tisdag 31 januari 2017

Anhörigseminarium i samarbete med FinFami Nyland: "Byggtema" på G18Anhörigseminarium: "Byggtema" på G18

Vad menas med "byggtema"? Nätverksbyggande, psykosförebyggande och uppbyggande inlägg i dramatisk form och berättelseform förstås. ”Ingenjörerna” på plats var leg. Psykoterapeut, familjerådgivare och verksamhetsledare för Finfami Nyland Leif Berg, erfarenhetsexpert Ewa Tarvasaho och Teater Hekate plus en flerhövdad publik av ivriga lyssnare. 
Berg talade i två timmar om olika byggen, hur en psykisk kris byggs upp och hur den uppbyggnaden kontras med att bygga ett personligt socialt skyddsnät. Den eventuella  första psykosen i en människas liv föregås av en prodromalfas som det heter, eller riskfas som man kan förstå det hela lättare med. 
Människor i en sådan fas uppvisar vissa tecken som man som anhörig kan hålla koll på i fall en orosgnista tänts. Mer om det i Respons. Den lyckliga människa vars potentiellt livslånga psykiska sjuka hindras i ett tidigt skede tack vare informationsspridning om prodromaltecken, kan förstås aldrig förstå precis hur tacksam den kan vara, men det är inte heller meningen. Poängen med allt som Berg pratade om på lördagen var att sprida värdefull information i ett preventivt syfte. 
Ewa Tarvasaho däremot blickade i livets backspegel när hon berättade sin historia om hur hon som mamma tacklade de känslor som sjukdomen medförde. I dag mår hon ganska bra, men har ett bagage som satt spår i familjen. 
Någonstans måste de här framåtblickande och bakåtblickande inläggen mötas, och vad bättre än i dramats tecken? Teater Hekates pjäs Habilitet var åter en katartisk upplevelse (såg den senast på psykiska första hjälpen kursen).  Patrik Simberg

                                        
                                            Skådespelare i teatergruppen Hekate

                                        
                                              Utrymme för reflektioner;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar