fredag 9 oktober 2015

”På jakt efter ett nytt samhälle”

Två intressanta seminariedagar med föreläsningar, anföranden och paneldiskussioner med fokus på framtiden i vårt land med de reformer som är på kommande och vilka utmaningar de medför gick av stapeln i Helsingfors 7-8.10. Här några plock från några föreläsningar och intressanta anföranden men du kan också gå in på SOSTES hemsidor soste.fi och läsa mera där om du är intresserad av dessa frågor.


Moderator Maija Perho inledde dagarna med att poängtera en viktig välfärdsgrund: meningsfullhet i egen verksamhet och arbete och påminde oss att tänka på att vårt arbete i organisationerna är viktigt och värdefullt. SOSTES generalsekreterare Vertti Kiukas tog upp att den nordiska välfärdsmodellen håller på att rasa ihop och att det offentligas roll i framtiden behöver diskuteras grundligt. Samhällsfördraget har nog lyfts fram och diskuterats i politiken men det behövs också ett välfärdsfördrag påpekade han. Han betonade att det offentligas ansvar måste bevaras fastän verksamhetssätt kan vara olika i framtiden än vad den är idag och att kunskapsgrunden inte får försvagas – för det hindrar tillväxt. Han påminde om att det behövs samarbete och att i sista hand är välfärdsfördragets målsättning ett bättre och mera jämlikt Finland.

Ett viktigt och mycket aktuellt budskap framfördes av ordförande för SOSTE Jukka Tahvanainen. Han framförde sin oro för rådande atmosfär i Finland och att folket blivit så tudelat. Han betonade att vi måste stoppa rasism och hatprat – att det är allas vår uppgift!

Futurolog Stefan Hyttfors föreläsning var otroligt intressant och inspirerande att höra på. Han menar att om man vill veta hur framtiden ska se ut ska man ”skapa den”. Till detta behövs förmågan att samarbeta, tron på en idé, tron på idén om pengar, politik och teknologi. Han gav flera exempel på idéer som ingen trott på och som sedan förändrat världen, tex world wide web och facebook. Elbilen var redan för nästan hundra år utvecklat men först idag har den fått mera synlighet. Varför? Jo, på grund av krigsindustrin och oljan som prioriterat motorer som drivs med olja. Teknologin är gränslös. Bedrövligt var att höra att forskning visar att bara 13 % är engagerade i sitt arbete men över 85 % är icke engagerade i sitt arbete idag. Ändå vågar man inte göra förändringar. Det sorgliga med framtida hälsofrågor är att det största hälsoproblemet kommer att vara depression, enligt WHO.


Mycket av föreläsningarna tangerade kommande SOTE-reform. Professor Emerita Briitta Koskiaho talade om den problematiska valfriheten i SOTE-reformen. Det talas om att medborgarna måste ta mera eget ansvar och trycket på privatisering är högt. Informations-systemet för att kunna göra val av tjänster och service är underutvecklat i Finland. De svaga och gamla i samhället faller utanför valfrihetens möjligheter menade hon. Problemen är samma i alla länder också i Sverige där man tex infört servicesedelar som ett alternativ för finansiering av service och tjänster. Fortfarande önskar sig åldringar i Sverige mera än 15 minuter kontakt med vårdare och att vårdarna inte byts hela tiden. I Sverige väljer sjukhus sina kunder redan idag – kommer det också att bli verklighet i Finland? De lättskötta som ger bäst resultat väljs framför svårskötta med sämre möjlighet att nå goda vårdresultat. SOTE:s hälsning ”Vi bygger ett gott liv tillsammans – för alla” är verkligen en viktig utmaning i dessa hårda ekonomiska tider då vår framtid ska formas och med SOTE reformen på kommande. Vi lever verkligen i spännande och intressanta tider. 

Bodil Viitanen, verksamhetsledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar