fredag 29 januari 2021

Var dröjer Terapigarantin?I måndags fick vi digitalt besök via Zoom av Kristian Wahlbeck, som arbetar som psykiater och utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa i Finland. Wahlbeck höll ett kort föredrag för oss om medborgarinivet med Terapigaranti och varför detta behövs idag.

Wahlbeck lyfte fram att Terapigarantin skulle bidra till att minska på antalet personer som dirigeras till den specialiserade sjukvården. Idag är det allt vanligare att unga med psykiska problem blir hänvisade till den specialsjukvården. Resurserna inom primärvården räcker helt enkelt inte till för att kunna hjälpa unga i ett tidigt skede.

För tillfället väntar initiativet fortfarande på behandling i riksdagen. Där har det väntat länge, ända sedan 22.10.2019 då det officiellt överlämnades  till riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesiav Alviina Alametsä och Pia Hytönen. Initiativet har fått stöd över partigränserna. Bland annat inrikesminister Maria Ohisalo och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har ställt sig bakom det.

Det har länge pratats om Terapigarantin - nu är det dags för handling.

Avsikten med en terapigaranti är att påskynda och underlätta tillgången till mentalvårdstjänster. I praktiken skulle detta innebära att patientens vårdbehov utvärderas inom tre dagar efter att ha tagit kontakt med hälsocentralen. Om det finns ett behov av psykoterapi eller övrig psykosocial behandling ska detta kunna erbjudas inom fyra veckor efter att vårdbehovet har konstaterats.  Terapigarantin skulle göra det möjligt att att erbjuda hjälp i ett tidigt skede, och förhindra att väntetiden blir för lång. 

Coronapandemins konsekvenser för den psykiska hälsan har börjat synas hos flera grupper, och det finns ett ökat behov av tidigt och snabbt stöd. Därför är behovet av Terapigaranti större än tidigare. Nu är det dags att initiativet blir verklighet!


onsdag 20 januari 2021

Medborgarinitiativ om avgiftsfri psykoterapiutbildning vidare till riksdagenMedborgarinitiativet om att göra psykoterapiutbildningen avgiftsfri i Finland har gått vidare till riksdagen! På endast dryga fyra månader samlade initiativet de 50 000 namnteckningar som behövdes. Att göra psykoterapiutbildningen avgifsfri kan göra utbildningen jämlikare och bemöta den stora efterfrågan på psykoterapeuter som finns idag.

Eftersom psykoterapeututbildningen räknas som en kompletteringsutbildning måste studeranden idag betala utbildningen själv, vilket gör att plånbokens storlek avgör möjligheten att utbilda sig. Numera kan psykoterapiutbildningen kosta mellan 30 000 till 60 000 euro.

Efterfrågan på psykoterapi är stor men utbudet otillräckligt. Många får tyvärr vänta länge innan de får hjälp och detta kan leda till att problemen växer. På finlandssvenskt håll har dessutom möjligheten till psykoterapi på svenska länge varit ett problem. Svenskspråkig utbildning för psykoterapeuter har inte ordnats på flera år och samtidigt råder en stor brist på svenskspråkig personal inom mentalvården. Det är viktigt att högkvalitativ och lättillgänglig mentalhälsovård tryggas på båda nationalspråken. 

Hjälp ska fås i tid så att inte problemen förvärras - och språket bör inte vara ett hinder.


Du har väl inte missat våra kurser för 2021?

Våra anpassningskurser fortsätter att locka många deltagare - välkommen med DU också! Har du redan hunnit ta en titt på kursutbudet för 2021? Klicka här och bläddra igenom vår fina nya kursbroschyrEn lista på alla kurser finns även på hemsidan. Välkommen med din ansökan till oss!torsdag 7 januari 2021

Vi välkomnar det nya året

Ett nytt år känns alltid en smula uppfriskande. Ett helt nytt år, alldeles blankt och tomt, som ligger framför oss och bara väntar på att vi ska fylla det med liv! På Psykosociala förbundet fortsätter vi jobba med psykisk hälsa och ohälsa på olika sätt. Kanske har du redan tittat igenom alla våra fina kurser som hålls i år? Kanske ser du fram emot att få läsa vår tidning som kommer ut fyra gånger under året? Kanske får du stöd och pepp genom våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter? Vi vill att du ska veta att du betyder mycket för oss. Oavsett vilken "relation" du har till oss som förbund och oavsett hur du väljer att följa oss. Du är värdefull.

På vår hemsida hittar du mer information om oss - surfa in på www.fspc.fi

Gott nytt år!