onsdag 7 november 2012

Diskriminering begränsar livet för deprimerade

Nedan en sammanfattning i översatt format från ett utlåtande från Institutetför hälsa och välfärd (THL):

Människor som lider av depression upplever såväl diskriminering som rädsla för att bli diskriminerade som begränsande både i Finland och i övriga världen.
 
Enligt en undersökning som publicerats i den ansedda tidningen The Lancet upplever människor med depression diskriminering runt om i världen.
 
Cirka 80 procent av de finländare som deltog i undersökningen och som på grund av depression vårdats inom öppenvården hade upplevt att de blivit diskriminerade på åtminstone ett område i livet.  
 
Många hade råkat ut för att andra undvikit dem, en del hade låtit bli att söka ett arbete och andra hade gett upp eller inte tagit emot en studieplats. De som behandlats inom psykiatrisk anstaltsvård hade upplevt mera diskriminering än de som enbart behandlats inom öppenvård.
 
Cirka 70 procent av de deprimerade uttryckte att det försökt hemlighålla eller dölja sin diagnos. Det kan fördröja sökande av vård och leda till ett psykiskt tungt dubbelliv.
 
Det stigma som följer med psykisk ohälsa syns i diskriminering i såväl privatlivet och på arbetsplatser som i servicetjänster. Bakom skamstämpeln finns okunskap och negativa attityder. Också i den finländska kunskapen kring psykisk hälsa lever bilden om att psykiska störningar är obotliga och att det är svårt att prata med en drabbad envist kvar. Möjligheterna begränsas både inom arbetslivet och inom studielivet om en person på grund av skamstämpeln inte vågar söka en utbildningsplats eller ett arbete.
 
För att den skamstämpel som omger depression och diskriminering ska minska bör finländarnas attityder förändras och kunskapen om psykisk hälsa öka, och det är ett mål i den nationella mentalhälso- och missbruksplanen som sträcker sig till år 2015. Det skulle vara viktigt att skapa möjligheter att möta människor som har egna erfarenheter av psykiska störningar och hur man tar sig ur dem.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar