torsdag 17 november 2016

Dialogen i hemmet i fokus under seminariedag

Anhörigseminariet 2016 hölls i Jakobstad i november och fokuserade denna gång på familjen, och hur vi kommunicerar med varandra.
Hur stärker vi dialogen till våra barn i bruset från social medier? Drunknar dialogen i flödet från Instagram och Facebook? Hörs den inte på grund av pipet från alla "gilla"-aviseringar? Är vår strävan efter den perfekta vardagen ett hot mot den verkliga vardagen? Det blev en riktig toppendag med tre väldigt givande föreläsningar - Pia Rosengård-Andersson från Folkhälsan pratade bland annat om skillnaden mellan en diskussion och en dialog, om hur man måste ”handla medan affären är öppen” i dialogen med tonåringar, och att vi vuxna borde bli bättre på att känna oss good enough.
- Vuxna är väldigt duktiga på att ha dåligt samvete, säger hon.
Hon poängterar flera gånger om att dialogen måste få ta tid och att vi behöver påminna oss om att våra barn är egna individer som kanske inte alltid tänker och tycker likadant som vi vuxna. Och att det också är okej.
- Att få alla att tycka lika är omöjligt. Så vi behöver en ökad förståelse för andras annanhet, säger hon.

Många tar kontroll över maten
Rasmus Isomaa från Fredrikakliniken pratar om självbild och ätstörningar och han menar att kroppsbildens betydelse för den totala självbilden är stor under tonårstiden.
- Om man är osäker i sig själv och sin kropp är det vanligt att man börjar ta kontroll över maten, säger han.
- I sociala medier förekommer mat i enormt stor utsträckning numera och vi visar upp vad vi äter på ett helt nytt sätt än tidigare. Här bör man även komma ihåg att maten vi ser i sociala medier sällan ser ut som vanlig skolmat eller vardagsmat som vi äter där hemma.
Nina Borgström diskuterade närvarons betydelse i mötet med barn och unga. I den avslutande paneldiskussionen fanns även kurator Anna Backlund med. Arrangörerna Svenska Österbottens Anhörigförening, Finfami Österbotten och Psykosociala förbundet vill passa på att tacka alla som deltog under dagen, såväl föreläsare som publik. Tack för en fin och lärorik dag!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar