!
#psykiskhälsaföralla #självmordsförebyggandedagen #låtossprataompsykiskhälsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar