torsdag 20 april 2017

En fin vårmötesdag

 


Den 19 april hölls Psykosociala förbundets vårmöte på G18 i Helsingfors. Det var en väldigt fin och solig dag som inleddes med en föreläsning klockan 10. Ant Simons som är vd på Webbhuset talade kring temat ”Ett smidigare medlemsregister”. Efter föreläsningen bjöds det på en smarrig soppa och sallad till lunch innan själva vårmötet tog vid. Styrelseordförande Christer Rönnlund klubbade igenom föredragningslistan i snabb takt, så redan efter en timme var mötet avslutat. Mötet behandlade bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande. Det informerades även om att årets höstmöte kommer att hållas i Helsingfors onsdagen den 1 november. Platsen är G18 och festsalen uppe på andra våningen. Mer information om höstmötet kommer i nästa nummer av Respons.
Efter vårmötet hölls ytterligare en föreläsning, om att leda arbetsförmågan på en hälsofrämjande arbetsplats; ansvar, roller och samarbete. Arbetshälsochef Minna Lundström på Veritas pensionsförsäkring hade bjudits in för att presentera sin syn på arbetshälsa. Hon talade bland annat om hur man definierar välbefinnande på arbetsplatsen.
- Minimikravet för att må bra på jobbet är att arbetet är säkert, sunt och produktivt. Man ska uppleva att arbetet är meningsfullt och givande och att man har kontroll över det egna arbetet. Man ska även uppleva att ledarskapet är gott.
- Allt detta gör att förutsättningarna för välmående på arbetsplatsen ökar.
Minna Lundström berättade även att arbetslivet kommer att bli mera flexibelt i framtiden.
- Vi kommer allt längre ifrån jobb som börjar klockan 8 och slutar klockan 16. Istället förväntas det av oss att vi är flexibla och kan jobba på mer oregelbundna tider, säger hon.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar