tisdag 16 oktober 2012

Frivilligverksamhet är ett sätt att utveckla sig själv och sin yrkeskompetens


Frivilligverksamhet är ett medel för att hjälpa och för att få hjälp, men också en möjlighet att upprätthålla sin yrkeskompetens eller till och med att hitta ett nytt yrke. Det anser kommunalvalskandidater i en färsk undersökning.

Det är Medborgararenan, en riksomfattande förening för frivilligarbete och självinitierad verksamhet, som frågat kandidater i kommunalvalet om deras inställning till utvecklingen av frivilligverksamheten i kommunerna. Över 800 kandidater besvarade den riksomfattande enkäten.

Enligt enkäten anser cirka 87 procent av kandidaterna att det är betydelsefullt att frivilligverksamhet kan erbjudas till arbetslösa, till ungdomar och till dem som håller på att byta yrke, för att hitta ett nytt yrke eller för att upprätthålla den nuvarande yrkeskompetensen. Det här är i linje med rekommendationerna i den europeiska frivilligverksamhetens verksamhetsprogram.

Kandidaterna anser att det hör till kommunens uppgift att vid sidan av de grundläggande uppgifterna även möjliggöra samhällsgemenskap. Nästan två tredjedelar svarade att kommunen är ett verktyg med vars hjälp medborgarna kan delta och förverkliga sina egna ambitioner.

Cirka hälften av kandidaterna anser att kommunen kunde satsa mera än i dag på att utveckla en kvalitativ frivilligverksamhet. En majoritet av kandidaterna (ca 70 %) vill ha mera samlingsutrymmen och –möjligheter för frivilligverksamhet i den egna kommunen.

En stor majoritet (ca 80 %) ansåg även att det borde ordnas mera skolning för frivilliga samt att vägledningen och stödet borde skötas bättre.

Kommunalvalskandidaterna själva har också flitigt deltagit i frivilligverksamhet under den gångna valperioden. Cirka 66 procent har deltagit i organiserat frivilligarbete i medborgarorganisationer, i kommunen eller i församlingen.  
Medborgararenan på svenska

Enkäten på finska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar