onsdag 20 januari 2021

Medborgarinitiativ om avgiftsfri psykoterapiutbildning vidare till riksdagenMedborgarinitiativet om att göra psykoterapiutbildningen avgiftsfri i Finland har gått vidare till riksdagen! På endast dryga fyra månader samlade initiativet de 50 000 namnteckningar som behövdes. Att göra psykoterapiutbildningen avgifsfri kan göra utbildningen jämlikare och bemöta den stora efterfrågan på psykoterapeuter som finns idag.

Eftersom psykoterapeututbildningen räknas som en kompletteringsutbildning måste studeranden idag betala utbildningen själv, vilket gör att plånbokens storlek avgör möjligheten att utbilda sig. Numera kan psykoterapiutbildningen kosta mellan 30 000 till 60 000 euro.

Efterfrågan på psykoterapi är stor men utbudet otillräckligt. Många får tyvärr vänta länge innan de får hjälp och detta kan leda till att problemen växer. På finlandssvenskt håll har dessutom möjligheten till psykoterapi på svenska länge varit ett problem. Svenskspråkig utbildning för psykoterapeuter har inte ordnats på flera år och samtidigt råder en stor brist på svenskspråkig personal inom mentalvården. Det är viktigt att högkvalitativ och lättillgänglig mentalhälsovård tryggas på båda nationalspråken. 

Hjälp ska fås i tid så att inte problemen förvärras - och språket bör inte vara ett hinder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar