onsdag 27 september 2017

Dags att anmäla sig till Anhörigseminariet!


Hör upp! Om du inte redan har anmält dig till Anhörigseminariet 2017 så är det dags att göra det nu! Det här är vad seminariet handlar om:

Hur kan jag stärka mig själv i min roll som anhörig till någon med psykisk ohälsa? Som anhörig bär man ofta både sig själv och den som är sjuk. Men vad kan jag göra för att ta hand om mig?
Lördagen den 28 oktober arrangeras Anhörigseminariet 2017 på Folkhälsanhuset i Vasa. Seminariet är ett samarbete mellan Svenska Österbottens Anhörigförening, FinFami Österbotten och Psykosociala förbundet. Under dagen bjuds deltagarna på två föreläsningar och en avslutande diskussion. Malin Knip föreläser om metoden ACT (Acceptance and commitment therapy). Hur kan jag träna upp min egen psykologiska flexibilitet?
Efter lunch föreläser erfarenhetsexpert Taina Edén om vad som sker ”Bakom fasaden" - det man oftast inte berättar för sina anhöriga.
Med ACT får vi hjälp att leva i riktning mot ett rikare liv med våra sorger, minnen, oro och ängslan. Vi lär oss att skapa våra liv genom handlingar - inte genom våra tankar. Målet med seminariet är att ge kraft och kunskap till alla anhöriga. Hur är det att leva med psykisk ohälsa och eventuella dilemman och konflikter som kan uppstå i relationen mellan anhöriga och den som är sjuk?
Seminariet är kostnadsfritt och pågår mellan klockan 9.30-15. Mer info och anmälan till
info@finfamipohjanmaa.fi eller 044-2000 733 senast den 12.10.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar