torsdag 21 maj 2020

Goda nyheter för terapigarantin!Kampanjen för att införa terapigaranti för psykisk ohälsa har tagit ännu ett steg framåt!
Social- och hälsovårdsutskottet anser att "terapigarantin bör genomföras som en del av vårdgarantin för att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster." Detta skriver man i ett utlåtande som gällde statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024.
I utlåtandet konstateras också att behovet av mentalvårdstjänster sannolikt kommer att öka som en konsekvens av coronaepidemin. Utskottet betonar att coronaepidemin har försvårat organisationers verksamhet och möjlighet att producera tjänster. Här kan du läsa utlåtandet i sin helhet: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/ShUU_2+2020.aspx
Den nationella kampanjen för medborgarinitiativet Terapigaranti startades av Mentalhälsopoolen 20.2.2019. Terapigarantin skulle påskynda och öka tillgången till mentalvårdstjänster, trygga en jämlik tillgång till vård och garantera en snabbare bedömning av terapibehov.
Taget ur Social-och hälsovårdsutskottets utlåtande:
"Konsekvenserna av coronakrisen ökar sannolikt behovet av mentalvårdstjänster och andra tjänster också på längre sikt. Utskottet anser det vara viktigt att garantera kontinuiteten i och verksamhetsförutsättningarna för tjänster av den här typen, som ofta tillhandahålls av producenter som inte är bolag. Utskottet anser att terapigarantin bör genomföras som en del av vårdgarantin för att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar