torsdag 28 mars 2019

Ibland suger livet


Foto: Pixabay.com  

Foto: Pixabay.com  

Den här veckan har vi föreläst på YA. Yrkesakademin i Österbotten är svenska Österbottens största utbildare, och vi har under flera föreläsningar träffat de studerande för att prata om psykisk hälsa och ohälsa. Om att livet suger ibland och att det är helt okej. Vårt mående går upp och ner genom hela livet. Men vad kan man göra när den där illamåendekänslan blir väldigt ihållande och ingenting känns roligt längre? Vi har pratat självkänsla, hur man stärker självbilden, diskuterat stresshantering och vad man kan göra för att bli lite snällare mot sig själv och må bra. Vi har givetvis också diskuterat ohälsa och var man kan få hjälp och stöd när man behöver det.

Under veckan har projekt YAM jobbat i Nykarleby, och så har en av våra kollegor varit på digiutbildning i Ekenäs. Vi kommer även att ta del av en kvällsföreläsning om ungas psykiska hälsa som vi ser fram emot!

Hoppas du har en bra vecka!
Hälsningar från oss på Psykosociala förbundet

torsdag 21 mars 2019

Två dagar i Helsingfors

Både styrelse och personal har befunnit sig i Helsingfors i två dagar för att planera, diskutera och hålla diverse möten. Vi har bland annat planerat ett seminarium med fokus på ätstörningar som kommer att hållas i huvudstaden i oktober och redaktionsrådet har diskuterat innehåll för kommande nummer av tidningen Respons. Det har även hållits ett styrelsemöte.
Dag två var gemensam för alla, både styrelse och personal, och vi började dagen med rundvandring på Helsingfors nya och fina centrumbibliotek Ode (Oodi). En fascinerande byggnad och en helt fantastisk mötesplats för alla! På eftermiddagen diskuterades förbundets strategi, med fokus på framtiden. Tack alla för två fina dagar!


torsdag 14 mars 2019

Personaldag med vintertema

Vi hade en riktigt fin personaldag igår, med vintertema. På förmiddagen besökte vi det arktiska museet Nanoq utanför Jakobstad och fick en oerhört intressant guidad tur av grundaren och eldsjälen Pentti Kronqvist som gjort mer än tio expeditioner till arktiska områden. Han har framför allt erfarenhet av Grönland, Svalbard och ryska Ishavskusten. Dessa erfarenheter, och otaliga föremål som han samlat på sig under sina äventyr, finns nu bevarat på Nanoq. Förutom huvudbyggnaden och stugbyn består området av åtta mindre byggnader som har fungerat som specialutställningar under årens lopp. Nanoq invigdes 1991 och är det första arktiska museet i Europa som förevisar Arktis och Antarktis med omkringliggande områden. Tack Pentti!

Efter lunch och personalmöte inne i stan tog vi oss ut på isen och avrundade dagen med en skön promenad. En bra dag med fina kollegor!

Här bjuder vi på några bilder från dagen:


måndag 11 mars 2019

Inför Riksdagsvalet 2019

Tillsammans med Mentalhälsopoolen stöder Psykosociala förbundet rf  dessa åtgärder och målsättningar inför kommande regeringsperio:

10 ÅTGÄRDER FÖR REGERINGSPERIODEN 2019-2023

1. Att skapa ett nationellt program för psykisk hälsa och missbruksfrågor för perioden fram till 2030, omfattande främjande av psykisk hälsa, förebyggande av psykisk ohälsa och utveckling av tjänster för rehabiliteringsklienter, och deras anhöriga och närstående. Att förnya mentalvårdslagen och lagen om missbrukarvård samt klient- och patientlagen. Att höra sakkunniga och erfarenhetsexperter bör bli en del av strukturerna och lagstiftningsprocesserna. 

2. Stärkt föräldrastöd: man bör stöda kommande generationers psykiska hälsa och kompetens i psykisk hälsa, såsom psykisk resiliens och färdigheter för uppfostran. Man bör beakta barn i vuxentjänsterna, och i ett tidigt skede stöda familjer med spädbarn eller som väntar på barn. 

3. Att förebygga ungdomars marginalisering genom att föra stödet närmare. Man ska garantera oavbrut­na processer från skolan till psykoterapi, och förstärka mångaktörtjänster, såsom ungdomsstationer, mångkulturella center och krisjour. Öppenvården ska utvecklas målmedvetet. 

4. Skapande av en psykoterapigaranti för att få behandling inom en månad. Lämplig form av terapi, såsom korttidsterapi, bör börja inom 28 dagar från att behovet har identifierats, ifall annan behandling inte är tillräcklig. Behandling bör vara tillgänglig på alla inhemska språk. 

5. Ett brett förebyggande av självmord. Olycksutredningscentralen bör årligen publicera en rapport om självmord, med rekommendationer för åtgärder. Varje landskap skall ha ett självmordsförebyggande ar­bete, som implementeras även i skolor och läroanstalter. 

6. Resurserna hos personer med psykisk ohälsa ska främjas genom att garantera omständigheter som stöder rehabilitering, såsom tillräcklig utkomst och ersättning för läkemedel, tjänster som stöder självstän­dighet i vardagen, möjligheter att arbeta partiellt och stöd till de närstående. 

7. Under ledning av statsrådets kansli ska man skapa verktyg för konsekvensbedömning av inverkan på mental hälsa. Konsekvenser för psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa och självmord skall bedömas. 

8. Att skapa en nationell informationskälla för det främjande och förebyggande arbetet inom psykisk hälsa. Syftet är att samla ihop god praxis för att främja psykisk hälsa och stöda implementeringen. 

9. Uppföljningen av hälsa i befolkningsundersökningar skall i alla åldrar inkludera en bedömning av psyki­skt välbefinnande, upplevd livskvalitet och lycklighet. Man ska utvärdera och utveckla psykvårdens effekti­vitet utifrån forskning och genom att lyssna på patienternas erfarenheter. 

10. Att skapa hållbara modeller för att finansiera främjande och förebyggande arbete för psykisk hälsa. Totalkostnaderna av psykisk ohälsa är på årsbas cirka elva miljarder. Främjande och förebyggande men­talvårdsarbete är mycket kostnadseffektivt och det investerade kapitalet betalar sig tillbaka mångfaldigt inom 5-10 år

Praktikperioden slut


 Foto: Pixabay

Nu har min praktiktid på Psykosociala förbundet börjat lida mot sitt slut och jag återvänder till skolbänken med ett lärorikt bagage. Under dessa veckor har jag fått en bra inblick i hur förbundet jobbar och inser hur viktigt uppgift de har för att förebygga psykisk ohälsa. Mestadels av tiden har tillbringats i skolorna i Jakobstadsregionen då vi har jobbat med YAM-projektet som är ett hälsofrämjande projekt för att förbättra psykisk ohälsa bland unga i åldern 14-16 år. Jag har fått stor insikt i detta ämne och är glad att jag fått förtroendet att vara med under denna tid, ett viktigt ämne att behandla och göra skillnad i när de unga är våran framtid. 

Jag hoppas dessa ungdomar tar med sig kunskapen de fått och att vårdnadshavarna vågar prata med sina ungdomar om psykisk ohälsa. Under denna tid har jag observerat att det är viktigt för ungdomarna att få diskutera aktuella samtalsämnen som händer i världen och främst att bli lyssnad på. Jag har lärt mig mycket om psykisk ohälsa och allt där omkring under min praktiktid, vilket jag tar med mig under mina fortsatta socionomstudier och kommande arbetsliv!

Tack för denna praktik, Psykosociala förbundet!

onsdag 6 mars 2019

Årets första Respons


Årets första Respons är här! Kanske har du redan fått tidningen i postlådan? Kanske vill du beställa ett eget nummer? Det kan du göra via vår hemsida i så fall: http://fspc.fi/var-tidning


Temat för detta nummer är Ätstörningar, men vi skriver såklart om väldigt mycket annat också - till exempel om hur det känns att få en bokstavsdiagnos som vuxen, om spelmissbruk, om att vara stolt över sin kropp och vad prestationssamhället gör med oss. Hoppas du gillar tidningen!