måndag 5 augusti 2013

Vardagen och vad som är på gång

I sakta mak börjar saker och ting återgå till det vardagliga här på förbundet efter semestrarna. Några i personalen är fortfarande lediga, medan en del återgått till arbetet.

Rehabiliteringen körde igång med Familjeveckoslutsläger på Klippan i Hirvlax det gångna veckoslutet, och fortsätter med första delen i kursen Rehabiliteringskurs för unga, 16-30-åringar, med psykiska störningar i september då också Rehabiliteringskursen i södern går av stapeln. I oktober blir det sedan Anhörigläger på Kaisankoti i Esbo och kursen Att lära sig leva med bipolär sjukdom på Pensionat Aron, Pjukala folkhögskola i Pargas.

Även i övrigt är det en hel del på gång. Nästa nummer av Respons har deadline den 15.8 och utkommer i mitten/slutet på september, och höstens första medlemsbrev skickas till föreningarna vecka 34. En ny informatör ska också utses inom den närmaste framtiden.

RAY-ansökningar ska in så småningom och sedan blir det seminarium tillsammans med Nordiska föreningen för social och mental hälsa och förbundets höstmöte på Åland 18-19 oktober. På höstmötet ska det bland annat väljas ny ordförande för förbundet.

Väncirklarna i Närpes (7.8) och Jakobstad (12.8) kör igång efter sommaruppehållet. Inom Kom Med projektet pågår som bäst en utvärdering bland volontärer och vänner inom de väncirklar som hittills startats upp. Nästa volontärutbildning hålls i Ekenäs den 21.9.

En kurs i psykisk första hjälp hålls i Helsingfors den 24-25.9 och den 7.10 hålls årets Närståendeseminarium i Korsholm. I båda dessa är förbundet medarrangör.

Det här som ett litet axplock av vad som är på gång. Håll utkik efter mera information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar