fredag 29 maj 2015

Schizofrenigrupper i Vasa

Hej vänner!
Här ska jag bjuda på en glimt från gårdagens road trip till Vasa och centralsjukhuset vid Roparnäs. Jag hade stämt träff med de psykiatriska sjukskötarna Malin Knip och Sinikka Palmroos som berättade om sjukhusets psykoedukativa grupper för personer med schizofreni. Hösten 2014 körde man igång, och nu kan man erbjuda grupper både på finska och svenska. Maximalt 8 deltagare ryms med i gruppen och man träffas tio gånger. Under timmen man träffas tar man upp teman som:

- vad innebär en psykos?
- vad innebär schizofreni?
- att klara av vardagen
- tidiga varningstecken
- långvariga symptom
- att hantera röster
- motion
- hygien
- droger

Bland annat. Handledarna Malin Knip och Sinikka Palmroos berättar att de har fått väldigt fin respons från deltagarna och att nästa grupp planeras att starta hösten 2015.
Här kommer några bilder också. Med detta önskar jag er en fin fredag och en skön helg!
/Pernilla
Malin Knip och Sinikka Palmroos, psykiatriska sjukskötare i Vasa.


onsdag 27 maj 2015

Är du vår nya medarbetare?

Välkommen till Psykosociala förbundet! Vi är en riksomfattande, svenskspråkig och ideell organisation som arbetar med psykisk hälsa. I vårt arbete erbjuder vi kurser inom psykosocial rehabilitering, telefonrådgivning och stöd via våra medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland. Vi arbetar målmedvetet för att påverka attityder ute i samhället, vi sprider information och kunskap om psykisk hälsa och vi jobbar aktivt med intressepolitiska frågor.
Vårt huvudkontor finns i Jakobstad, men vi har även ett regionkansli i Helsingfors. Vi söker nu en ny regionsekreterare till södra Finland.


Arbetsplats: kansliet i Helsingfors på Georgsgatan 18.

Huvuduppgift: att sköta Psykosociala förbundets verksamhet i södra Finland. Anställningen börjar 1.8.2015 och fortsätter fram till 31.1.2016 med möjlighet till förlängning med en uppdaterad befattningsbeskrivning efter 1.2.2016.  

I uppdraget som regionsekreterare ingår bland annat följande:

- tillsammans med förbundets informatör sköta informationsspridningen i södra Finland och samarbeta med medlemsföreningarna i södra Finland.
- ta del av information om psykisk ohälsa/hälsa på finska och föra vidare inom vår organisation, speciellt gällande frågor inom intressebevakning och informationsområdet.
- sköta intressebevakningsuppgifter framförallt gällande mentalvården och bevakning av rätten att få vård och service på svenska. Detta i samarbete med verksamhetsledaren och styrelsen.
- samarbeta med övriga mentalhälsoorganisationer och funktionshinderorganisationer gällande  aktuella frågor.
- marknadsföra och informera om Psykosociala förbundets allmännyttiga verksamhet och anpassningskursverksamhet vid olika instanser - på mässor, hos olika föreningar, vid verksamhetspunkter i södra Finlands region.

Kvalifikationer: Vi önskar att du som söker har lämplig utbildning och tidigare erfarenhet från social- och mentalvårdsområdet och en vilja att arbeta med frågor som har med psykisk hälsa och ohälsa att göra. Arbetet innebär en del resor inom landet. Om du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, datorkunnig, erfarenhet från föreningsvärlden samt utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska, då är det kanske just dig vi söker.
En ändring av befattningsbeskrivningen är under planering, vilket är anledningen till att vi i detta nu erbjuder anställning för 6 månader i första hand och 80 procents arbetstid.

Låter det intressant? Skicka en fritt formulerad ansökan per e-post* till:
bodil.viitanen@fspc.fi senast 5 juni.
*Om du önskar skicka din ansökan istället per post är adressen:
 
Psykosociala förbundet rf, verksamhetsledare Bodil Viitanen, Solkullav. 65, 68600 Jakobstad
 
Om du har frågor om arbetet, ring Bodil Viitanen, verksamhetsledare på tel.
06-7232515 eller 050-5251243.

måndag 25 maj 2015

Hjälp barnen att sätta ord på sina känslor

Hej vänner! Måndag igen då. Tycker att det är måndag och fredag mest hela tiden :)

Idag vill jag berätta om en cd-skiva som jag precis har fått. Friendy - En musikalisk känsloresa. Skivan är en modig och tillåtande upptäcktsfärd i känslornas värld. Tanken är att innehållet ska hjälpa barn och vuxna att möta sina egna och andras känslor med större trygghet och nyfikenhet. Alla barn behöver hjälp att tolka, förstå och sätta ord på sina upplevelser. Här hjälper dockan Friendy till. Friendy är en docka med sex olika känslor; glad, arg, rädd, ledsen, sur och lugn. Redan nu använder närmare 700 förskolor runtom i Norden dockan Friendy för att skapa teater eller dramalekar.

Vill du veta mer om Friendy? Kolla in hemsidan www.friendy.se.fredag 22 maj 2015

Om beroende och medberoende

Om beroende och medberoende. Om hur hela familjen drabbas när mamma eller pappa dricker. Det skriver jag om idag. Texten kommer att publiceras i vår tidning Respons så småningom. Håll utkik efter det! Vår tidning finns att läsa elektroniskt, kolla in www.fspc.fi.

Önskar er samtidigt en fin fredag och en skön helg. Vi hörs igen på måndag!
Hälsar Pernilla


tisdag 19 maj 2015

Utmana dig själv!

För ungefär en månad sen blev jag fotograferad av Bildbolaget Du&Vi här i Jakobstad. Anledningen till fotograferingen var att det behövdes en bild att sätta vid mina kontaktuppgifter i Respons och på förbundets hemsida.

Jag har aldrig tyckt speciellt mycket om att bli fotograferad, jag står hellre bakom kameran, men ibland tror jag det kan vara nyttigt att få se sig själv ur någon annans perspektiv. Man behöver ”skakas om” lite för att inse att man är bra precis som man är. Tänk vad fantastiskt att det inte finns någon annan som ser ut precis som dig.
Därför har jag en utmaning till er alla.
Jag utmanar dig, att ställa dig framför en spegel och hitta minst 10 saker med dig själv som du älskar. Det kan vara allt från dina ögon till din förmåga att få andra att skratta. Det kanske är lite knepigt men inte omöjligt J
Ha en bra dag!
Ida

 

måndag 18 maj 2015

Utbilda dig till erfarenhetsexpert!

Hej på er!
Det är riktigt roligt att få delge er den här nyheten, att det ordnas en erfarenhetsexpertutbildning på svenska i Helsingfors från och med hösten. Kolla här:

Utbildningen börjar den 14 oktober 2015 och pågår fram till april 2016. Utbildningen består av när- och distansstudier, praktiska övningar och seminarier.
Tid: huvudsakligen onsdagar kl. 17-20.30 (men ibland också lördagar kl. 10-16).
Utbildningen omfattar sammanlagt 25 närstudiedagar.
Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, Helsingfors....
Pris: utbildningen möjliggörs tack vare bidrag och är därmed gratis för deltagarna.
Utbildningen ordnas i samarbete med KRAN rf, Psykosociala förbundet och Kokoa.
Ansökan skickas till KRAN rf. Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors senast 21.8.2015. Intervjuerna hålls i september. Mera information: Petra Baarman, tel. 045-617 2150, ee.utbildning2015@gmail.com.
Mer information finns även på Psykosociala förbundets hemsida, www.fspc.fi

fredag 15 maj 2015

Hälsa på jobbet

Hej vänner!
Just nu funderar jag mycket på hur hälsan bevaras på våra arbetsplatser runtom i landet. Pratar man alls om psykisk hälsa och ohälsa? Jo, det tror jag att man gör, men inte i tillräckligt hög grad. Då skulle det nog inte vara så stor ökning av antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Om man talade om det i tillräckligt hög grad tror jag också att man skulle ha bättre förståelse för sina medarbetares situation och att man tillsammans skulle kunna hitta lösningar på eventuella problem innan det går för långt. Är medarbetarna tillräckligt motiverade? Får de ta ansvar? Känner de sig glada och nyfikna på jobbet?

Studier visar att var fjärde arbetstagare utsätts för stress på sin arbetsplats. Många upplever att arbetsbördan är ohanterbar och att balansen mellan familjeliv och arbetsliv är obefintlig. Stödet från ledningen lyser med sin frånvaro och arbetsplatsmobbning förekommer både här och där. Dessvärre ser det likadant ut i de flesta EU-länderna. Och alla frågar sig: Hur får man ett ner antalet sjukskrivningar som beror på den psykiska ohälsan? Hur kan man identifiera problemen tidigt och sätta in stödåtgärder?

Jag gillar den här bilden från (H)järnkolls broschyr om hälsa på jobbet. Moderna chefer vågar prata om psykisk hälsa. Och ohälsa. Det är inget konstigt med det. Genom att öka välmåendet bland arbetstagarna ökar man också produktiviteten, nyfikenheten, kreativiteten. En klar win-win-situation.

Med detta önskar jag DIG en fin helg!
/Pernillaonsdag 13 maj 2015

Hur vänder man trenden?

Hej vänner!
Det har varit lite tyst här på bloggen de senaste dagarna, men det finns en förklaring till det. Jag har deltagit i den europeiska mentalhälsokonferensen "Mental Health in all policies" i Helsingfors som pågick under måndag och tisdag den här veckan. En fantastisk konferens, med en mängd intressanta infallsvinklar att ta del av från olika håll i Europa. Under två dagar har vi matats med enormt mycket information som vi nu ska försöka processa och dela med oss av.
Precis som i Finland är psykisk ohälsa ett växande problem bland människor i andra europeiska länder. I England bottnar till exempel 40 procent av alla sjukskrivningar i psykisk ohälsa. Man talar om att psykisk ohälsa inom kort är den allra främsta orsaken till sjukskrivningar ute i Europa och att det år 2030 antas vara den främsta anledningen till sjukskrivningar över hela världen.
Arbetslösheten är en bidragande orsak till att många människor mår dåligt. Negativa upplevelser tidigt i livet är en annan orsak, såsom trauman, trasiga familjeförhållanden eller en fattig uppväxt. Ekonomin är ofta en avgörande orsak till psykisk ohälsa. Många mår också dåligt på jobbet. Idag ser arbetsmiljöerna och arbetsbelastningen annorlunda ut än förr, och många lever ett stressigt vardagsliv.
Den stora frågan är: hur vänder man trenden? Hur gör man för att öka välmåendet och den psykiska hälsan ute i Europa? Vad kan man göra för att just DU ska må bra?
Det som alla länder brottas med är att hitta bra lösningar för att kunna implementera all den kunskap som finns. Vi vet väldigt mycket om psykisk hälsa, det har forskats massor i psykisk hälsa. Men hur gör man för att få ner den kunskapen på gräsrotsnivå? Idag finns ett glapp mellan forskning och åtgärder. Man vill sätta fokus på förebyggande arbete, för alla studier visar att grunden för ditt välmående formas i riktigt tidig ålder. Man behöver också lära sig att identifiera problemen tidigt, för att kunna åtgärda dem. Jürgen Scheftlein på europeiska kommissionen talar om att det som tidigare var ett tabu nu har blivit en prioritet, och att vi måste få politikerna att inse allvaret i detta. Psykisk ohälsa är inte bara individens problem, utan något som berör hela familjen - och samhället i stort.
I kommande nummer av tidningen Respons skriver vi mer om konferensen. Tills dess får ni ta del av några bilder från Helsingfors. Ha en fin dag!
Hälsar Pernilla


fredag 8 maj 2015

Såg ni annonsen?

Hej vänner!
Såg ni vår annons i nyaste Kyrkpressen? Vi har satt in en annons om våra nya, fina kondoleansadresser. På näst sista sidan hittar ni den. Stöd gärna vår verksamhet genom att köpa en adress. Bidraget går till förbundets jubileumsfond som i sin tur delar ut medel för att främja psykisk hälsa.

Ha nu en riktigt skön helg så hörs vi nästa vecka!
/Pernilla


tisdag 5 maj 2015

Boktips inför sommaren

Hej på er!
Sakta men säkert har solen börjat visa sig mer och mer, äntligen har våren kommit igång! En av mina favoritsysselsättningar såhär på våren och sommaren är att gå ut i trädgården, mysa in mig i en filt och läsa en bra bok. Därför tänkte jag tipsa er om några böcker inför sommaren!

Bildresultat för våga vara operfekt
”Våga vara operfekt” Brené Brown
Jobba smartare, bli snyggare, leva bättre och mer hälsosamt. Många av oss tror att det är vägen till ett lyckligare liv.
Brené Brown, sociolog och har forskat om sårbarhet och skam, säger tvärtom: Var som du är! Var glad för det som blir bättre, men acceptera dina fel och brister. Strunta i vad andra tycker. Våga vara operfekt! Du är värdefull!

Bildresultat för generation ångest
”Generation ångest : Min jakt på sinnesro” Scott Stossel
Med sin öppna, självutlämnande och humoristiska ton berättar journalisten Scott Stossel om plågsamma, men också dråpliga situationer han hamnat i på grund av sina psykiska besvär. Han har i åratal plågats av återkommande panikattacker och av fobier som drabbat honom i de mest oväntade situationer.

Generation Ångest är en empatisk och humoristisk och inspirerande bok som tar upp psykiskt ohälsa på ett lättsamt och ett personligt sätt. Scott Stossel erbjuder inte enkla svar och råd för hur vi ska bli ångestfria. Han konstaterar istället att ångest är en del av att vara människa.

Bildresultat för det händer när du vilar
”Det händer när du vilar” Tomas Sjödin
Sjödin har skrivit ”Det händer när du vilar” för människor som har mycket omkring sig och som uppskattar det en bok om vårt behov av stillhet, men också om hur mycket vi behöver umgänge, måltider och fest. I ett samhälle där allting går fortare och fortare har vilan gått från att vara det första, det som ger kraft till arbete och ansvar, till att hamna sist. Vilan har blivit en kompensation, en snabbladdning, istället för att vara en del av själva livet.
 
Bildresultat för wreck this journal
”Wreck this journal” Keri Smith
Sist vill jag tipsa om en bok som blivit lite av en personlig favorit.

”Wreck this journal” är gjord av Keri Smith. Till den här boken skapar du innehållet. Låter det konstigt? Såhär beskrivs boken av förlaget. “Wreck this journal är till för alla som någon gång haft problem att påbörja, fortsätta eller avsluta en dagbok eller sketchbok. En illustrerad bok med subversiva uppmaningar som ber läsarna att samla sina bästa misstags- och ”mess making” förmågor för att fylla, eller förstöra bokens sidor.”

Du hittar alla dessa böcker hos www.adlibris.com/fi/sv
Ha en bra fortsättning på veckan!                                                                                                                                           Ida

måndag 4 maj 2015

Mitt tonårsbarn mår illa

Vi är så glada över att kunna berätta att en ny föräldragrupp planerar att köra igång i september, en föräldragrupp där man får träffa andra med liknande erfarenheter, som också har tonårsbarn som mår illa. Kolla här:


"Mitt tonårsbarn mår illa" - föräldragrupp startar i Nykarleby i september.
Vad är det frågan om? Går det över? Hur allvarligt är det? Vad beror det på? Har jag gjort nåt fel? Varför just vår familj? Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Kan jag göra något? Vad ska andra säga? Varför blir jag så arg? Vågar jag ställa krav? Borde jag vara tyst? Varför har jag svårt att sätta gränser? Hur ska vi lära oss tala med varandra?
Kom med på en föräldragrupp bestående av fem tillfällen ...där du träffar andra med liknande erfarenheter och får svar på dessa frågor och många fler!
Camilla Pitkänen, psykiatrisk sjukskötare/familjeterapeut leder gruppen.
STARTDATUM: vecka 37, veckodag och klockslag meddelas till deltagarna senare
DELTAGARANTAL: max 10 st
PLATS: Nykarleby HVC
ARRANGÖR: Svenska Österbottens Anhörigförening r.f.
ANMÄLAN/MERA INFO:soafrf@gmail.com