fredag 15 maj 2020

Starkare tillsammans


Vi har alla en omvälvande tid bakom oss och, för att vara ärlig, en rätt oviss tid framför oss. Det finns stunder där ovissheten och de rådande restriktionerna känns speciellt utmanande. Vi har alla fått göra uppoffringar på något plan. Men förhoppningsvis kommer vår gemensamma uppoffring att leva kvar i vårt kollektiva minne som ett bevis på hur starka vi är tillsammans.

En sak som har varit upplyftande under coronatiden är hur människor har reagerat socialt. Sociala medier har fyllts av idéer på innovativa sätt att umgås digitaltmänniskor erbjuder främlingar hjälp och stödGrannhusens fönster har prytts av uppmuntrande meddelanden och teddybjörnar för att göra barns (och kanske även vissa vuxnas) promenader lite roligare.

En vanlig föreställning är att den första reaktionen hos människor i en kriseller katastrofsituation är panik. Beslutsfattare och massmedia är måna om att undvika masspanik, medan vi uppmanas att hålla huvudet kallt.

Som många har konstaterat är denna idé om den panikslagna befolkningen är en myt. Flera studier visar att människor reagerar mycket annorlunda i plötsliga katastrofsituationer eller kriserSamhällen stannar inte alls upp, istället blir människor ännu mer sociala och ännu mer måna om att hjälpa varandra. Känslan av samhörighet och delat ansvar för oss närmare varandra.  

Det utmanande i just den här situationen har förstås varit att vi inte har kunnat nå ut till andra på samma sätt som tidigare. Vi har inte kunnat hälsa på någon som bor ensam, vi har inte kunnat sätta en arm runt vår vän som har en dålig dag. 

Samtidigt har ensamhetens negativa effekter på människors psykiska välmående uppmärksammats mer och mer i den offentliga diskussionen. Kanske kan det här vara en positiv förändring som kommer ur coronakrisen en ökad förståelse för hur skadligt ensamhet är för en människa.

Det är svårt att säga hur samhället kommer att se ut på andra sidan om coronaepidemin, men förhoppningsvis står människors välmående i fokus då exitstrategins riktlinjer ritas upp. 


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar