måndag 8 oktober 2012

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10

Psykosociala förbundet, meddelande 5.10.2012

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10


Ta hand om varandra


Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var depression år 2004 den tredje största orsaken till sjukdom i världen, och år 2030 kommer det att vara den största orsaken. 350 miljoner människor beräknas globalt sett vara drabbade av depression.

Det är en sjukdom som går över nationella, kulturella, politiska och socioekonomiska gränser.

Onsdagen den 10.10.2012 är det 20 år sedan Världsdagen för psykisk hälsa började uppmärksammas. Det var år 1992 som World Federation for Mental Health (www.wfmh.org) instiftade dagen. Temat för det här året är Depression: En global kris.

När någon insjuknar i depression drabbar det inte enbart personen själv, utan också familjen och andra närstående. Dessa människor i den drabbades närhet spelar en avgörande roll i hur sjukdomen utvecklas. De är de första som märker symptomen och de kan finnas där som ett stöd för den drabbade.

Första hjälpen i fråga om depression och psykisk ohälsa överlag är att vi tar hand om varandra.

Alltid räcker det ändå inte till, utan det behövs även professionell vård.

Därför vill vi från Psykosociala förbundet i samband med Världsdagen för psykisk hälsa framhålla betydelsen av att man tar den psykiska hälsan i beaktande i de omstruktureringar och lagförändringar som görs inom social- och hälsovården i Finland.

Det är viktigt att servicen finns nära användarna och är lättillgänglig så att man kan få hjälp så snabbt som möjligt. Ett förebyggande arbete och ett snabbt ingripande sparar på både ekonomiska och mänskliga resurser.

Till exempel är enligt ett pressmeddelande från Centralförbundet för barnskydd (2.10) kostnaden för att omhänderta ett barn flera tiotals gånger högre än vad förebyggande arbete kostar.

Med tanke på oroligheterna på arbetsmarknaden och osäkerheten inom ekonomin bör det finnas en tillräcklig satsning på den psykiska hälsan.  Annars är risken överhängande att vi får en kostsam utslagning av en stor grupp människor. Vi ser redan sådana tendenser.

Den andra punkten vi vill lyfta fram är satsning på återhämtning. Det har visat sig att möjligheterna att återhämta sig från depression och andra former av psykisk ohälsa är mycket god.

Hopp, den egna kraften, att utöka sin kunskap om sjukdomen och behandlingar, ett understödande nätverk, att utveckla och förfina strategier för att klara vardagen, att skapa en trygg plats att komma hem till och att definiera en mening med livet är några faktorer som visat sig vara effektiva för återhämtning.
 

Mera om Världsdagen för psykisk hälsa:

World Federation for Mental Health (www.wfmh.org)
Världshälsoorganisationen WHO (www.who.int)

 
Tilläggsuppgifter fås från:


Bodil Viitanen

Verksamhetsledare, Psykosociala förbundet

06-723 2515, 050-525 1243

bodil.viitanen@fspc.fi
 

Tom Sörhannus

Informatör, Psykosociala förbundet

06-723 2516, 050-548 8950

tom.sorhannus@fspc.fi


www.fspc.fi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar