fredag 30 september 2016

Intressanta föreläsningar


Hösten är en tid när många intressanta föreläsningar ploppar upp som svampar ur jorden. Vi fick tips om två föreläsningar som verkar givande - en som handlar om att våga vara operfekt och skapa mer utrymme för det man faktiskt VILL, och den andra handlar om kampen mot en långvarig depression. Båda arrangeras av Pedersöre MI, så gå in på deras hemsida för att få mer information. Båda föreläsningarna hålls i november.

onsdag 28 september 2016

Coaching – en spark i bakenSå beskriver Monica Björkell-Ruhl sitt yrke som coach. Det svenska företaget Coach Companion hade kring 2014, då Monica utbildade sig till coach där, etablerat sig i Finland. Monica startade senare ett eget firmanamn för de uppdrag som hon fick som coach. Utbildningen innebar en certifiering som coach inom ramen för Internationella coachfederationen ICF. 
Vem ska då få en spark i baken? Det är klienten som hon med enkla verktyg som så kallade kraftfulla frågor – ofta ett par tre ords öppna, journalistiskt präglade frågor (vad, vem, hur) – får att öppna sig och tala ut om sina önskemål om vartåt livet kunde bära. Till skillnad från en mer lyssnande roll som kanske en psykoterapeut har, deltar hon och styr med fjäderlätt hand diskussionen med förslag. Kanske två ur gruppen kunde träffas på egen tid och promenera tillsammans för motionens och sällskapets skull, och kanske med det samma komma överens om en rutin i saken? 
Förslag som detta blir möjliga i Monicas grupp på Sympati r.f. där alla känner varandra efter att ha träffats i över ett år och fått coaching.
ICF-certifikatet betyder att hon kan ge coaching av en viss garanterad kvalitet. Coachingen skiljer sig från terapi såtillvida att terapi är en mer etablerad stödform som kan ge hjälp vid verkligt stora och djupt rotade personliga problem medan coaching kompletterar terapi och passar in i föreningsutbudet inom den psykosociala sektorn. Och, i ett större perspektiv, så passar coaching in i det skyddsnät av instanser som den med psykisk ohälsa kan luta sig mot.
Så den över trettioåriga psykosociala föreningen Sympati i Helsingfors erbjuder coaching med Monica som gör det pro bono, för henne är den största vinsten att se ett klientel som kanske kommer till mötet med nedslagen blick och lämnar mötet laddad med inspiration att ta sig an livets utmaningar.
De här utmaningarna kan gälla yrket, fysiska välbefinnandet, närrelationen till man, hustru etc., övriga relationer, personlig utveckling, fysisk omgivning, vila eller penninghushållning. Monica ritar upp en boll med sektorer där de nämnda livsaspekterna betecknar de åtta kakbitarna. I mitten sitter en nolla och i utkanten en tia, för att markera en riktgivande skala som man kan betygsätta sig med på de olika livssektorerna. 


Monica säger att den egna erfarenheten av psykisk ohälsa och det gemensamma livet med den mångdiagnostiserade sonen gett ett bagage som grundar för förtroendeladdade diskussioner med klienter som kommer från en rad bakgrunder, både liknande hennes egen bakgrund och så helt andra. Beröringspunkterna blir många och det är lätt att relatera inom problemområden och tröskeln för klienten att ge omedelbar positiv respons är låg, vilket gläder Monica.

  Patrik Simberg

onsdag 21 september 2016

Givande dagar i Helsingfors


Vi deltog i ratificeringsfesten på G18 i måndags och fick ta del av ett hejdundrande firande - äntligen har Finland ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning! Omkring 150 personer deltog i firandet som bjöd på insiktsfulla reflektioner, god mat och svängig musik. 9-mannabandet Slim TJ & Funky Pablos höll igång gästerna efter middagen. TACK till alla inblandade! Under tisdagen höll vi ett redaktionsmöte på förbundets kansli i Helsingfors där vi diskuterade senaste Respons och planerade kommande nummer av tidningen.

torsdag 15 september 2016

En varm berättelse om döden”Nils och den blinkande stjärnan”
Text: Lena Forsaeus
Illustrationer: Mia Nilsson
Idus förlag, 55 sidor

När barn har frågor om döden är det inte alltid så lätt för oss vuxna att svara. Vad händer när man dör?
Berättelsen om Nils visar att man inte behöver veta exakt vad man ska säga. Det är helt okej att fundera tillsammans, om var den döda kan vara nu.


I boken ”Nils och den blinkande stjärnan” får vi följa Nils som börjar förskolan. Det är pirrigt att börja förskolan, och ännu pirrigare blir det när barnen får i uppdrag att berätta om sin familj och om de har några syskon. Nils storasyster är ju död, fastän hon egentligen borde gå i tredje klass, och nu vet han inte vad han ska säga. Tänk om ingen tror på honom.
Nils tror att hans storasyster Majken är en stjärna nu. Han har sett att det finns en stjärna på himlen som blinkar åt honom och han är övertygad om att det är Majken. Det känns tryggt på något sätt, att veta att hon finns där uppe i himlen och blinkar åt honom ibland.
 


Berättelsen om Nils är väldigt vacker. Och varm. Det är en berättelse som berör, och som är lite spännande på samma gång. Åtminstone när man läser boken för en 7-åring. De makalöst fina illustrationerna lyfter boken ytterligare och trots att boken har ett sorgligt tema blir man glad av att läsa om Nils. Det här är en bok vi verkligen rekommenderar.
AV PERNILLA NYLUND

fredag 9 september 2016

Virtuella relationer ställs i allt bättre ljus

Camilla Granholm är internetforskare, sci-fi-entusiast när det kommer till filmer och inledde sin doktorsavhandling med ett citat ur filmen the Matrix (ung. ”Matrisen”) som är från slutet av nittiotalet. Då var ännu internet eller den virtuella dimensionen som Granholm kallar våra liv online, i barnskor.
Dagens människa, varierande enligt generationer förstås, lever både offline och online men gränsen mellan de två dimensionerna suddas ut med årens gång och den tekniska utvecklingens och tillgänglighetens marsch.
Granholm ser det som en särskilt positiv attitydmässig utveckling att risker och hot så småningom börjar övermannas rent kvantitativt av positiva möjligheter inom just virtuella onlinerelationer, vilket var synligt på FSKC:s seminarium om relationer mellan unga och professionella på G18 den 6 september. Festsalens platser var så gott som fullsatta. Det ordnades tre workshopar mot slutet av dagen, och på Granholms workshop delades, grovt taget, deltagarna in i diskussionsgrupper om negativa och positiva aspekter i virtuella relationer, och på de stora papperslakanen som grupperna brainstormade på kom de positiva aspekterna att dominera över de negativa. Dominansen var inte klar men märkbar. Bland positiva aspekter märktes exempelvis deprimerade eller annars funktionsnedsatta människors möjligheter att sälla sig till en större skara och få stöd.


Universitetslektor, PD Camilla Granholm föreläser på G18. I förgrunden syns hennes avhandling Social Work in Digital Transfer.


Just tidsaspekten är intressant i en snabbt föränderlig värld och Granholm är till sin forskningsinriktning pragmatist med fokus på vad som sker nu och i framtiden. Det oaktat, och för att lända publiken ett bredare perspektiv, inledde hon sitt semianförande med bilder på c-kassetter, commodore 64 och annat som hör det förflutna virtuella eller IKT-livet till.
IKT avser informations- och kommunikationsteknologi.
På frågan om vad och i så fall varför Granholm tippar att giltighetstiden för en eventuell guide i vett och etikett för online-beteende skriven i dagsläget skulle bli, svarar hon försiktigt att hon inte vill tippa, men:
- Fem år högst, då nya saker dyker upp som svampar i regn.
Med nya saker avser hon sätt att agera tillsammans virtuellt.
- Artighet, ärlighet och vänlighet är eviga saker, förstås när det kommer till vett.
Eventuella negativa förhållningssätt till sociala medier kopplar Granholm till hur de beskrivs i media, eller så väljer folk bort facebook etc. precis som man kan välja att inte äta kött.
 
Av Patrik Simberg

torsdag 8 september 2016Psykosociala förbundet har fått en ny praktikant till regionkansliet på G18. Här får han presentera sig.
Hej, jag heter Patrik Simberg och ska arbeta i två månader som praktikant vid Psykosociala förbundets regionalkansli i Helsingfors. Till mina arbetsuppgifter kommer att höra bland annat skrivandet av blogginlägg och reportage för tidningen Respons. Dessutom kommer jag att översätta material från finska till svenska. Jag ser fram emot att få jobba med personalen på Psykosociala förbundet i Helsingfors, och i Jakobstad per Skype mm. Till mina favorituppdrag hör intressanta personintervjuer som kanske ger rum för filosofiska reflektioner, och jag har viss inblick i temat psykisk hälsa med livet som lärare. Ni når mig på pasimberg@gmail.com.

torsdag 1 september 2016

Vi finslipar detaljer inför Livsloppet 2016De senaste dagarna har vi arbetat intensivt med Livsloppet som arrangeras den 10.10 klockan 10 i Jakobstad. Det ska bli fantastiskt roligt att se resultatet av ett arbete vi hållit på med så länge - redan i februari hade vi det första planeringsmötet och nu ska de sista detaljerna finslipas. Sen är det bara att vänta och se vilket väder det blir, hur mycket folk som kommer och om arrangemanget lyckas. Vi kan egentligen bara skapa ramar och förutsättningar för loppet, och sen får vi vänta och se hur det blir. Alltid lär vi oss något.

Livsloppet är till för ALLA - ung som lite äldre. ALLA kan vara med i Livsloppet! Läs mer om evenemanget på vår hemsida www.fspc.fi. Idag har vi satt upp flaggan, som tills vidare får stå inklämd i ett hörn tills det är dags att blåsa igång Livsloppet 2016. Hoppas vi ses i Jakobstad!