fredag 4 januari 2013

Frivilligarbete bland seniorer

Är du intresserad av frivilligarbete bland seniorer? Vill du leda en seniorgrupp eller kanske besöka en äldre person som behöver sällskap? Om svaret är ja kunde kursen Frivilligarbete bland seniorer vara någonting för dig.

Kursen är till för alla som är intresserade av frivilligarbete bland seniorer. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall kunna arbeta med seniorverksamhet i en eller flera av samarbetsorganisationerna. Tidigare erfarenhet eller specialkunskaper behövs inte.

Kursen är ett samarbete mellan Psykosociala förbundet, Seniorcentret i Vasa, Minneslots i Österbotten, Vasa svenska församling, Röda korset, Folkhälsan, Vasanejdens föreningar och Resurspoolen. Den stöds med medel från RAY.

Kursen är avgiftsfri och hålls i Vasa under fyra dagar i februari och mars 2013. Den fylls i anmälningsordning, max 20 deltagare. Bindande anmälan senast 25.1.2013.

Anmälan och mera information:

Riitta-Liisa Kangasluoma

040-197 8216, riitta-liisa.kangasl@vaasa.fi

eller

Jessica Åhman

044-756 5413, jessica.ahman@vaasanseudunyhdistykset.fi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar