torsdag 29 oktober 2015

Jakten på sinnesro

Kollegan Ida Blomström har läst "Generation ångest - min jakt på sinnesro" och berättar såhär om boken:

”Generation ångest – min jakt på sinnesro” är skriven av journalisten Scott Stossel. I boken berättar han självutlämnande om såväl plågsamma som komiska situationer han hamnat i på grund av sin sjukdom. Han berättar bland annat om hur det känns att akut drabbas av orolig mage vid en fin tillställning och hur han knappt minns något från sitt eget bröllop eftersom han var så nervös.Boken är indelad i 5 olika kapitel. De flesta av dessa kapitel är lätta att förstå och väldigt intressanta men ett par av dem innehåller väldigt mycket fakta. Det blir ibland lite för mycket fakta för mig.
Jag känner att jag inte riktigt kan ”hänga med i svängarna” och då tappar jag snabbt intresset för just det kapitlet. Även om boken är mycket lärorik så känner jag att den riktar sig mera mot människor som behandlar denna sjukdom och inte till de som själva lider av den. Dessutom tror jag att jag är för ung för att kunna dra paralleller till en del saker i den här boken.
Boken ger mig blandade känslor, jag gillar den samtidigt som jag tycker att den är lite väl teoretisk ibland. Med andra ord rekommenderar jag boken åt den som inte låter sig skrämmas av mycket och liten text, boken är mycket intressant om än teoretisk och jag har lärt mig en mängd nya saker.

Ida Blomström

onsdag 28 oktober 2015

Höstmöte och Lappvikens sjukhus

Psykosociala förbundet höll sitt höstmöte i Helsingfors i måndags den 26.10. Dagen började med en guidad rundtur till Lappvikens sjukhus och Sympatis verksamhetsledare Miivi Selin-Patel höll i trådarna för besöket. Under eftermiddagen hölls höstmötet. Sittande styrelseordförande Christer Rönnlund återvaldes, och styrelsens sammansättning ser från årsskiftet ut som följer:

Ordinarie:
Gunnar Enlund, Pedersöre - Pekka Saajoranta suppleant
Karl-Göran Löfgren, Vörå - Jarkko Pirttiperä suppleant
Maj-Len Jossfolk, Närpes - Paavo Rantala suppleant
Carola Saarela, Mariehamn - Henrik Lagerberg suppleant
Eva Sjöström, Pargas - Li Näse suppleant
Kjell Österberg, Raseborg - Anneli Ekholm suppleant
Bruno Rönnqvist, Helsingfors - Miivi Selin-Patel suppleant

Här kommer en bildserie från besöket. Fotograf är Ann-Charlott Rastas, förbundets rehabiliteringschef.

Må väl!


torsdag 22 oktober 2015

Ger självbestämmande självständighet?

Den frågan var huvudrubrik under SAMS organisationsseminarium i Tammerfors 20-21 oktober. Två av oss på Psykosociala förbundet deltog, och vi fick ta del av mycket givande föreläsningar och diskussioner som berörde denna fråga. För hur är det med självbestämmandet egentligen? Är det en rättighet som tillhör alla?

Kanske är det som Jyrki Pinomaa, VD för Aspa-stiftelsen, säger: ”Det här är ingen lätt fråga. Det är svårt att bestämma över begränsandet av självbestämmandet...”. Under dagarna konstaterades att det är oerhört viktigt för alla människor att få känna sig delaktig i samhället och ha makten över sitt eget liv, oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller ej. Men vem bestämmer om individen inte själv kan? Anhöriga? Personalen på ett eventuellt boende? Faktum är ju, att desto större friheter man får, desto större ansvar har man. Hur hittar man då en balans mellan frihet och ansvar? Och när behöver man begränsa självbestämmanderätten?
Det är mycket komplexa frågor vi talar om, och högst individuella. Några av de största utmaningarna när det kommer till självbestämmande för personer med funktionsnedsättning är attityder, ekonomi, om assistenten bestämmer över klienten och social isolering. Bland annat.
 
Li Andersson, finlandssvensk politiker som är aktiv i Vänsterförbundet, talar om hur man kan garantera de svagas rättigheter i ekonomiskt trängda tider. Hon efterlyser en mer mångsidig debatt kring den ekonomiska politiken.
- Vi borde kräva fler analyser kring den ekonomiska politiken! I Finland är vi ganska dåliga på att föra en debatt om de värderingsval vi gör. Kräv fler svar från politikerna. Synliggör frågorna som är viktiga för dig och din målgrupp och bjud på information, så att dagens politiker får veta hur verkligheten ser ut hos individer med funktionsnedsättningar, säger hon.
Eva Biaudet, tidigare minoritetsombudsman och diskrimineringsombudsman, numera riksdagsledamot, säger i sin föreläsning att alla behövs.
- Alla människor behövs! Tillsammans skapar vi ett mer välmående samhälle om våra grundläggande rättigheter tillgodoses.
- När man talar om hur man ska främja minoriteters ställning är det viktigt att komma ihåg att vi talar om människors rättigheter. Att bli rättvist behandlad är viktigt för individen. Här handlar det om att få politiker och beslutsfattare medvetna om att det finns många olika minoriteter och många olika sätt att leva sitt liv.
Konstterapeuten Monica Björk bjöd på ett helt galleri av fina foton och talade om vikten av att hitta sitt eget sätt att vara skapande i sin vardag. För att må bra – INTE för att vara duktig.
- Vi behöver hitta våra lugn-och-ro-hormon ibland. Då vi stannar upp och funderar: hur mår jag idag? Vilka känslor har jag just nu? Var hittar jag mitt lugn? Min styrka? Det är viktigt att hitta ögonblick i livet när vi får en paus.
- Kan vi öva oss i att höra vår själ viska åt oss? Eller väntar vi tills kroppen skriker?
 
TACK för fina dagar i Tammerfors och grattis SAMS som firar 5 år denna höst!
Hälsar Pernilla och Nonni
Psykosociala förbundet

fredag 16 oktober 2015

När ordet "borde" plågar oss

Hej på er!
Det har varit lite tyst här på bloggen några dagar, av den enkla anledningen att vi har haft några dagars höstlov. Men nu är vi tillbaka, och vi ser fram emot några intensiva veckor med seminarier, förbundsmöte i Helsingfors, Mentalhälsomässan i november och diverse planeringsmöten. Bland annat. Dessutom ska en ny tidning produceras, den sista för det här året. Temat på den tidningen är psykisk hälsa i arbetslivet. Ett aktuellt och viktigt tema tycker jag. Hoppas att ni kommer att gilla den!

Jag skulle vilja dela med mig av en bok som jag läser just nu. Den heter "Ditt inre centrum" och är skriven av Marta Cullberg Weston, och handlar om självkänsla, självförtroende och självbild. Mycket intressant. Hon skriver sådant som åtminstone jag behöver höra ibland. Till exempel om alla "borden" som ofta fyller mitt tänkande. "Jag borde göra det och det...". Så här skriver hon:

Om ditt liv är styrt av saker du tycker att du borde göra är det hög tid att fokusera på detta destruktiva inslag i ditt tänkande. När en tanke eller mening börjar med "Jag borde..." är det uppenbart att du inte har lust. "Jag borde städa" betyder "Jag vill inte städa..." och du kommer inte att städa, men du kommer att plåga dig själv med nedsättande omdömen om du inte gör det. Det är ett finurligt självplågeri. Sortera bort självplågande BORDEN - de fyller ingen vettig funktion.

Visst finns det saker i livet vi inte har lust med som vi ändå måste göra. Vi gör dem för att vi inser att de är för vårt eget bästa på längre sikt. Det är något annat än en inre terrorregim av borden som underminerar självkänslan.Marta Cullberg Weston skriver även att många BORDEN kan ha sitt ursprung i vad man tror att andra tycker att man borde göra.

Mycket klokt skrivet, tycker jag.
Den här helgen ska jag fokusera på saker jag vill göra, som jag har lust att göra. Inte saker som jag borde göra.

Må väl!
/Pernilla


fredag 9 oktober 2015

Du är värdefull!

Lördagen den 10.10 är det Världsdagen för psykisk hälsa. Vi är glada över att det finns en dag som sätter fokus på människors mående och vi hoppas att alla tar hand om sig extra mycket den här dagen.

Sköt om dig och kom ihåg att just DU är värdefull!


”På jakt efter ett nytt samhälle”

Två intressanta seminariedagar med föreläsningar, anföranden och paneldiskussioner med fokus på framtiden i vårt land med de reformer som är på kommande och vilka utmaningar de medför gick av stapeln i Helsingfors 7-8.10. Här några plock från några föreläsningar och intressanta anföranden men du kan också gå in på SOSTES hemsidor soste.fi och läsa mera där om du är intresserad av dessa frågor.


Moderator Maija Perho inledde dagarna med att poängtera en viktig välfärdsgrund: meningsfullhet i egen verksamhet och arbete och påminde oss att tänka på att vårt arbete i organisationerna är viktigt och värdefullt. SOSTES generalsekreterare Vertti Kiukas tog upp att den nordiska välfärdsmodellen håller på att rasa ihop och att det offentligas roll i framtiden behöver diskuteras grundligt. Samhällsfördraget har nog lyfts fram och diskuterats i politiken men det behövs också ett välfärdsfördrag påpekade han. Han betonade att det offentligas ansvar måste bevaras fastän verksamhetssätt kan vara olika i framtiden än vad den är idag och att kunskapsgrunden inte får försvagas – för det hindrar tillväxt. Han påminde om att det behövs samarbete och att i sista hand är välfärdsfördragets målsättning ett bättre och mera jämlikt Finland.

Ett viktigt och mycket aktuellt budskap framfördes av ordförande för SOSTE Jukka Tahvanainen. Han framförde sin oro för rådande atmosfär i Finland och att folket blivit så tudelat. Han betonade att vi måste stoppa rasism och hatprat – att det är allas vår uppgift!

Futurolog Stefan Hyttfors föreläsning var otroligt intressant och inspirerande att höra på. Han menar att om man vill veta hur framtiden ska se ut ska man ”skapa den”. Till detta behövs förmågan att samarbeta, tron på en idé, tron på idén om pengar, politik och teknologi. Han gav flera exempel på idéer som ingen trott på och som sedan förändrat världen, tex world wide web och facebook. Elbilen var redan för nästan hundra år utvecklat men först idag har den fått mera synlighet. Varför? Jo, på grund av krigsindustrin och oljan som prioriterat motorer som drivs med olja. Teknologin är gränslös. Bedrövligt var att höra att forskning visar att bara 13 % är engagerade i sitt arbete men över 85 % är icke engagerade i sitt arbete idag. Ändå vågar man inte göra förändringar. Det sorgliga med framtida hälsofrågor är att det största hälsoproblemet kommer att vara depression, enligt WHO.


Mycket av föreläsningarna tangerade kommande SOTE-reform. Professor Emerita Briitta Koskiaho talade om den problematiska valfriheten i SOTE-reformen. Det talas om att medborgarna måste ta mera eget ansvar och trycket på privatisering är högt. Informations-systemet för att kunna göra val av tjänster och service är underutvecklat i Finland. De svaga och gamla i samhället faller utanför valfrihetens möjligheter menade hon. Problemen är samma i alla länder också i Sverige där man tex infört servicesedelar som ett alternativ för finansiering av service och tjänster. Fortfarande önskar sig åldringar i Sverige mera än 15 minuter kontakt med vårdare och att vårdarna inte byts hela tiden. I Sverige väljer sjukhus sina kunder redan idag – kommer det också att bli verklighet i Finland? De lättskötta som ger bäst resultat väljs framför svårskötta med sämre möjlighet att nå goda vårdresultat. SOTE:s hälsning ”Vi bygger ett gott liv tillsammans – för alla” är verkligen en viktig utmaning i dessa hårda ekonomiska tider då vår framtid ska formas och med SOTE reformen på kommande. Vi lever verkligen i spännande och intressanta tider. 

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

tisdag 6 oktober 2015

Lyckat Anhörigseminarium i Vasa

Hej alla! Idag har vi hängt i Vasa hela dagen eftersom Anhörigseminariet 2015 gick av stapeln. Vilken fantastisk dag det blev! Auditoriet på Yrkeshögskolan Novia var så gott som fullsatt och vi fick ta del av många givande diskussioner och inlägg i samtalen mellan föreläsarna och publiken. TACK till alla som deltog och TACK till våra fina föreläsare! Dagen inleddes med en teaterpjäs där vi blickade in i en vardagssituation i ett hem med psykisk ohälsa. Lite senare berättade Benjamin Sidorov om sin uppväxt med en bipolär mamma och en alkoholiserad pappa. En föreläsning som var otroligt uppskattad och som berörde varenda kotte i publiken.

Benjamin Sidorov.

Efter lunch var det Liselott Nyströms tur att berätta om den viktiga ungdomsportalen Decibel.fi. Hon förklarade att Decibel ofta är den första kontakten som ungdomar tar när de vill berätta om olika problem som de har - vad det än kan gälla! 

Liselott Nyström.

Dagen avslutades på bästa sätt - med en livlig paneldiskussion där både publik och professionella diskuterade problem och problemlösning tillsammans. Mycket givande! Så än en gång - TACK för en fin dag!

I panelen: Heikki Kurkiala, Lena Valkeakari, Benjamin Sidorov och Liselott Nyström. Moderator är Camilla Pitkänen.torsdag 1 oktober 2015

Sympati firade 30 år!


På tisdagen firade föreningen Sympati 30 år med jubileumsseminarium på Balders sal i Helsingfors.

 Seminariet inleddes med festtal av europarlamentarikern Nils Torvalds och professor Kristian Wahlbeck. Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet kunde tyvärr inte närvara men skickade videohälsning. Samtliga talare lyfte upp det otroligt fina och viktiga arbete som Sympati gör för att motverka stigmatisering av psykisk ohälsa. Trots att föreningen idag har en anställd verksamhetsledare (prisad för sin insats) kom det tydligt fram hur föreningens kärna är medlemmarna. Utan dem och de frivilligas engagemang skulle Sympati inte vara den blomstrande 30-åring som den är idag!

På programmet stod också lansering av "Mera Sympati 30-års festskriften" och sång och dikt av Harriet Abrahamsson och Martina Roos. Höjdaren på festen var ändå Sympatikören som underhöll publiken bland annat med en fin version av den alltid lika vackra och rörande Höstvisan med text av Tove Jansson.  
Jubiléet avslutades med kaffe och kaka och fest för medlemmarna.


Psykosociala förbundet gratulerar 30-åringen och tackar för en fin eftermiddag i trevligt sällskapJ


Den fantastiska Sympatikören


Psykosociala förbundet uppvaktade Sympati. På bilden ordförande och verksamhetsledare från båda organisationerna.


Sonja från Stödpersonsverksamheten som var underhyresgäst hos Sympati på Eriksgatan i 10 år och festdeltagare och stödperson John. 


Glada jubilarer