tisdag 16 september 2014

Självmord - ett globalt folkhälsoproblem

Förra veckan deltog vi i ett seminarium med fokus på självmordsprevention. Hur ser statistiken ut runtom i världen? Och vad kan man göra för att förhindra att någon tar sitt liv? Världshälsoorganisationen WHO har nyligen släppt en rapport där de varnar för att självmord håller på att bli ett globalt folkhälsoproblem. Två representanter från WHO fanns på plats för att berätta hur de ser på saken. Redan nu lägger vi ut artikeln som kommer att publiceras i nästa medlemstidning. Men först några bilder från dagen:

Från vänster: Ann-Charlott Rastas och Sonja Wickman från Psykosociala förbundet. Till höger Viveca Stenius, ordförande i föreningen Sympati.
 

Kaffepaus.
 

Alexandra Fleischmann från WHO.
 

Lång tågresa tillbaka till Jakobstad.
 
Självmord är ett globalt
folkhälsoproblem
För första gången någonsin beskriver Världshälsoorganisationen WHO självmord som ett globalt folkhälsoproblem. Årligen begår över 800 000 personer självmord i världen.TEXT: PERNILLA NYLUND
WHO beskriver i rapporten självmord som ett stort folkhälsoproblem som måste konfronteras och hejdas. Organisationen varnar samtidigt för att siffror kan vara svåra att ta fram och att mindre än hälften av de 172 länder som studerats i rapporten för egen statistik, vilket gör det svårt att få en mer exakt uppskattning av läget. Ändå vet man att omkring 75 procent av alla självmord sker i låg- och medelinkomstländer. I dessa länder är det betydligt vanligare att unga människor och kvinnor tar sina egna liv, än i rikare länder. Generellt tar dock fler män än kvinnor livet av sig. Män 50 år eller äldre är särskilt sårbara, framför allt i rikare länder.
Siffrorna som WHO presenterar innebär att det
begås ett självmord var fyrtionde sekund ute i världen. Och för varje självmord finns det sannolikt ytterligare 20 personer som försöker ta sitt liv. Vanligast är självmorden bland unga i åldern 15-29 år. Bara trafiken kräver fler liv bland unga i Finland än just självmord.
”Man måste göra mer för att förhindra självmord”
Den 10 september varje år uppmärksammas den internationella suicidpreventiva dagen. I Helsingfors arrangerade man i år ett seminarium kring suicidprevention och två representanter för WHO fanns på plats för att beskriva situationen just nu.
- Det är ett stort hälsoproblem och ett stort samhälleligt problem. Regeringen och samhället måste göra mycket mer för att förhindra självmord, säger Shekhar Saxena, chef för enheten för psykisk hälsa på WHO.
- Samtidigt är det viktigt att inte bara fokusera på den psykiska ohälsan, utan hälsa överlag. Man måste ta helheten i beaktande. För att må bra behöver man ha det fysiska, psykiska och sociala i balans, menar han.
I WHO:s studie framgår att många länders regeringar inte betraktar självmord som ett hälsoproblem. Därför saknas nationella strategier på många håll ute i världen.
Finland är ett av de länder som saknar ett självmordsförebyggande program, trots att nästan dubbelt så många begår självmord i Finland varje år jämfört med de övriga nordiska länderna.
Vad tror du att det här beror på, Shekhar Saxena?
- Nu känner jag inte till Finland jättebra, men mitt intryck är att man i Finland måste fokusera på tre saker - att minska tillgängligheten av vapen, att minska stigman och att minska användningen av alkohol.
Omkring 1000 personer dör varje år i självmord i Finland. WHO:s nya mål är att minska antalet självmord i världen med tio procent fram till år 2020.
- För att länderna ska lyckas med detta måste man lära sig att arbeta sektoröverskridande. Man måste angripa problemen från flera olika håll och öka kunskapen om självmord, och lära sig hur man ska bemöta personer som är självmordsbenägna. Det säger doktor Alexandra Fleischmann på WHO.
Nyckelord från seminariet:
1.       Självmord kan förebyggas
2.       Vi måste öka medvetenheten kring självmord
3.       Vi spelar alla en viktig roll
4.       Lyssna på din medmänniska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar