måndag 3 april 2017

Svalan firade 20 år

 
Psykosociala föreningen Svalan firade 20 år av ideell och framgångsrik verksamhet

Jag hade glädjen att tillsammans med många andra inbjudna gäster få delta i jubileumsfesten lördag 1 april i Närpes. En stor skara medlemmar, tidigare och nuvarande ordföranden och styrelsemedlemmar, tidigare och nuvarande anställda och många inbjudna gäster från när och fjärran gjorde festdagen till ett fint minne i föreningens historia. Att det var regnväder denna dag störde inte alls stämningen, som var avslappnad och varm.

Ordföranden Mirja Högstrand hälsade alla välkomna och ledde programmet suveränt. Kören SoWhat uppträdde med fem vackra sånger. Tidigare ordförande Birgitta Eklund talade varmt i sitt festtal om föreningen och dess betydelse för många människor. Hennes historiska tillbakablick gav åhörarna en glimt av föreningens verksamhet och det var flera gånger man fick skratta åt roliga och trevliga minnen. När föreningen startade var det ändå svårt att komma igång med att få finansiering för EU-projekt och för att kunna anställa personal. Men med envishet och målmedvetet arbete kom man igång. Talkoarbete och frivilliga insatser behövdes från första början för att föreningen överhuvudtaget skulle komma igång med sin verksamhet.

 Efter festtalet fick vi lyssna på Karin Dahlströms dikter som hon själv läste upp inför publiken. Hennes dikter belyser fint hur viktig gemenskapen och samhörigheten är vid Vänstugan för besökarna. Sven Söderlund spelade suveränt på dragspel två låtar som fångade sin publik. Under programpunkten Ordet fritt framfördes hälsningar och även sång. Att Svalan är en framgångsrik förening som gör mycket gott i närsamhället där den existerar kom fram på olika sätt i hälsningarna. Maj-len Jossfolk läste avslutningsvis en dikt av Zacharias Topelius, vilket högtidligt avrundade programmet. Till sist sjöng vi alla Vårt Land tillsammans och kunde sedan i gott sällskap avnjuta en god middag.

Tack Psykosociala föreningen Svalan för er fina fest. Vi önskar er god fortsättning med er verksamhet framöver! Er förening behövs och er verksamhet behövs både nu idag och  i framtiden!

Bodil Viitanen, verksamhetsledare
 


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar