måndag 3 februari 2020

Fotboll och psykisk hälsa – hur hänger det ihop i Skottland?
Den finländska Mentalhälsopolitiska delegationen besökte Skottland i januari. Under besöket träffade man bland annat professor Linda Fitzpatrick som berättade att man i enlighet med landets strategi strävar efter att jobba samhällsinriktat. Det betyder att man försöker nå ut till människor och stötta och hjälpa då de har det jobbigt, i de sammanhang de rör sig i. Det betyder att man till exempel kan ge tidigt stöd direkt på arbetsplatser men också via fritidssysselsättningar. 

Fotboll är ett populärt fritidsintresse för många i Skottland och det intresset samlar mycket människor till olika möten och sammanhang – inte bara till fotbollsmatcher. I Skottland medverkar små team bestående av yrkesfolk: socialarbetare, polis, vårdare, psykolog, terapeut och så vidare, bland fotbollsentusiaster och frivilliga. När man tränar och samlas kring matcher och fotbollsevenemang är dessa team också med. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat koncept att nå ut till människor där de rör sig. I arbetslivet utbildar man också arbetstagare och förmän att prata mer om psykisk ohälsa så att man vågar ta problemet till tals då man blir orolig för att någon i ens närhet mår psykiskt dåligt.

I Skottland verkar man uppriktigt och ärligt vilja fokusera på vad befolkningen behöver här och nu då det gäller psykisk hälsa. Man funderar mycket kring vad man kan göra idag för att människor ska må bättre och få hjälp i rätt tid. Det tror jag har en avgörande betydelse för en lyckad och människonära strategi. I Skottland är arbetet med att främja psykisk hälsa något som har starkt stöd på regeringsnivå. 
 
Bodil Viitanen, verksamhetsledare Psykosociala förbundet
Foto: www.pixabay.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar