onsdag 3 april 2013

Kom Med ordnar projektseminarium i Ekenäs

Se Inbjudan och program här

Tid: Fredagen den 19.4 kl. 13-16
Plats: Auditoriet Axxell Ekenäs, Raseborgsvägen 5

PROGRAM

13.00 Kaffe
13.30 Inledning/introduktion Bodil Viitanen
14.00 Projektsammanfattning Leena Pakkanen
14.40 Marina Arell-Sundbergs presentation
       
         "En intervjustudie inom Kom Med projektet 2011-2012
          om vad stödpersoner kunde bidra med för att möjlig-
          göra delaktighet."

15.30 Bubbel och mingel
16.00 Seminariet avslutas

Anmälan sker till Kom Meds projektledare Leena Pakkanen på tel. 040-937 6765 senast onsdagen den 17.4.

Se inbjudan och program här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar