onsdag 29 juli 2020

Att våga tala om psykisk ohälsaDet kan vara svårt att tala om depression eller psykiskt illamående. En orsak till det här är att psykisk ohälsa fortfarande är stigmatiserat i Finland. Depression och psykiskt illamående är tabubelagt eftersom det kan orsaka känslor av skuld eller skam hos individen. Det här är en orsak till att tröskeln för att söka hjälp kan vara väldigt hög.

Att få rätt hjälp i rätt tid är avgörande och kan förhindra att problemen förvärras.


Det är viktigt att vi vågar tala öppet om erfarenheter av psykiskt illamående. Varje gång personliga berättelser, såsom den här av Marie Krogius, lyfts fram i media ökar medvetenheten om vad psykisk ohälsa innebär. Det bidrar även till att öka förståelsen för och minska stigmat kring psykisk ohälsa.


Att be om hjälp kan även vara svårt för anhöriga till en närstående som har insjuknat i psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att anhöriga också får det stöd och den information de behöver. Att finnas till hands kräver också styrka och kraft. Det får man inte glömma bort.

Tveka inte att kontakta oss om du behöve
r råd och stöd. Vi finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Du är värd att må bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar