måndag 21 september 2020

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

 


Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. Många upplever det som utmanande att använda webben - äldre personer, invandrare, unga, människor med skärmläsare, personer med olika funktionsutmaningar och så vidare. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av hjälpmedel ska kunna ta del av innehållet. Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, och vi vill uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vilka förändringar har vi gjort?

Vi har jobbat med färger och kontraster, för att göra sidan ännu tydligare.
Vi har gjort texterna större och språket mera begripligt.
Vi har förenklat genom att ta bort så kallade ”störande element”, som bildspel, bildgallerier och texter på bilder.
Vi har jobbat med strukturen på sidan och tydligare hänvisningar.
 

Men vi är ändå medvetna om att allt innehåll inte är tillgängligt för alla. Det gäller bland annat en del äldre dokument (pdf) och filmer. 

Vi tar gärna emot dina tankar och åsikter gällande tillgängligheten på vår webbplats. Feedback kan skickas till informatör Pernilla Nylund 050-548 8950 eller pernilla.nylund@fspc.fi.

 

fredag 18 september 2020

Resultat från vår enkät om upplevelser av coronaviruset

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi in 26 anonyma svar från runtom i Finland. Tack till alla som deltog i enkäten och gav sina synpunkter! Dessa svar hjälper oss att utveckla vårt fortsatta arbete med att erbjuda stöd, sprida kunskap och påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Nedan hittar du en presentation av resultaten.

onsdag 16 september 2020

Sök till våra kurser!

Ännu har du tid att söka till vår Må Bra-kurs för unga och kursen Depressionsskola! Senast denna fredag 18.9 vill vi ha din ansökan!
"Det är lugnt - Må Bra-kurs för unga" hålls är för dig i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest och som vill lära dig
stresshantering samt få stöd i din återhämtning.
Tid och plats: 8-11.10.2020, Pörkenäs.
"Depressionsskola" är för vuxna personer med depressionssymptom och psykosociala funktionshinder, som vill lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd.
Tid och plats: 22-25.10.2020, Backby herrgård, Esbo.

HÄR hittar alla våra kurser!
Välkommen med!
 

fredag 11 september 2020

Tid för återhämtning

Ännu en arbetsvecka är förbi och veckoslutet står för dörren. Vi hoppas att du får tid för återhämtning under helgen. Vare sig du befinner dig i arbetslivet eller inte är det viktigt att få återhämta sig. Genom att ta hand om sin psykiska hälsa kan man förebygga psykiska problem. För vissa är det tid i naturen som ger kraft och energi, för andra kanske det är mera sömn som hjälper. Glöm inte att just ditt välbefinnande är viktigt.

Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

  • Familj och vänner. De kan vara till stor hjälp vid kriser.
  • Se över dina sömnvanor. Hur ser rutinerna ut?
  • Motion minskar risken för psykisk ohälsa. Gå ut i naturen!
  • Gör saker som du tycker om, som är roliga! Gärna tillsammans med andra.
  • Rökning, droger och alkohol påverkar oss negativt.
  • Försök undvika stress och prestationskrav. Ta hjälp av avslappningsövningar (finns att ladda ner på nätet).
  • Var snäll mot dig själv.

Ta hand om dig i helgen. Vi hörs nästa vecka!
torsdag 10 september 2020

Självmordsförebyggande dagen 10.9

Idag uppmärksammar vi Internationella Självmordsförebyggande dagen som infaller den 10 september varje år. Vi på Psykosociala förbundet uppmärksammar dagen genom att lyfta och påminna om två viktiga aspekter – att effektiva, preventiva insatser för unga behövs och att äldres psykiska ohälsa också behöver tas på allvar. Suicid bland äldre är fortfarande mycket tabubelagt.  

På vår hemsida hittar du en kolumn som vår verksamhetsledare Bodil Viitanen har skrivit, som handlar om just psykisk ohälsa hos äldre. Hon skriver bland annat: ”Aspekten psykisk hälsa och välmående borde vara en lika självklar målsättning för de äldres välbefinnande som för andra åldersgrupper. Äldres psykiska ohälsa behöver också tas på allvar”. Läs gärna den!  

 

Vi vill också synliggöra vårt YAM-projekt som pågår ute i Jakobstadsnejdens högstadieskolor.
Eftersom det går att förebygga självmord är det extra viktigt att jobba med effektiva och preventiva insatser bland unga. Vårt STEA-finansierade projekt YAM – Youth Aware of Mental Health, är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Programmets syfte är att förbättra psykisk hälsa och minska självmordshandlingar bland skolelever. På vår hemsida hittar du mer information om projektet. 

 

Psykosociala förbundet hittar du även på Twitter och Instagram. Följ oss gärna där också! Och sköt om dig. Du är värdefull!
#psykiskhälsaföralla #självmordsförebyggandedagen #låtossprataompsykiskhälsa

måndag 7 september 2020

Måndagsmöte

Vi kör igång den nya veckan med kombinerat fysikt och digitalt måndagsmöte!
Önskar dig en bra start på veckan!

torsdag 3 september 2020

Insändare: De mest sårbara drabbas om stöd till organisationer minskar

På Psykosociala Förbundet är vi mycket oroliga över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer. På grund av Veikkaus minskade intäkter finns det nu en risk att organisationernas stöd minskar. I Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2021 skulle finansieringen till organisationerna skäras ner med 127 miljoner, en minskning på 33%. Dessa nedskärningar skulle ha direkta konsekvenser på de mest sårbara i vårt samhälle.

I våra 14 medlemsföreningar bygger verksamheten på frivillighet och brukarmedverkan. Lågtröskelverksamhet inom dessa föreningar erbjuder kamratstöd, gruppverksamhet och stöd i vardagen. Det främjar välmående och ökar social delaktighet. Om nedskärningarna blir verklighet riskerar det att drabba de människor som är i störst behov av stöd. Att satsa på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet som ökar social delaktighet är gynnsamt för hela samhället.

Lågtröskelverksamhet innebär också besparingar för samhället. Psykisk ohälsa innebär årliga miljardkostnader för det finländska samhället. Den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn minskar trycket på offentliga tjänster inom kommuner. Verksamhet inom tredje sektorn behöver tryggas. Våra politiker har nu en avgörande roll i att inte glömma bort de svagaste grupperna som får stöd via organisationerna. Det offentliga kan inte möta alla behov som stöds av tredje sektorn idag.

Christer Rönnlund, Ordförande Bodil Viitanen, Verksamhetsledare
Psykosociala Förbundet rf

Insändaren publicerades i Åbo Underrättelser 27.8.2020 och Vasabladet, Österbottens Tidning 29.8.2020.

tisdag 1 september 2020

Kampanjen på slutrakan

 

 
Psykosociala förbundets kampanj, Psykisk hälsa för alla, går in i slutskedet. Den 9.10 avslutas kampanjen, så du hinner ännu bidra om du vill.
Kampanjen sätter fokus på den viktiga inre hälsan som varierar under livets gång. Vi vill hjälpa barn, ungdomar och vuxna som berörs av psykisk ohälsa och vi vill hjälpa NU. Det gör vi genom att samla in medel, som därefter delas ut i form av stipendier 4 gånger per år.
Vill du eller ditt företag hjälpa där hjälpen behövs? Kampanjen pågår alltså till den 9.10.2020. Man kan när som helst bidra till insamlingen - såväl stora som små summor är välkomna!

Donera till insamlingen genom att ringa till våra insamlingsnummer:
06000-55010 (du bidrar med 10 euro)
06000-55020 (du bidrar med 20 euro)

Eller genom att göra en inbetalning till insamlingskontot FI40 1745 3000 2190 40 med referens 33080. Obs! Använd alltid referensnumret vid inbetalning!

På vår hemsida kan du också läsa mer om kampanjen. Låt oss hjälpa varandra.

TACK för ditt stöd!