tisdag 31 januari 2017

Tankar om att mötas, och tack för mig!Tankar om att mötas, och tack för mig!

Det har varit kul att göra en praktik på förbundet. Nu återstår en och en halv dag jobb. Förbundskollegiet på G18 som består av Tobias Wulff och Nonni Mäkikärki har visat sig vara både sympatiskt och oproblematiskt. Ett kollegium att minnas. 
Tobias som är en berättartyp har varit underhållande att lyssna på och diskutera allehanda saker med. Nonni är vad man på engelska kunde kalla en "people person" eller människors människa och platsar på sin post som hand i handske. Det vore fel att inte tillskriva alla andra på förbundet samma egenskap, men lätt att säga så i och med det dagliga samarbetet här i Helsingfors.
De trevliga minnena är många och svårgallrade till det här forumet, men måste man välja ut något så var det turerna till Jakobstad, som bjöd på jobb varvat med lite turism.
Erfarenhetsexperters talturer, seminarier, psykiska första hjälpen och så vidare har allt varit trevligt att ta del av. En särdeles värdefull lärdom har varit vikten av det personliga, fysiska mötet folk emellan. Det finns ingen chans i världen att Skype eller dylikt kommer att ta över kommunikationen (i alla fall när det kommer till väsentligheter) i allt högre grad trots allt prat om digitalisering.
Träffas, ses och umgås lyder uppmaningen från praktikantens bord, även om den kringliggande logistiken kan vara resurskrävande.
En dikt uppstod på Psykiska Första Hjälpen del I, då känslorna skuld och skam kom på tal. Den lyder så här.
En skum skald beskrev skam, skuld. Urskuldade sig sedan -  nu är han klockren!

Tick tack! - Patrik Simberg

Anhörigseminarium i samarbete med FinFami Nyland: "Byggtema" på G18Anhörigseminarium: "Byggtema" på G18

Vad menas med "byggtema"? Nätverksbyggande, psykosförebyggande och uppbyggande inlägg i dramatisk form och berättelseform förstås. ”Ingenjörerna” på plats var leg. Psykoterapeut, familjerådgivare och verksamhetsledare för Finfami Nyland Leif Berg, erfarenhetsexpert Ewa Tarvasaho och Teater Hekate plus en flerhövdad publik av ivriga lyssnare. 
Berg talade i två timmar om olika byggen, hur en psykisk kris byggs upp och hur den uppbyggnaden kontras med att bygga ett personligt socialt skyddsnät. Den eventuella  första psykosen i en människas liv föregås av en prodromalfas som det heter, eller riskfas som man kan förstå det hela lättare med. 
Människor i en sådan fas uppvisar vissa tecken som man som anhörig kan hålla koll på i fall en orosgnista tänts. Mer om det i Respons. Den lyckliga människa vars potentiellt livslånga psykiska sjuka hindras i ett tidigt skede tack vare informationsspridning om prodromaltecken, kan förstås aldrig förstå precis hur tacksam den kan vara, men det är inte heller meningen. Poängen med allt som Berg pratade om på lördagen var att sprida värdefull information i ett preventivt syfte. 
Ewa Tarvasaho däremot blickade i livets backspegel när hon berättade sin historia om hur hon som mamma tacklade de känslor som sjukdomen medförde. I dag mår hon ganska bra, men har ett bagage som satt spår i familjen. 
Någonstans måste de här framåtblickande och bakåtblickande inläggen mötas, och vad bättre än i dramats tecken? Teater Hekates pjäs Habilitet var åter en katartisk upplevelse (såg den senast på psykiska första hjälpen kursen).  Patrik Simberg

                                        
                                            Skådespelare i teatergruppen Hekate

                                        
                                              Utrymme för reflektioner;)

onsdag 25 januari 2017

En inte helt vanlig arbetsdag

Det är inte jätteofta vi är fyra personer ur personalen som arbetar tillsammans på regionkansli i Helsingfors. Men den här veckan hände det! Patrik, Nonni, Tobias och Pernilla delade på kansliets utrymmen under en dag, och det gick riktigt bra. Tillfället var smått unikt, därav foton från dagen.

Kramar till er alla!fredag 20 januari 2017

Förbundet deltog i Räddningsdagen 19.1


Ömsesidig tillit mellan brandmän och testpersoner

Funktionsnedsättning och räddningsverksamhet som tema förtjänar mera uppmärksamhet i ett något slappt attitydklimat. Så kan man med räddningsverkets kommunikationschef Taisto Hakalas slutplädering i tankarna sammanfatta ett par övningar i räddning av funktionsnedsatta med efterföljande paneldiskussion en vinterdag i januari. Psykosociala förbundet var på plats.
Personer med funktionsnedsättning av olika slag som hänför sig till rörelse eller sinnena, och kognitivt funktionsnedsatta, deltog som försökspersoner på räddningsstationen i helsingforsstadsdelen Berghäll i torsdags denna vecka.
Förutom övningen där man evakuerade folk ur en långfärdsbuss vars motorrum "stod i brand", gick man ner i ett skyddsvärn eller befolkningsskydd. Skyddsvärnen i vårt land har anor från andra världskriget, innehåller mycket trösklar och trappor och är svårframkomliga i största allmänhet. Dessa finns att tillgå på ett medelavstånd av 250 m med en sammanlagd kapacitet på 3,8 miljoner personer och är utspridda i 250 kommuner. Två personer på hundra har man räknat med att kan få konkret hjälp av räddningspersonal, siffran baserar sig på antalet utbildad personal mot bakgrunden av folkmängden i vårt land.
Förnyat synsätt
-Man ser nuförtiden funktionsnedsättning i allt högre grad som en egenskap hos alla människor vid någon tidpunkt i livet, i stället för bara att dela in folk i funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta, sade biträdande stadsdirektör Pekka Sauri i den efterföljande, konstruktivt hållna paneldiskussionen.
Räddningspersonalen framförde sina önskemål om att folk oberoende av funktionsnedsättning måste vara försiktiga och hålla en viss sund civilberedskap, för att inte nämna det personliga ansvaret. Med det menas exempelvis att hålla en viss standard på brandsäkerheten i hemmet, eller att ha sina mediciner samlade på ett ställe i fall det bär av till befolkningsskydd i fall av allvarliga strålningsolyckor, krig eller dylikt. Det är också bra att hålla i tankarna att golvet hemma kan vara halt.
Lisbeth Hemgård från FDUV tog upp autistiska personers reaktioner vid kroppskontakt i en räddningsmanöver som ett exempel på en ytterligare riskfaktor i de spända lägen som krissituationer utgör.
Från stadens räddningsskolas sida konstaterades att i personalutbildningen ägnas ytterst lite i läroplanen åt just funktionsnedsättning. Å andra sidan agerar personalen vid olycksplatser sansat, metodiskt och med principen att människan, oberoende av status, diagnoser eller andra egenskaper, kommer i första rummet. Det sansade, rutinmässiga agerandet framstod mycket klart i samband med bussövningen.


Här lite bilder från vår mycket givande, roliga och lite annorlunda arbetsdag:Dagen arrangerades i samråd mellan räddningsverket och Finlands svenska handikappförbund inom ramen för projektet Mutual Trust (ung. ömsesidig tillit, min översättning). För mera information, se projektets facebooksida: @mutuprojekti.

Kom med på Anhörigseminarium i södra Finland!

Psykosociala förbundet ordnar i samarbete med FinFami Nyland anhörigseminariet "Psykisk ohälsa i familjen – min roll som närstående" den 28 januari 2017 på Lappvikens auditorium.
De flesta som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig helt eller delvis. Det betyder inte att man nödvändigtvis blir fri från alla symtom utan kan innebära att man trots allt hanterar dem och lever ett acceptabelt liv. Hur kan jag, som närstående, bistå personen vid återhämtningsfasen?

Program:
09.30–10.00 Kaffe och anmälning.
10.00–12.00 Familjen och psykisk ohälsa-vägar till återhämtning Leif Berg, leg. psykoterapeut, familjeterapeut, verksamhetsledare FinFami Nyland
12.00–13.00 Lunch.
13.00–14.00 HABILITET - Kan man dö av ångest? Den fria teatergruppen Hekate behandlar psykisk sjukdom i sin dokumentärföreställning HABILITET.
14.00–14.45 Föräldraskap och psykisk ohälsa: Ewas Berättelse. Ewa Tarvasaho, utbildad erfarenhetsexpert.
14.45–15.00 Sammanfattning, info om svenskspråkig anhöriggrupp.

Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.
Adress: Lappvikens sjukhus, Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors.
Info och anmälning, senast den 24 januari: nonni.makikarki@fspc.fi, 0505903436

Foto: Mikaela Hjulfors


onsdag 18 januari 2017

Välmående i arbetslivetRehabiliteringspersonalen har fått förmånen att delta i "Hälsa 3" via SFV, välmående i arbetet inom tredje sektorn. Idag träffas vi i Tammerfors under temat arbetsglädje. Utbildare är Bosse Angelöw från Sverige, docent, socialpsykologi och författare med mångårig erfarenhet av välmående arbetsplatser. Så vi har en intressant dag framför oss. Och vi fick starta dagen med en frisk promenad längs med Tammerkoski och vi kan gott rekommendera en promenad här.
 
Hälsningar från Ancha och Milla

måndag 16 januari 2017

SFV arrangerar fina kurser under vårvintern

Häromdagen fick vi ett mejl från Svenska Folkskolans Vänner, SFV, där de berättade om sina kommande kurser nu under vårvintern. Kurserna verkar väldigt intressanta, och här listar vi dem så att du också ska ha möjlighet att delta i kurserna:

Workshop: Idéutbyte för kulturella och kreativa näringar i Västerbotten och Österbotten, 19.1. kl 12:00-15:45, Vasa

Är du och din organisation verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna? Vill ni lära känna västerbottniska kulturaktörer? Är ni nyfikna på att utveckla er verksamhet i form av ett samarbete mellan Finland och Sverige? För mera information se bifogad fil. Ingen deltagaravgift uppbärs, men på grund av de praktiska arrangemangen ber vi om anmälan på förhand till Annika Nordenstam, e-post annika.nordenstam@norden.se.

Föreningskunskap, grundkurs 11.2 kl. 10:00-15:00, SFV-kansliet, Vasa

Kom med på en grundkurs i föreningskunskap. SFV:s verksamhetsombud och föreningsexpert Sebastian Gripenberg  föreläser om bland annat mötesteknik, styrelsens roll och ansvar. Kursen är avgiftsfri. Anmälan och mera information www.sfv.fi/evenemang.

#brafiilis Gruppledarutbildning,  13-14.2, 16-17.3, kl 9:00-16:00, Vasa  

#brafiilis är en manualbaserad gruppverksamhet för ungdomar i årskurs 7-9 som genom konkreta verktyg stöder ungas välmående och förebygger psykisk ohälsa. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. har utvecklat konceptet. Gruppledarutbildningen riktar sig till personer och organisationer som vill arrangera gruppverksamhet för unga. Utbildningen är avgiftsfri. Mera information finns bifogat. Anmälan till merja.koponen@bvf.fi eller www.sfv.fi/evenemang

Bekanta dig med FöreningsKICKs Verktyg för föreningsutveckling 14.3 kl. 14:00-16:00, SFV-kansliet, Vasa

FöreningsKICK är ett Leader-projekt vars mål är att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Inom projektet arbetar man med konkreta verktyg kring utveckling av strategi, intern och extern kommunikation. Detta informationstillfälle riktar sig till organisationer som önskar bekanta sig med verktygen. Anmälan www.sfv.fi/evenemang

FöreningsKICKs Workshopserie våren 2017, Vasa

FöreningsKICK är ett Leader-projekt vars mål är att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Under våren 2017 ordnas tre workshopar där föreningar får träffas, nätverka och aktivt arbeta med utvecklandet av sin verksamhet. Workshoparnas teman är strategi, intern och extern kommunikation, och med hjälp av konkreta verktyg och personlig handledning ges möjlighet att strukturera sin verksamhet och skapa tydliga planer för sin vidareutveckling. Workshopserien består av tre träffar: 14.3, 4.4 och 25.4 kl 18-20.30. Mera information bifogat. Anmälan www.sfv.fi/evenemang

Workshop- Att leda inspirerande möten, 23.3 kl. 14:00-16:00 SFV-kansliet, Vasa

I workshopen lär du dig konkreta verktyg för att leda ett framgångsrikt möte, ett som är både effektivt och inspirerande. Workshopen är uppbyggd som ett möte och ska inspirera till att prova på olika mötestekniker och metoder i det dagliga arbetet. Workshopledare: Betty-Maj Forman, Impulsfabriken- Innopaja. Anmälan www.sfv.fi/evenemnag

GROW- verktyg för utveckling

Vill ni ha verktyg för att utveckla er förening och samtidigt bekanta er med SFV:s nya utrymmen i Vasa? SFV erbjuder föreningar möjligheten att ta del av GROW under ledning av samhällspedagogen Irene Hagman. GROW är ett verktyg som stöder utvecklingsprocessen i organisationer och föreningar och är en tidseffektiv och resultatinriktad workshop där deltagarna får verktyg och idéer som de själva kan jobba vidare med i sin utvecklingsprocess. SFV står för utrymmen och workshopskostnader. Workshopen ordnas enligt er förenings önskemål och är ca 3h lång. Vid intresse, ta kontakt med verksamhetsombudet.

Hos Vännerna

SFV erbjuder finlandssvenska föreningar och organisationer möjlighet att kostnadsfritt hålla möten och kurser i våra möteslokaler i Vasa, Helsingfors och Åbo. I Vasa finns utrymmet i gatuplan på Handelsesplanaden 23 B. Utrymmet har 18 sittplatser kring mötesbord eller som klassrum. Ytterligare sittbänk och extra stolar finns, men utrymmet rymmer max 30 personer. I mötesrummet finns storbildsskärm, Clevertouch, med nätkoppling och skrivtavla i samma skärm. Mera information och bokning www.sfv.fi/moteslokaler

fredag 13 januari 2017

Årets första hela arbetsveckaDen här bilden är måhända lite väl somrig, men den representerar ändå en känsla som jag tror att åtminstone många arbetstagare kan identifiera just denna dag. Fredag. Första fredagen efter årets första HELA arbetsvecka. Den stundande lediga helgen känns extra välkommen just nu. Hur roligt man än har på jobbet, och hur mycket man än trivs, är det viktigt att försöka hitta en balans och vara ledig mellan varven.

Arbetsveckan på Psykosociala förbundet har inneburit att vi alla är tillbaka på jobb nu. Ställ en fråga-funktionen på nätet är redo att ta emot dina frågor igen. Vi har suttit i en del möten, haft utbildningsdagar, det har florerat feber- och förkylningssymptom, och så har vi planerat för kommande händelser och evenemang. Lite sånt. Så nu är vi på gång igen! Hör av dig om vi kan hjälpa dig på något sätt.

Ha en fin helg!
/Pernilla

onsdag 11 januari 2017

Gå på anhörigseminarium!Seminariet är för dig som har en vän eller familjemedlem som lider av psykisk ohälsa. Du får veta hur du som närstående bäst bistår personen vid återhämtningsfasen. Utöver Finfami Nyland Leif Bergs anförande hör vi erfarenhetsexperten Ewa Tarvasaho och ser pjäsen HABILITET.  
Tid och plats är den 28 januari 2017 kl 09.30–15.00 i Lappvikens auditorium och rubriken Psykisk ohälsa i familjen – min roll som närstående. 
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår. Adressen är Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors. Info och anmälning, senast den 24 januari: nonni.makikarki@fspc.fi, 0505903436

tisdag 10 januari 2017

Fråga oss!

Nu är vår Ställ en fråga-funktion på nätet öppen igen efter en kort paus över jul och nyår!
Är det något du funderar över? Om ditt eget mående, om en anhörigs mående, eller något annat som oroar? Ta kontakt med oss! Klicka här för att få mer information. Du får vara anonym, och vi lovar att ge dig ett svar inom en vecka!Hälsar Ancha och Camilla
www.fspc.fi

onsdag 4 januari 2017

Ett nytt årEn av kollegorna höll upp en ny kalender för 2017 och konstaterade att det känns både skrämmande och spännande att ha ett helt nytt år framför sig! Hur kommer det här året att bli? Vad kommer verksamhetsåret 2017 att innehålla?

Den här första veckan har vi haft utvecklingssamtal, bokat in några möten, köpt tågbiljetter och planerat årets första nummer av tidningen Respons. Vad ska tidningen innehålla? Vem skriver vad? Och så vidare. Även om vi på sätt och vis fortsätter arbetet där vi slutade före jul så känns det på något märkligt sätt alltid som en nystart när det är januari. Både spännande och lite skrämmande.

Hoppas du har fått en skön start på det nya året. Nu blickar vi framåt!
/Pernilla, informatör