måndag 14 januari 2019

Verktyg för att möta barn och unga med psykisk ohälsa
Psykosociala förbundet ordnar en utbildning i psykiska första hjälpen för unga på lördag 19.1 (SFV-huset G18 i Helsingfors). Vi har några lediga platser kvar. Kursen är avgiftsfri för deltagaren.
Tid: 19.1.2019 kl.8.30-15.30 + nätkurs
Plats. SFV-huset G18, Georgsgatan 18A, Helsingfors (rum 301 vån.3)
Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som möter barn och unga med psykisk ohälsa i sitt arbete, på sin fritid eller i sin näromgivning och ger kunskap och verktyg för ett tidigt ingripande och för att kunna ta upp den psykiska ohälsan till diskussion med barnet eller den unga (och vårdnadshavarna)
Målsättning: Kursen ger kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga, utmaningar i vardagen (sömn, spelande, kommunikation och beteende), ångestsyndrom, självdestruktivitet, rusmedel, ätstörningar, beteendestörningra, psykos och schizofreni, neuropsykiatriska störningar, mobbning och kriser.
Kursen arrangeras av Psykosociala förbundet rf med stöd av Svenska Folkskolans Vänner. Kursen  är avgiftsfri! 
Anmälningar:  nonni.makikarki@fspc.fi senast 16.1.2019
Max 15 deltagare per kurs, anmälningarna är bindande. Besök https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/nuoren-mielen-ensiapu  för mera information.torsdag 10 januari 2019

Ansök nu!


Aktuellt just nu - att ansöka till dessa tre kurser: Kul för unga, Sömnskolan och Det är lugnt - må bra-kurs för unga. Läs mer om våra rehabiliteringskurser här.

Varmt välkommen med din ansökan!

måndag 7 januari 2019

Välkommen 2019


Vi är tillbaka på jobb efter en skön julledighet och återgår till normala arbetsrutiner både i Helsingfors och Jakobstad idag måndag 7.1. Hoppas du har en fin start på nya året!