onsdag 1 juni 2016

Hur välmående är din arbetsplats?

Det pratas mycket om arbetshälsa, om välmående på arbetsplatsen, om fungerande teamwork och hur man ska arbeta tillsammans för att nå sina mål. Det är också lätt hänt att orden stannar vid just detta - fina ord, som man kanske inte jobbar aktivt med för att utveckla. Vi på Psykosociala förbundet värnar om vår hälsa och vi vill göra ett bra jobb samtidigt som vi mår bra på jobbet och har ett välfungerande arbetsklimat. Därför har vi de senaste två dagarna satsat på tillsammans-tid med fokus på kommunikation. Vi bokade en stuga på Glasbruket, som ligger precis vid vattnet i Vexala (mellan Jakobstad och Vasa).Med hjälp av friluftsguiden och pedagogen Ida Kronholm fick vi nya perspektiv på hur vi kan jobba tillsammans och hjälpa varandra. Vi fick utmana oss själva som grupp i olika lekfulla moment, där samarbete och kommunikation var de två viktigaste orden att komma ihåg. Tillsammans skulle vi lösa diverse problem, vilket lyckades hyfsat bra ibland, och mindre bra ibland. Under resans gång fick vi ännu tydligare se hur viktigt det är med välfungerande kommunikation.
 

Dag två hade vi bjudit in Ancha Kjerulf, sjukskötare som har jobbat inom psykiatrin och som lärare och numera kombinerar sina erfarenheter genom att föreläsa om hur man förebygger psykisk ohälsa. Hon talade under rubriken "Att arbeta tillsammans" och vi fick fundera kring tillit på arbetsplatsen, kreativitet, om att själva processen ibland är målet, och mod att våga tänka utanför boxen.Vi fick två givande dagar på Glasbruket, med nyttiga tips och idéer som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, och vi hade minsann tur med vädret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar