tisdag 18 februari 2020

Tidningen till tryck!


NU skickades 40 sidor Respons till tryckeriet! Som alltid är det Sonja Wickman som har layoutat tidningen, och detta nummer är extra fint! Tidningen har ett nytt och fräscht uttryck och temat för årets första nummer är känslor. Du kan även läsa om panikångestattacker, utmattning och få tips på hur du blir mera känslosmart. Beställ gärna ett gratisnummer på vår hemsida www.fspc.fi

Hör gärna av dig med feedback om tidningen sen! Både ris och ros mottages med tacksamhet! 

onsdag 12 februari 2020

Nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats


Nu är den här - den nationella strategin för psykisk hälsa har nu lanserats i Finland. Strategin för psykisk hälsa understryker vikten av att politiken och åtgärderna inom området psykisk hälsa är kontinuerliga och målinriktade och hålls uppdaterade över regeringsperioderna. Strategin innehåller fem prioriteringar: psykisk hälsa som en resurs, hur barns och ungas psykiska hälsa byggs upp i vardagen, rätt till psykisk hälsa, omfattande tjänster enligt människors behov samt gott ledarskap i psykisk hälsa.

Målet är god psykisk hälsa – gynnar alla människor och hela Finland
Den första prioriteringen i strategin för psykisk hälsa understryker att psykisk hälsa påverkar allt: hälsa, välbefinnande, studier, arbete och livet som helhet. När människorna har god psykisk hälsa bidrar det till hela Finlands framgång: psykisk hälsa är en resurs som man tar hand om och investerar i. Den andra prioriteringen har valts på grund av att uppväxtförhållandena i barndomen och ungdomen har en betydande inverkan på den psykiska hälsan. God psykisk hälsa börjar byggas upp redan i den tidiga barndomen. Den tredje helheten lyfter fram det arbete som utförs för att bekämpa fördomar, diskriminering, felaktiga uppfattningar och motsättningar i fråga om psykisk ohälsa. Inom mentalvårdstjänsterna ska särskild uppmärksamhet fästas vid att rätten till psykisk hälsa tillgodoses. Den fjärde prioriteringen understryker att tjänsterna ska motsvara människans behov och vara övergripande och samordnade. Tjänsterna bör också ges tillräckligt tidigt och snabbt. De anhöriga ska beaktas bättre än tidigare vid planering av tjänsterna. Den femte prioriteringen lyfter fram att det är viktigt att systematiskt styra och leda arbetet för den psykiska hälsan som en helhet över förvaltningsgränserna. Ledarskapet bör också basera sig på bästa möjliga kunskap.
Strategin för psykisk hälsa har beretts sedan hösten 2018 av en expertgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer.

tisdag 11 februari 2020

Du är fin!


Vi hade slut på våra röda pennor på kontoret, så vi beställde nya. Denna gång valde vi en ny text och svarta pennor. Resultatet ser du här. Fina va?! :) Vi gillar våra nya pennor. Man blir glad när man plockar upp en sån och börjar skriva. Det är så viktigt att bli påmind om positiva saker i vardagen.

Ha en bra tisdag!
Hälsar vi på Psykosociala förbundet

torsdag 6 februari 2020

Det finns platser kvar till kursen "Kul för unga"


Är DU 13-20 år och har erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller missbruk i familjen? Då kanske vår kurs "Kul för unga" kan vara något för dig? Psykosociala förbundet ordnar tillsammans med FinFami Österbotten rf och USM en kurs i Himos den 5-8 mars där vi kommer att åka slalom eller skidor och ha roligt tillsammans. Nu är det hög tid att ansöka! Sista ansökningsdatum är 9.2. Kom med du också! Här finns mer information om kursen. Vi ses!

måndag 3 februari 2020

Fotboll och psykisk hälsa – hur hänger det ihop i Skottland?
Den finländska Mentalhälsopolitiska delegationen besökte Skottland i januari. Under besöket träffade man bland annat professor Linda Fitzpatrick som berättade att man i enlighet med landets strategi strävar efter att jobba samhällsinriktat. Det betyder att man försöker nå ut till människor och stötta och hjälpa då de har det jobbigt, i de sammanhang de rör sig i. Det betyder att man till exempel kan ge tidigt stöd direkt på arbetsplatser men också via fritidssysselsättningar. 

Fotboll är ett populärt fritidsintresse för många i Skottland och det intresset samlar mycket människor till olika möten och sammanhang – inte bara till fotbollsmatcher. I Skottland medverkar små team bestående av yrkesfolk: socialarbetare, polis, vårdare, psykolog, terapeut och så vidare, bland fotbollsentusiaster och frivilliga. När man tränar och samlas kring matcher och fotbollsevenemang är dessa team också med. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat koncept att nå ut till människor där de rör sig. I arbetslivet utbildar man också arbetstagare och förmän att prata mer om psykisk ohälsa så att man vågar ta problemet till tals då man blir orolig för att någon i ens närhet mår psykiskt dåligt.

I Skottland verkar man uppriktigt och ärligt vilja fokusera på vad befolkningen behöver här och nu då det gäller psykisk hälsa. Man funderar mycket kring vad man kan göra idag för att människor ska må bättre och få hjälp i rätt tid. Det tror jag har en avgörande betydelse för en lyckad och människonära strategi. I Skottland är arbetet med att främja psykisk hälsa något som har starkt stöd på regeringsnivå. 
 
Bodil Viitanen, verksamhetsledare Psykosociala förbundet
Foto: www.pixabay.com