måndag 11 mars 2019

Praktikperioden slut


 Foto: Pixabay

Nu har min praktiktid på Psykosociala förbundet börjat lida mot sitt slut och jag återvänder till skolbänken med ett lärorikt bagage. Under dessa veckor har jag fått en bra inblick i hur förbundet jobbar och inser hur viktigt uppgift de har för att förebygga psykisk ohälsa. Mestadels av tiden har tillbringats i skolorna i Jakobstadsregionen då vi har jobbat med YAM-projektet som är ett hälsofrämjande projekt för att förbättra psykisk ohälsa bland unga i åldern 14-16 år. Jag har fått stor insikt i detta ämne och är glad att jag fått förtroendet att vara med under denna tid, ett viktigt ämne att behandla och göra skillnad i när de unga är våran framtid. 

Jag hoppas dessa ungdomar tar med sig kunskapen de fått och att vårdnadshavarna vågar prata med sina ungdomar om psykisk ohälsa. Under denna tid har jag observerat att det är viktigt för ungdomarna att få diskutera aktuella samtalsämnen som händer i världen och främst att bli lyssnad på. Jag har lärt mig mycket om psykisk ohälsa och allt där omkring under min praktiktid, vilket jag tar med mig under mina fortsatta socionomstudier och kommande arbetsliv!

Tack för denna praktik, Psykosociala förbundet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar