måndag 19 november 2012

KBT-föreläsning på Norrvalla


Välkommen på en föreläsning om grunderna i

Kognitiv beteendeterapi

KBT

Till Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå

28.11.2012 kl. 19.00

Vad är KBT?

”KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.” (Källa: KBTterapi.se)

Föreläsningen hålls av Ann-Sophie Blomqvist som är psykoterapeut i KBT, socialarbetare och yrkeslärare.

Vi börjar med kaffe klockan 19 och föreläsningen börjar klockan 19.30 och håller på till cirka 21.

Föreläsningen är avgiftsfri och ordnas gemensamt av Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och Psykosociala föreningen Rågblomman.

Anmälningar senast 26.11 till

eva.hanses@soaf.fi tel.: 050-4071827

eller

Eva-Stina Krooks, tel. 050-0602754

onsdag 7 november 2012

Diskriminering begränsar livet för deprimerade

Nedan en sammanfattning i översatt format från ett utlåtande från Institutetför hälsa och välfärd (THL):

Människor som lider av depression upplever såväl diskriminering som rädsla för att bli diskriminerade som begränsande både i Finland och i övriga världen.
 
Enligt en undersökning som publicerats i den ansedda tidningen The Lancet upplever människor med depression diskriminering runt om i världen.
 
Cirka 80 procent av de finländare som deltog i undersökningen och som på grund av depression vårdats inom öppenvården hade upplevt att de blivit diskriminerade på åtminstone ett område i livet.  
 
Många hade råkat ut för att andra undvikit dem, en del hade låtit bli att söka ett arbete och andra hade gett upp eller inte tagit emot en studieplats. De som behandlats inom psykiatrisk anstaltsvård hade upplevt mera diskriminering än de som enbart behandlats inom öppenvård.
 
Cirka 70 procent av de deprimerade uttryckte att det försökt hemlighålla eller dölja sin diagnos. Det kan fördröja sökande av vård och leda till ett psykiskt tungt dubbelliv.
 
Det stigma som följer med psykisk ohälsa syns i diskriminering i såväl privatlivet och på arbetsplatser som i servicetjänster. Bakom skamstämpeln finns okunskap och negativa attityder. Också i den finländska kunskapen kring psykisk hälsa lever bilden om att psykiska störningar är obotliga och att det är svårt att prata med en drabbad envist kvar. Möjligheterna begränsas både inom arbetslivet och inom studielivet om en person på grund av skamstämpeln inte vågar söka en utbildningsplats eller ett arbete.
 
För att den skamstämpel som omger depression och diskriminering ska minska bör finländarnas attityder förändras och kunskapen om psykisk hälsa öka, och det är ett mål i den nationella mentalhälso- och missbruksplanen som sträcker sig till år 2015. Det skulle vara viktigt att skapa möjligheter att möta människor som har egna erfarenheter av psykiska störningar och hur man tar sig ur dem.
 

fredag 2 november 2012


Bokmalarna frisläppta på bokmässan!

Det var första gången Psykosociala förbundet fick hänga med tidskriften Respons på Helsingfors bokmässan! 
Vi satsade stort i år med egen plats vid Finlandsvenska tidskrifternas monter. Tidigare år har Respons bara funnits med på "plockdisken" där besökarna kan plocka åt sig gratis exemplar av de tidningar som ser lockande och intressanta ut.
Det var skojigt att vara med mitt i vimlet och inspirerande att se hur många olika tidskrifter det finns på svenska! Respons var tydligen dekorativ nog att få en egen inramad plats på väggen, även om vi inte lyckades fånga det på bild!

Det är alltid roligt att umgås med människor och få chansen att stolt visa upp vår fina tidning!Stötte på Minna Lindberg som presenterade sin bok Diagnos F32.1 på Totti scenen

Böcker böcker böcker så långt ögat kunde se!