onsdag 8 januari 2014

Fokus på unga vuxna

I slutet av den här månaden arrangeras ett nordiskt seminarium med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna i åldern 15-25 år. Seminariet äger rum i Stockholm och är fullt med intressanta föreläsningar under dagarna två. Vi kommer självklart att vara på plats för att höra det senaste inom psykoterapeutiskt arbete. Det kommer att bli många diskussioner kring suicid - hur upptäcker man suicidala ungdomar och hur agerar man? Hur ser den suicidförebyggande verksamheten för unga vuxna ut i dag? Dessutom allmänt om unga vuxna och deras existentiella villkor - ensamhet, död, val, mening. Oerhört intressant ska det bli och vi kommer naturligtvis att dela med oss av vår nyvunna kunskap, både här på bloggen och i medlemstidningen Respons. Läs mer om seminariet här: http://www.ungavuxnadagarna.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar