tisdag 19 mars 2013

På nordisk konferens

Nordiska föreningen för social och mental hälsa (NFSMH) där Psykosociala förbundet är medlem höll i fredags och lördags (15-16.3) en konferens i Stockholm. På agendan fanns bland annat hur de medverkande organisationerna ska bli livskraftiga och attraktiva i framtiden, och utvecklande av det nordiska och europeiska samarbetet inom mental hälsa.


Eva Ringwall, styrelseordförande i NFSMH, i samspråk med Christer Järström, organisationsutvecklare,föreningskonsulent och aktiv inom RSMH i Sverige, som föreläste om hur organisationerna ska bli livskraftiga och attraktiva i framtiden.

Anne Grethe Klunderud från Mental Helse i Norge föreläste om hur vi kan binda ihop Norden och Europa.

 
Lennart Håwestam från Sverige är generalsekretarare för NFSMH.

 
En ivrigt lyssnande församling.

 
Eva Ringwall, Bodil Viitanen och Johanna Cresswell-Smith från Psykosociala förbundet.

 
Fyra glada deltagare från Norge, Anne Grethe Klunderud, Karl Olaf Sundför, Tariq Eide och Geirr Abelson.

 
Jimmie Trevett och Tore Hansson från RSMH i Sverige låter sig väl smakas av fikat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar