måndag 19 november 2012

KBT-föreläsning på Norrvalla


Välkommen på en föreläsning om grunderna i

Kognitiv beteendeterapi

KBT

Till Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå

28.11.2012 kl. 19.00

Vad är KBT?

”KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.” (Källa: KBTterapi.se)

Föreläsningen hålls av Ann-Sophie Blomqvist som är psykoterapeut i KBT, socialarbetare och yrkeslärare.

Vi börjar med kaffe klockan 19 och föreläsningen börjar klockan 19.30 och håller på till cirka 21.

Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas gemensamt av Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och Psykosociala föreningen Rågblomman.

Anmälningar senast 26.11 till

eva.hanses@soaf.fi tel.: 050-4071827

eller

Eva-Stina Krooks, tel. 050-0602754

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar