tisdag 19 mars 2013

På nordisk konferens

Nordiska föreningen för social och mental hälsa (NFSMH) där Psykosociala förbundet är medlem höll i fredags och lördags (15-16.3) en konferens i Stockholm. På agendan fanns bland annat hur de medverkande organisationerna ska bli livskraftiga och attraktiva i framtiden, och utvecklande av det nordiska och europeiska samarbetet inom mental hälsa.


Eva Ringwall, styrelseordförande i NFSMH, i samspråk med Christer Järström, organisationsutvecklare,föreningskonsulent och aktiv inom RSMH i Sverige, som föreläste om hur organisationerna ska bli livskraftiga och attraktiva i framtiden.

Anne Grethe Klunderud från Mental Helse i Norge föreläste om hur vi kan binda ihop Norden och Europa.

 
Lennart Håwestam från Sverige är generalsekretarare för NFSMH.

 
En ivrigt lyssnande församling.

 
Eva Ringwall, Bodil Viitanen och Johanna Cresswell-Smith från Psykosociala förbundet.

 
Fyra glada deltagare från Norge, Anne Grethe Klunderud, Karl Olaf Sundför, Tariq Eide och Geirr Abelson.

 
Jimmie Trevett och Tore Hansson från RSMH i Sverige låter sig väl smakas av fikat.

onsdag 13 mars 2013

Missbruk av förmåner mera myt än sanning

En ganska vitt spridd uppfattning gör gällande att sociala förmåner ofta missbrukas. Massmedia bidrar också gärna till att sprida den här uppfattningen. Men är det en sanning? Ska man tro på undersökningar gjorda av Fpa och Soste – Finlands social och hälsa är det mera en myt än sanning.

Soste gav i förra veckan ett utlåtande (på finska) där man hänvisade både till en undersökning om utkomststöd från Fpa och en egen undersökning, som båda visade att missbruk av sociala förmåner är ovanligt i Finland. Ett större problem är att förmånerna är på en för låg nivå.

För sin undersökning som är en del i organisationens Socialbarometer har Soste frågat socialdirektörer, Fpa-byråernas direktörer och direktörerna för arbets- och näringsbyråerna, vilka behandlar förmånsansökningar och –beviljanden på lokal nivå.

Drygt två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att missbruk är ovanligt. Lika många ansåg att det största problemet är den låga nivån på förmånerna, som pensioner, arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning, hemvårdsstödet för barn, barntillägg och studiestöd.

Ungefär hälften ansåg det vara ett problem att människor har dålig kunskap om vilka stöd de har rätt till. Över hälften ansåg också att det är svårt att medvetet missbruka socialskyddsförmånerna.  

De flesta som någon gång sökt sociala förmåner torde kunna vittna om att det snarare är åt andra hållet det missbrukas, att myndigheter håller tillbaka förmåner som människor har rätt till.

tisdag 5 mars 2013

Temakväll om schizofreni och andra psykoser i Närpes


 
Välkommen på en temakväll om

Schizofreni och övriga psykoser

Till vänstugan Svalboet i Närpes

Kristinestadsvägen 4

19.3 kl. 18.30

Svenska Österbottens anhörigförenings anhörigrådgivare Camilla Pitkänen, som till utbildningen är psykiatrisk sjukskötare, föreläser och intervjuar en person som gått igenom flera psykoser.

Ansvarig anhörigrådgivare Eva Hanses berättar kort om vad som är på gång inom SÖAF.

 

Psykosociala föreningen Svalan bjuder på kaffe!

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
Förhandsanmälningar, gärna senast 18.3 till Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF rf, Eva Hanses tel. 050- 4071827, eva.hanses@soaf.