torsdag 4 april 2013

Hur må bättre? - seminarium om mental hälsa

Se inbjudan och program här

Föreningen La lotta ordnar i samarbete med Folkhälsan ett eftermiddagsseminarium om mental hälsa under rubriken Hur må bättre?

Tid: Lördag 20.4 kl. 13-16
Plats: Folkhälsan, Auragatan 1 B vån 4, Åbo

Föreningen La lotta grundades till minne av Lotta Näse, och har till ändamål att ekonomiskt stöda personer med psykiska funktionshinder, skapa bättre förutsättningar för återhämtning, bättre livskvalitet och förebygga psykisk ohälsa, samt stöda deras anhöriga.

PROGRAM

13.00 Välkomsthälsning, föreningen La Lotta
13.15 Vernissage för Lottas bildspel

Två bildspel (10 minuter, samt 3 minuter) som har sammanställts av Lotta Näses dagboksanteckningar och bilder som skapats i psykos. Bildspelen har sammanställts så att de fördjupar förståelsen av Lottas psykotiska värld. Bildspelen finns i elektroniskt format och kan lånas av bibliotek, skolor mm.

13.45 Jag och den andra - om inlevelsens möjligheter och begränsningar, Claes Andersson
14.30 Läkande lek i Konstterapigrupp, Eva Westling
15.00 Försök med museiterapi, Li Näse
15.30-16 Mingel, diskussioner och fri samvaro. Litteraturbord.

Fritt inträde till seminariet. Anmäl ditt deltagande till johanna.slotte@turku.fi senast torsdag 18.4 kl. 16.

Seminariet arrangeras med bidrag från Svenska kulturfonden.

För utförligare information, kontakta Li Näse tel. 050-352 8107

Se inbjudan och program här

onsdag 3 april 2013

Kom Med ordnar projektseminarium i Ekenäs

Se Inbjudan och program här

Tid: Fredagen den 19.4 kl. 13-16
Plats: Auditoriet Axxell Ekenäs, Raseborgsvägen 5

PROGRAM

13.00 Kaffe
13.30 Inledning/introduktion Bodil Viitanen
14.00 Projektsammanfattning Leena Pakkanen
14.40 Marina Arell-Sundbergs presentation
       
         "En intervjustudie inom Kom Med projektet 2011-2012
          om vad stödpersoner kunde bidra med för att möjlig-
          göra delaktighet."

15.30 Bubbel och mingel
16.00 Seminariet avslutas

Anmälan sker till Kom Meds projektledare Leena Pakkanen på tel. 040-937 6765 senast onsdagen den 17.4.

Se inbjudan och program här