tisdag 16 oktober 2018

En hälsning från Nora som uppskattar vänlighet och avskyr brödost!
Tjena!

Det tycks vara höst där ute och även om det betyder att det blivit mörkt, regnigt, lite mörkare igen, dystrare, slöare och ännu mörkare och regnigare så betyder det också att löven fått färg, luften känns frisk och det är ändå inte lika kallt eller mörkt som på vintern. Tänk positivt!

Mitt namn är Nora, är 26 år gammal och ursprungligen från Esbo och jag kommer att vara på praktik här i Helsingfors på regionkansliet. Jag älskar att få skriva, njuter av att fotografera, avhåller mig ganska långt från sociala medier, uppskattar vänlighet och absolut avskyr brödost. Jag har en hjärna som vägrar funktionera ordentligt ibland och orsakar ångest, nervositet, rädsla och allt annat, oftast samtidigt! Med andra ord så drabbas jag av social ångest, katastroftänkande och depressiva perioder, samt ätstörning och dyslexi. Inget av detta kan jag sätta på min CV men inget av det beskriver heller vem jag är - det bara ger lite ljus till hur jag blivit den jag är. Det har tvingat mig att lära mig fokusera på det positiva då jag känner att jag inte får mig själv ut ur sängen och jag är tacksam att kunna säga från botten av mitt hjärta att det blivit lättare dag efter dag, trots att det inte alltid känns som så.

Jag bor i Degerö och kan se havet från min balkong. Jag flyttade hit i början av sommaren efter att i fem år inte varit i skick att ta hand om mig själv ensam. Jag har en snäll och omtänksam pojkvän och mina två närmaste vänner stöder mig och jag dem, även om vi inte hinner ses lika ofta som vi vill. På min fritid läser jag, lyssnar på musik och pysslar och pusslar med Netflix på i bakgrunden. Det har tagit en obegripligt lång tid för mig att kunna förstå att jag är värd någonting och det kommer fortfarande emot stunder då jag inte är så säker om det. Trots allt så fortsätter jag framåt för varje gånger jag fallit omkull har jag lyckats stiga upp, även om det tagit fem år.

Jag kommer att sitta på G18 med Nonni iallafall till den 2.11, möjligtvis fortsätter jag till årets slut. Till mina uppgifter hörs allt som Nonni kan komma på med och om någon av er har idéer, var inte rädd att dela dem! Man kan också alltid komma dra mig i ärmen så kom gärna snacka med mig om vad som helst. Jag vill tacka alla er på Psykosociala förbundet att ni gett mig ett ställe där jag kan sträcka ut min hand till andra och vara mig själv.

Ha en super bra höst!

/Nora

Organisationsbarometern 2018 har publicerats


Organisationsbarometern, eller föreningsbarometern som den också kunde kallas, publiceras årligen av SOSTE, Finlands Social och Hälsa rf. Den lyfter fram föreningarnas frivilliga verksamhet, medlemmars och medlemskaps betydelse för verksamheten, samt hur betungande det administrativa arbetet är idag. Speciellt för i år var att man ville titta närmare på social- och hälsovårdsföreningar som upphört med sin verksamhet. Ifjol genomfördes en rensning i föreningsregistret och föreningar som inte hört av sig på decennier ströks ur Patent och registerstyrelsens register med myndighetsbeslut. En stor del av dessa nedlagda föreningar var nykterhetsföreningar, som hade stor betydelse vid tiden då Finland blev självständigt. 

Man kan konstatera att 79 % av föreningarna i Finland fungerar på frivillig basis. Medelintäkter för föreningar är ca 4000 euro/år, vilket visar att föreningar gör ett omfattande frivilligt arbete med mycket små resurser. Man satsar på välfärds- och hälsofrämjande arbete genom delaktighet och verksamheten riktar sig till de allra mest utsatta och svagaste i vårt samhälle och till andra än bara medlemmar i de allra flesta organisationer. 

Byråkratin verkar ändå vara en belastning för många föreningar, vilket syns i svaren som man samlat in. Man upplever att finansiärernas linjedragningar och krav för starkt styr hur och vad föreningar satsar på för typ av verksamhet. En bidragande orsak till att vissa föreningar upphört med sin egen verksamhet är att det administrativa arbetet upplevts för betungande. Om du är intresserad av mera information och siffror som samlats in i årets publikation se närmare www.jarjestobarometri.fi

Bodil Viitanen, verksamhetsledare
Psykosociala förbundet rf

måndag 15 oktober 2018

Föreläsningsserie i november

 

Psykosociala förbundet och Lappvikens källa bjuder på en rad intressanta evenemang i november! Alla evenemang är gratis tack vare understöd från Stiftelsen Tre Smeder.

 

16.11.2018 Kvinnor och skam

Auditoriet vid Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar om skam, framförallt ur ett kvinnoperspektiv. Varför känner vi skam och hur vi kan använda den som vägvisare? Hur förhåller vi oss till kvinnor som använder våld och vilka insatser behövs för att stöda och förebygga kvinnovåld? Bekanta dig med skam.fi och erfarenhetsexperterna som jobbat fram kampanjen. Du har också möjlighet att dela med dig av dina egna tankar och erfarenenheter över ett glas bubbel och något smått och gott.

14-15 Jojo Oinonen, auktoriserad gestaltterapeut och skamexpert, sätter skammen på kartan.

15-15.30 Kaffepaus

15.30-16.15 Skammen och kvinnans våld. Skammen är en livsviktig social känsla. Också våldsbeteende och djupa skamkänslor går hand i hand. Maria Lindroos, psykolog och sakkunnig i våldsförebyggande arbete, berättar om hur man vid Maria Akademi sedan 2003 jobbat med våldsförebyggande arbete för kvinnor som har använt våld eller är rädda för att använda våld.

16-15-17.30 Story sharing och gemensam diskussion

17.30-18 Erfarenhetsexperterna Celinda Byskata och Pia Alarto informerar om kampanjen #fuckskam och Skam.fi

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33


20.11.2018 Prestationsångest, duktighetssyndrom och positiv psykologi

SFV-huset G18 – Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

Välkommen till en eftermiddag vid G18 kring prestationsångest, duktighetssyndrom och positiv psykologi tillsammans med Åse Fagerlund, filosofie doktor och psykologi licentiat i neuropsykologi, och Heidi Hakala, finlandssvensk journalist och författare till den nyutkomna boken ”Bara lite till”. Som konferencier för evenemanget fungerar Eva Kela.

17.00 - 17.15 Välkomstord. Kristian Wahlbeck, utvecklingschef för Föreningen för mental hälsa i Finland.

17.15 – 17.45 Åse Fagerlund, PhD, PsL i neuropsykologi.
Bygg upp din återhämtningsförmåga. Utgående från nya rön inom positiv psy- kologi och hjärnforskning berättar Fagerlund om hur man kan ta vara på sina inre resurser och bygga upp sin återhämtningsförmåga. Fokus ligger på psy- kologiska processer och hur man kan ta vara på potentialer och den egna inre motivationen.

17.45 - 18.30 Prestationssamhället – vad gör det med oss? Vi lever i en samtid på jakt efter optimering i alla sammanhang. Vart har det lett oss och vad har vi förlorat på vägen?
Heidi Hakala, journalist och debuterande författare med romanen ”Bara lite till”, föreläser om duktighetssyndrom och de orimliga krav som sociala medier och prestationssamhället skapar.

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33

 

21.11.2018 Eftermiddag med temat ätstörningar

Auditoriet vid Lappvikens sjukhus, Lappviksstigen 8, 00180 Helsingfors

Ätstörningar medför ofta ett stort lidande och kan leda till depression, självdestruktivitet och social isolering. Vården syftar traditionellt till att korrigera undernäringstillståndet, normalisera ätandet och råda bot på de psykiska symtomen. Genom att lägga mer fokus personens egna upplevelser bidrar vi till en ökad förståelse och bättre möjligheter till återhämtning. Välkommen till en viktig eftermiddag som syftar till ökad förståelse för och kunskap om ätstörningar!

14.00 - 15.00 Filosofen Åsa Slotte forskar i medicinens filosofi och skriver om diagnostik och psykiatri ur ett etiskt perspektiv och granskar i sin avhandling kvinnors erfarenheter av speciellt anorexi och ätstörningar.

15.00 - 15.30 Paus. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

15.30 - 16.15 Ira Zetterborg och Julia Backman, sjukskötare vid Ätstörningscentrum, ger oss en titt in i ätstörningsvardagen - om livet med en ätstörning, hur vården kan se ut och hur bemöta någon som har drabbats. Erfarenhetsexpert från Syli rf medverkar.

16.15 - 16.30 Frågor och diskussion.

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/MfY5dtPbCrjsy3a33


22.11.2018 Historisk rundvandring på Lappviken

Kom med på en tidsresa vid Lappvikens historiska sjukhus! Risto Ruuth tar oss på en historisk rundvandring i huset och omgivningen. Efter rundvandringen bjuder vi på kaffe med tilltugg och vacker sång av kören.
14.00-15.00 Historisk rundvandring. Vi träffas utanför Lappvikens café

15.00-16.00 Kaffe och sång i auditoriet


torsdag 11 oktober 2018

Pärmbilden fixad


Så här såg det ut när vi fotograferade pärmbilden till nästa Respons! Linda Tallroth-Paananen heter fotografen och killen som kommer att finnas på omslaget heter Rasmus Anderssén. Det blir en riktigt fin tidning med många läsvärda artiklar! 15 november är deadline.

Har du en text som du vill bidra med? Som rör psykisk hälsa eller ohälsa på något sätt? Mejla pernilla.nylund@fspc.fi så ser vi om det finns möjlighet att publicera din text redan i nästa nummer.

tisdag 9 oktober 2018

”När du inte säger hej gör du den andra osynlig”Jag och min kollega Nonni hade möjligheten att delta i Organisationskonferensen ”En inkluderande handling idag - Nycklar i integrationsarbetet” som arrangerades av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kulturfonden i oktober. Vi samlades i Helsingfors i ”världens lyckligaste land” (hänv: FN: s index 14.3.2018) för att lyssna på intressanta föreläsare och talare både från Finland och Sverige.
Riksdagsledamot och fredsarbetare Pekka Haavisto deltog som en av talarna och berättade om sina erfarenheter av fredsarbete från konfliktområden runtom i världen. Han lyfte fram globala trender såsom klimatförändringen, urbaniseringen, de ungas situation i u-länderna, snabb utveckling och spridning av informationsteknologi, tekno-innovation och marginalisering av minoriteter. På många håll i världen har minoriteter fått syndabocksstämpel. Det pågår många stora kriser idag och samtidigt ges mera humanitär hjälp än någonsin. Det humanitära arbetet är farligt och Pekka belyste i både ord och bild platser han besökt och människor han mött. Jag uppskattar det arbete Pekka och andra i hans arbetsteam gör ute i världen; de vågar möta människor i konfliktområden och tala med personer som ingen annan annars lyssnar på. Att kommunikation och dialog är en grundbult i allt humanitärt arbete blev mycket tydligt i Pekkas budskap. 

Kommunikation och dialog var också det starka budskapet i författare Navid Modiris föreläsning. Han tog upp samtalets betydelse för att komma framåt i samhällspolitiken och för att tillsammans människor emellan hitta förståelse för andras synpunkter och situation. Navid belyste hälsningens betydelse; att när du inte säger hej gör du den andre osynlig. Det leder i sin tur till psykisk ohälsa. Vi är ju här för varandra i samhället påminde Navid oss om; det vill säga ”Samhälle” och inte ”särhelle”. Gemenskap betyder att skapa gemensamt tillsammans. Navid har skrivit bland annat boken ”Hej syster” och startat mångfaldsprojektet Sverige 3.0. På samma sätt som Pekka Haavisto lyfter han fram betydelsen av att samtala, kommunicera, lyssna och föra dialog människor emellan. Att Navid själv är skicklig att samtala och möta människor gick inte att ta miste på. Han lyckas verkligen fånga sin publik. 

Författaren och människorättsaktivisten Alexandra Pascalidou var också en stark föreläsare för de mänskliga rättigheterna. Hon har också skrivit böcker som exempelvis ”Bortom mammas gata”, ”Mammorna” och ”Taxi”. Alexandra har intervjuat de mest utsatta invandrarna i olika områden och gett dem en röst genom att berätta deras berättelser i sina böcker. Där det finns mångfald finns också fattigdom. Henens starka budskap till oss var att det behövs galenskap för att befria oss från kedjorna samhället binder oss med. 

För att knyta an till rubriken för dagen och vad vi kan göra på ”verkstadsgolvet” i olika organisationer då vi talar om integrering av invandrare är det tvåvägsmodellen man borde eftersträva i allt integrationsarbete. Det betyder att man lär av varandra, gör saker tillsammans och inkluderar människor i handling och dialog. Inklusion som betyder delaktighet innebär att man också får ta ett ansvar. Detta behov av inklusion kom också fram starkt i de ”Fyra röster om Integration” som framfördes av Ahmed Hassan, Burhan Hamdon, Senada Arnautovic och Casey Tkatc, som alla berättade om sina erfarenheter och synpunkter på integration. Det blir så lätt ”de” och ”vi” fastän man i finsk integrationspolitik menar väl då man vill hjälpa och stöda invandrare att bli integrerade. Att få ta ett ansvar och göra saker tillsammans med oss finländare är mycket viktigt. Till organisationerna framfördes ett viktigt budskap; ta med invandrarkvinnor i ert arbete. De behöver komma ut i samhället, möta andra människor och vara delaktiga. Finska staten kan stöda med 100 procent lönesubvention de arbetsgivare som anställer någon med invandrarbakgrund. Något för oss tredje sektorns organisationer att tänka på – det vill säga, på vilket sätt kan vi bidra med en inkluderande handling i vårt organisationsarbete och vår verksamhet?

Av Bodil Viitanen, verksamhetsledare Psykosociala förbundet