fredag 17 mars 2017

Alla behövs!Att träffa personalen ute på fältet är väldigt viktigt. Informera om vår verksamhet, så de i sin tur kan föra budskapet vidare. Att utbyta information och erfarenheter är viktigt, för vi jobbar ju alla för människans välmående. Tack avdelning 8 på HUC och Stengårds psykiatriska svenska team! Hälsar Nonni och Ann-Charlott som konstaterar - vi behövs alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar