onsdag 25 april 2012

Världen i byn!

Välkommen med på 'världen i byn' festivalen den 26 & 27 maj 2012 i Kajsaniemi, Helsingfors! 

Det är första gången vi deltar i världen i byn och ser fram emot två roliga dagar tillsammans!  Festivalen bjuder på världsbilder, möjligheter, musik, cirkus, dans, teater, konst samt aktiviteter såväl för vuxna som för barn. Evenemanget erbjuder "ett tillfälle att få nya perspektiv på mångkulturell tolerans, utvecklingssamarbete och globala frågor samt möjligheter att inverka i den egna vardagen".  För oss är det ett bra tillfälle att visa oss synliga och informera om vår verksamhet.  Inträde är till och med GRATIS!  

Kom gärna och besök vårt bord, hjälpa till, eller kom med och informera om föreningarnas verksamhet!  Vi behöver hjälpande händer! 

Kontakta Leena eller Johanna! Vi ses!

Klicka länken för praktisk information!

http://www.maailmakylassa.fi/svenska

Mötesuttalande - vårmötet 12.4.12


MÖTESUTTALANDE

Psykosociala förbundet, som fungerar som en ideell, allmännyttig, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland har på sitt vårmöte 12 april i Helsingfors konstaterat att:

Delaktighet  minskar på fördomar och ökar kunskap


Delaktighet i planerings och beslutsprocesser för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa,  är en viktig fråga inom mentalvården och socialvården och är starkt kopplat till samarbetsfrågor. Fördomar och okunskap bland tjänstemän och förtroendevalda är förmodligen största orsaken bakom rädsla för att utöka delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och mentalvård: dvs egen erfarenhet eller erfarenhet som närstående.


Fördomar och okunskap kan motarbetas genom kunskap, utbildad och kunnig personal och tillräckligt med personella resurser, som möjliggör samarbete och kvalitativ mentalvård. Tvärsektorellt samarbete mellan myndigheter, instanser och aktörer inom social- och hälsovården ligger i tidens behov.


Oberoende vem du är, var du bor, vilken språkgrupp du tillhör, vilken kultur du tillhör behöver du ha tillgång till mentalvård, service och socialvård på lika villkor. Kunskap och kunnande och tillräckliga personalresurser och samhälleliga resurser anser vi att är grundförutsättningar för att kunna främja trygga psykiskt funktionshindrades ställning, hjälpa dem och deras närstående  i deras vardagsmiljö, erbjuda kvalitativa tjänster och samarbetsmöjligheter, även sektoröverskridande sådan.


Det är viktigt att man inte glömmer speciellt utsatta grupper med speciella behov och mentalvårdens klienter är en sådan grupp.


Vårmötet 12 april Helsingfors


Ordförande Gustav Skuthälla, Psykosociala förbundet rf


Verksamhetsledare Bodil Viitanen, Psykosociala förbundet rf


Tel 06-7232515, 050-5251243

www.fspc.fi
                                     


  torsdag 19 april 2012

Hälsningar från Åbo!
Leena och jag åkte till Åbo tidigare i veckan för att delta i Finlands Svenska Socialförbundet  (FSSF) och Finlandssvenska vårdares gemensamma kongress.  Programmet var fullspäckat med informationsrika föreläsningar bl.a. kring den nya Socialvårdslagen, kommunreformen tillsammans med inspirerande och uppfriskande insatser från Personal Brainer Reidar Wasenius (BRIIM Inc) och Ärkebiskop emeritus John Vikström.  Leena och jag nappade även chansen att besöka (radiokändisen J)  Eva Sjöström och planerade Duetto’s broschyr tillsammans.  Alltid roligt att besöka medlemsföreningar speciellt på hemorten – vi fick t.o.m. en god kopp kaffe på köpet tack Eva!

Dagarna var väldigt givande och delar gärna med mig lite guldkorn härifrån och därifrån!

En övergripande tema var hur man hanterar förändringar.  Det sker stora förändringar inom sociala sektorn just nu i och med kommunreformen lika så förändringar inom socialvårdslagen.  En grej förknippad med just dylika stora förändringar är oklarhet och obesvarade frågor, vilket kan naturligtvis väcka oro, otrygghet, till och med bidra till konflikter.  Psykologen Marjut Joki väckte tankar om konflikter (t.ex. inom arbetet) och hur viktigt det är med dialog och klarhet.  Konflikter i arbetet kan lätt förträngas och över tid förvandlas till personliga konflikter mellan medarbetare.  Även om konflikten i sig är en naturlig process behövs klara system för konfliktlösning inom jobbet, och tydlig dialog kan förebygga många problem om de tas upp i god tid.
Reidar Wasenius avlutade dagen med att anstränga oss i form av AIVOBIC! Neej du läste inte fel, inte aerobics utan aivobics!  Vi tränade våra hjärnor med hjärngymnastik genom att koncentrera oss på en serie siffror vilket tydligen gjorde oss kloka nog att fortsätta med FSSF's vårmöte! 
Andra dagen fortsatte i samma tema med aktuellt inom socialvårdslagen och äldreomsorgen och även en föreläsning om förebyggande socialarbete idag och imorgon.  Förebyggande arbete har en grundläggande roll både inom den sociala- och hälsovårdsektorn och vi hoppas naturligtvis att det kan utvecklas mångfald. 
Ärkebiskop emeritus John Vikström avslutade andra dagens föreläsningar under rubriken ’att orka’! Livet är ett lagspel och vi fick inspiration av 10 punkter som krävs att spelet ska löpa.  Jag sammanfattar:
För att livets lagspel ska löpa...
1)Behövs det en inre glöd, ett engagemang, en vilja, ett klart inspirerande mål.
2) Det behövs ett rejält spel samt en gemensam respekt för spelreglerna så att spelet ska löpa.
3) Livets lagspel löper bäst när det är roligt – det får vara roligt!
4)Det krävs en inre trygghet att livets lagspel ska löpa, ett gott självförtroende och inte för många stora krav från olika håll, främst från dig själv.
5) Tillhörighet och gemenskap – att få höra till och vara accepterad är oerhört viktigt för både barn och vuxen, att vara betydelsefull.
6) Spelet löper när man tar VARA på olikheter och är toleranta av varandra.  Olikhet är en resurs som bör respekteras och förvaras.
7)Där de finns uppmuntran löper spelet bäst.  Att bli sedd och uppskattad dagligen får livets lagspel att löpa.
8)Det är viktigt att ledaren i laget frigör och tar vara på resurser– mänskliga resurser som ledaren bör identifiera samt stimulera oanvända resurser inom gänget.
9)Spelet löper då vi kan lära oss förlora, släppa greppet och lära oss något nytt.  Man lär sig mycket mera på uppförsbacken än nerförsbacken i livet.
10) Spelet löper när det finns goda ledare som hittar rätt balans mellan att visa vägen, gå med gruppen, samt se till att alla orkar med.
Visa ord aktuella i många olika situationer, hemma, på jobbet, i familjen, i samhället. 
Leena och jag tackar FSSF för två fina dagar!

Johanna Cresswell-SmithViktiga papper!


Vi är idel öra!

Kaffe paus med kolleger!

tisdag 10 april 2012

Välkommen till Psykosociala förbundets splitternya blogg! Trevligt att du hittade hit!

Vad spännande med alla nya informationskanaler som erbjuds idag! Det finns väldigt många sätt att synas via internet idag och förbundet har nu tre kanaler: vår websida www.fspc.fi, vår facebook sida, och vår nya blogg! Bloggandet är ett populärt sätt att kommunicera på och det finns oändligt antal bloggar på nätet som samlas kring olika teman. Vissa bloggar handlar om hobbyn, andra om barn och familj, och en del fungerar som informationskanaler med mera sakliga inlägg om till exempel journalistik, vetenskap och forskning osv.

Vårt intresseområde är psykiskt välmående och vi engagerar oss kring det. Sociala medier kan ha en enorm drivkraft i olika rörelser. Till och med under vårens presidentval konstaterades sociala medier (t.ex. Facebook) ha en betydelsefull inverkan på hur Finland röstade! Ok vi har inte såpass stora ambitioner : ) men vi hoppas att nå ut till personer som funderar på liknande frågor som oss! Besök gärna vår websida för mera information om förbundet, våra medlemsföreningar, samt information om vår verksamhet bl.a. tidningen Respons och rehabiliteringsverksamheten.

Som en liten översikt om förbundets syften "lånade" jag följande från vår websida:

• Att motverka stigmatisering av psykisk ohälsa genom målmedveten attitydpåverkan, informationsspridning och upplysningsarbete.

• Att påverka i intressefrågor som berör människor med erfarenheter av psykisk ohälsa på regional- riks- och internationell nivå.

• Att erbjuda ändamålsenlig psykosocial rehabilitering för psykiskt funktionshindrade.

Jag hoppas verkligen att ni trivs på vår blogg och uppmuntrar er att skicka in inlägg och kommentarer till fspcblogg@gmail.comMeningen med bloggen är att det ska vara lättläst och lättillgängligt, vi behöver inte oroa oss hur kort eller långt vi skriver, och vi behöver inte oroa oss för stavfel eller ett perfekt språk, det är meningen och budskapet som är viktigt!


Vi behöver varandra!

Johanna Cresswell-Smith