onsdag 13 mars 2013

Missbruk av förmåner mera myt än sanning

En ganska vitt spridd uppfattning gör gällande att sociala förmåner ofta missbrukas. Massmedia bidrar också gärna till att sprida den här uppfattningen. Men är det en sanning? Ska man tro på undersökningar gjorda av Fpa och Soste – Finlands social och hälsa är det mera en myt än sanning.

Soste gav i förra veckan ett utlåtande (på finska) där man hänvisade både till en undersökning om utkomststöd från Fpa och en egen undersökning, som båda visade att missbruk av sociala förmåner är ovanligt i Finland. Ett större problem är att förmånerna är på en för låg nivå.

För sin undersökning som är en del i organisationens Socialbarometer har Soste frågat socialdirektörer, Fpa-byråernas direktörer och direktörerna för arbets- och näringsbyråerna, vilka behandlar förmånsansökningar och –beviljanden på lokal nivå.

Drygt två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att missbruk är ovanligt. Lika många ansåg att det största problemet är den låga nivån på förmånerna, som pensioner, arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning, hemvårdsstödet för barn, barntillägg och studiestöd.

Ungefär hälften ansåg det vara ett problem att människor har dålig kunskap om vilka stöd de har rätt till. Över hälften ansåg också att det är svårt att medvetet missbruka socialskyddsförmånerna.  

De flesta som någon gång sökt sociala förmåner torde kunna vittna om att det snarare är åt andra hållet det missbrukas, att myndigheter håller tillbaka förmåner som människor har rätt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar