onsdag 24 oktober 2012

Alain Topor föreläser vid Mentalhälsomässan

Tema: Återhämtning

Tisdagen den 20.11.2012 kl. 14.30-17

Lobbycaféet, Gamla Hamnen, Lilla Hamngatan 3-5, Helsingfors


”I motsats till vad man ofta tror inom psykiatrin visar forskning att det allra flesta återhämtar sig från psykisk ohälsa, som depression, schizofreni och borderline. Återhämtning är en brukarpraktik, som professionella kan bidra till eller motverka.” 

        - Alain Topor

 
Topor är legitimerad psykolog, docent och lektor på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, och författare till boken Vad hjälper – Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem.

Föreläsningen är gratis!

Mentalhälsomässan hålls 20-21.11.2012 i Gamla Hamnen i Helsingfors

Psykosociala förbundet finns på plats med egen monter under båda dagarna (plats E16)

Kom och besök oss!

Verksamhetsledaren på plats onsdag 21.11 kl. 12-14

Rehabiliteringen på plats tisdag 20.11 kl. 12-14.30 och onsdag 21.11 kl. 9-14.30

Välkommen!

måndag 22 oktober 2012

Psykosociala förbundets höstmöte

Det gångna veckoslutet höll Psykosociala förbundet sitt höstmöte i Vasa, fredag och lördag.


Programmet inleddes med en guidning genom Vasa under guiden Benita Nygårds ledning för dem som var intresserade.

Psykologen Sture Enberg föreläste kring temat hur man ska orka i föreningslivet.


Sture Enberg och förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen.

Ett 60-tal deltagare var med på mötet.

 
Gustav Skuthälla omvaldes som ordförande för förbundet för år 2013.

tisdag 16 oktober 2012

Frivilligverksamhet är ett sätt att utveckla sig själv och sin yrkeskompetens


Frivilligverksamhet är ett medel för att hjälpa och för att få hjälp, men också en möjlighet att upprätthålla sin yrkeskompetens eller till och med att hitta ett nytt yrke. Det anser kommunalvalskandidater i en färsk undersökning.

Det är Medborgararenan, en riksomfattande förening för frivilligarbete och självinitierad verksamhet, som frågat kandidater i kommunalvalet om deras inställning till utvecklingen av frivilligverksamheten i kommunerna. Över 800 kandidater besvarade den riksomfattande enkäten.

Enligt enkäten anser cirka 87 procent av kandidaterna att det är betydelsefullt att frivilligverksamhet kan erbjudas till arbetslösa, till ungdomar och till dem som håller på att byta yrke, för att hitta ett nytt yrke eller för att upprätthålla den nuvarande yrkeskompetensen. Det här är i linje med rekommendationerna i den europeiska frivilligverksamhetens verksamhetsprogram.

Kandidaterna anser att det hör till kommunens uppgift att vid sidan av de grundläggande uppgifterna även möjliggöra samhällsgemenskap. Nästan två tredjedelar svarade att kommunen är ett verktyg med vars hjälp medborgarna kan delta och förverkliga sina egna ambitioner.

Cirka hälften av kandidaterna anser att kommunen kunde satsa mera än i dag på att utveckla en kvalitativ frivilligverksamhet. En majoritet av kandidaterna (ca 70 %) vill ha mera samlingsutrymmen och –möjligheter för frivilligverksamhet i den egna kommunen.

En stor majoritet (ca 80 %) ansåg även att det borde ordnas mera skolning för frivilliga samt att vägledningen och stödet borde skötas bättre.

Kommunalvalskandidaterna själva har också flitigt deltagit i frivilligverksamhet under den gångna valperioden. Cirka 66 procent har deltagit i organiserat frivilligarbete i medborgarorganisationer, i kommunen eller i församlingen.  
Medborgararenan på svenska

Enkäten på finska

onsdag 10 oktober 2012

Temakväll om panikångest i JakobstadVälkommen på en temakväll om

Panikångest

till Algården, Alholmsgatan 13 i Jakobstad

1.11.2012 klockan 18.30

Svenska Österbottens anhörigförenings anhörigrådgivare Camilla Pitkänen, som till utbildningen är psykiatrisk sjukskötare, ger en faktaföreläsning i ämnet. Därefter får vi höra en personlig berättelse av en person som lever med panikångest.

Ansvarig anhörigrådgivare Eva Hanses berättar kort om vad som är på gång inom föreningen.

Temakvällen riktar sig till alla, som på något sätt berörs av panikångest; personligen, som anhörig eller närstående eller i sitt arbete.

Contact ordnar med kaffeservering i samband med temakvällen, pris 2 euro.

Hjärtligt välkommen med!

Förhandsanmälningar, gärna senast 30.10 till Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF rf, Eva Hanses tel. 050- 4071827, eva.hanses@soaf.fi


Närståendeseminarium i lördags

Minna K. Lindberg, författare till boken Diagnos F32.1, var huvudföreläsare vid årets närståendeseminarium som hölls på Kronoby folkhögskola i lördags.

Temat för seminariet var Att bryta mönster - Livet går vidare.
 
I en inspirerande föreläsning berättade Lindberg om sina egna erfarenheter av att ha drabbats av depression, och inbjöd åhörarna att fundera kring självkänsla och självförtroende och hur man kan veta vad man vill i livet. Hon kom också in på vilken betydelse människorna i ens närhet har då man drabbas av psykisk ohälsa.

En längre intervju med Lindberg och en recension av hennes bok finns i senaste numret av förbundets tidning Respons.
 
I övrigt bestod dagen av en presentation av de arrangerande organisationerna och en paneldiskussion samt laxsoppa och kaffe med dopp. Deltagarna kom från hela Österbotten.

Minna K. Lindberg berättade om sina egna erfarenheter av att ha drabbas av depression.

 


Pia Nabb från Folkhälsan och Lasse Nygård från Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden, Karlebyavdelningen. 

Två veteraner i sammanhanget, Gunnar Enlund och Erik Liljeström.


 

En del av deltagarna på seminariet.


Trubaduren Jesse spelade och sjöng.

 
Martin Näse från Kronoby folkhögskola och Lindberg.
Psykosociala förbundet var medarrangör till seminariet tillsammans med Folkhälsan, Svenska Österbottens anhörigförening, Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden, Stödföreningen för närstående till missbrukare och Fri från narkotika, i samarbete med Kronoby folkhögskola och Kronoby MI.


måndag 8 oktober 2012

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10

Psykosociala förbundet, meddelande 5.10.2012

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10


Ta hand om varandra


Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var depression år 2004 den tredje största orsaken till sjukdom i världen, och år 2030 kommer det att vara den största orsaken. 350 miljoner människor beräknas globalt sett vara drabbade av depression.

Det är en sjukdom som går över nationella, kulturella, politiska och socioekonomiska gränser.

Onsdagen den 10.10.2012 är det 20 år sedan Världsdagen för psykisk hälsa började uppmärksammas. Det var år 1992 som World Federation for Mental Health (www.wfmh.org) instiftade dagen. Temat för det här året är Depression: En global kris.

När någon insjuknar i depression drabbar det inte enbart personen själv, utan också familjen och andra närstående. Dessa människor i den drabbades närhet spelar en avgörande roll i hur sjukdomen utvecklas. De är de första som märker symptomen och de kan finnas där som ett stöd för den drabbade.

Första hjälpen i fråga om depression och psykisk ohälsa överlag är att vi tar hand om varandra.

Alltid räcker det ändå inte till, utan det behövs även professionell vård.

Därför vill vi från Psykosociala förbundet i samband med Världsdagen för psykisk hälsa framhålla betydelsen av att man tar den psykiska hälsan i beaktande i de omstruktureringar och lagförändringar som görs inom social- och hälsovården i Finland.

Det är viktigt att servicen finns nära användarna och är lättillgänglig så att man kan få hjälp så snabbt som möjligt. Ett förebyggande arbete och ett snabbt ingripande sparar på både ekonomiska och mänskliga resurser.

Till exempel är enligt ett pressmeddelande från Centralförbundet för barnskydd (2.10) kostnaden för att omhänderta ett barn flera tiotals gånger högre än vad förebyggande arbete kostar.

Med tanke på oroligheterna på arbetsmarknaden och osäkerheten inom ekonomin bör det finnas en tillräcklig satsning på den psykiska hälsan.  Annars är risken överhängande att vi får en kostsam utslagning av en stor grupp människor. Vi ser redan sådana tendenser.

Den andra punkten vi vill lyfta fram är satsning på återhämtning. Det har visat sig att möjligheterna att återhämta sig från depression och andra former av psykisk ohälsa är mycket god.

Hopp, den egna kraften, att utöka sin kunskap om sjukdomen och behandlingar, ett understödande nätverk, att utveckla och förfina strategier för att klara vardagen, att skapa en trygg plats att komma hem till och att definiera en mening med livet är några faktorer som visat sig vara effektiva för återhämtning.
 

Mera om Världsdagen för psykisk hälsa:

World Federation for Mental Health (www.wfmh.org)
Världshälsoorganisationen WHO (www.who.int)

 
Tilläggsuppgifter fås från:


Bodil Viitanen

Verksamhetsledare, Psykosociala förbundet

06-723 2515, 050-525 1243

bodil.viitanen@fspc.fi
 

Tom Sörhannus

Informatör, Psykosociala förbundet

06-723 2516, 050-548 8950

tom.sorhannus@fspc.fi


www.fspc.fi

fredag 5 oktober 2012

Kommunalvalsdebatt i Helsingfors


Klicka på länken för mera information

http://www.fspc.fi/media/kommunalvalsdebatt2012%203.pdf

Välkommen med!