fredag 20 januari 2017

Kom med på Anhörigseminarium i södra Finland!

Psykosociala förbundet ordnar i samarbete med FinFami Nyland anhörigseminariet "Psykisk ohälsa i familjen – min roll som närstående" den 28 januari 2017 på Lappvikens auditorium.
De flesta som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig helt eller delvis. Det betyder inte att man nödvändigtvis blir fri från alla symtom utan kan innebära att man trots allt hanterar dem och lever ett acceptabelt liv. Hur kan jag, som närstående, bistå personen vid återhämtningsfasen?

Program:
09.30–10.00 Kaffe och anmälning.
10.00–12.00 Familjen och psykisk ohälsa-vägar till återhämtning Leif Berg, leg. psykoterapeut, familjeterapeut, verksamhetsledare FinFami Nyland
12.00–13.00 Lunch.
13.00–14.00 HABILITET - Kan man dö av ångest? Den fria teatergruppen Hekate behandlar psykisk sjukdom i sin dokumentärföreställning HABILITET.
14.00–14.45 Föräldraskap och psykisk ohälsa: Ewas Berättelse. Ewa Tarvasaho, utbildad erfarenhetsexpert.
14.45–15.00 Sammanfattning, info om svenskspråkig anhöriggrupp.

Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.
Adress: Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors.
Info och anmälning, senast den 24 januari: nonni.makikarki@fspc.fi, 0505903436

Foto: Mikaela Hjulfors


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar