fredag 21 augusti 2020

Finansiering till social- och hälsovårdsorganisationer måste tryggas

På Psykosociala förbundet är vi mycket oroade över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer.

I Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2021ingår en nedskärning i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer med 127 miljoner. Denna minskning på 33% riskerar att kraftigt drabba den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn.

Långsiktiga satsningar på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet som ökar social delaktighet är gynnsamt för hela samhället. Därför är det nu viktigt att hitta lösningar för att trygga finansieringen för tredje sektorns verksamhet.

Här kan du läsa mer om de planerade nedskärningarna: SOSTE: Framtiden för social- och hälsovårdsorganisationernas arbete i vågskålen – Budgetmanglingen måste hitta en hållbar finansieringslösning för att trygga verksamheten

Följ oss på Twitter på @psykosociala_fb för fortsatta uppdateringar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar