måndag 15 december 2014

Intressebevakning - en viktig fråga för förbundet

Psykosociala förbundet håller regelbundna möten med intressebevakning på agendan. Under det senaste mötet den 15 december 2014  konstaterades bland annat att man i samhället ser ett stort behov av ideella organisationer just nu. Vi diskuterade även kring aktuella möten som vi deltagit i och vilka frågor som har dryftats på dessa möten. Vi talade även om kommande regeringsprogram.
I april nästa år är det riksdagsval och därför är det viktigt att redan nu lyfta fram frågor som berör psykisk hälsa. Det är av stor betydelse att vi får med psykisk hälsa i folkhälsoarbetet. Läs mer om vårt arbete inom intressebevakningen på vår hemsida: www.fspc.fi.

Nyligen deltog två av oss från personalen i en inspirationsföreläsning på Svenska Handelshögskolan i Vasa. Föreläsaren Linus Almqvist berättade om sitt arbete på Barncancerfonden i Sverige, och mycket av det han sa kan appliceras på just vår organisation. Han pratade bland annat om strukturer - hur strukturerar vi oss och vad vill vi uppnå? Och om hur viktigt det är att varje organisation är lättillgänglig. Och så det allra bästa han sa:
- Om inte vi driver den här frågan, vem ska då göra det?
Precis så tänker vi också här på Psykosociala förbundet.


Anna-Karin Öhman på SFV Bildning och Linus Almqvist från Barncancerfonden i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar