torsdag 22 oktober 2015

Ger självbestämmande självständighet?

Den frågan var huvudrubrik under SAMS organisationsseminarium i Tammerfors 20-21 oktober. Två av oss på Psykosociala förbundet deltog, och vi fick ta del av mycket givande föreläsningar och diskussioner som berörde denna fråga. För hur är det med självbestämmandet egentligen? Är det en rättighet som tillhör alla?

Kanske är det som Jyrki Pinomaa, VD för Aspa-stiftelsen, säger: ”Det här är ingen lätt fråga. Det är svårt att bestämma över begränsandet av självbestämmandet...”. Under dagarna konstaterades att det är oerhört viktigt för alla människor att få känna sig delaktig i samhället och ha makten över sitt eget liv, oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller ej. Men vem bestämmer om individen inte själv kan? Anhöriga? Personalen på ett eventuellt boende? Faktum är ju, att desto större friheter man får, desto större ansvar har man. Hur hittar man då en balans mellan frihet och ansvar? Och när behöver man begränsa självbestämmanderätten?
Det är mycket komplexa frågor vi talar om, och högst individuella. Några av de största utmaningarna när det kommer till självbestämmande för personer med funktionsnedsättning är attityder, ekonomi, om assistenten bestämmer över klienten och social isolering. Bland annat.
 
Li Andersson, finlandssvensk politiker som är aktiv i Vänsterförbundet, talar om hur man kan garantera de svagas rättigheter i ekonomiskt trängda tider. Hon efterlyser en mer mångsidig debatt kring den ekonomiska politiken.
- Vi borde kräva fler analyser kring den ekonomiska politiken! I Finland är vi ganska dåliga på att föra en debatt om de värderingsval vi gör. Kräv fler svar från politikerna. Synliggör frågorna som är viktiga för dig och din målgrupp och bjud på information, så att dagens politiker får veta hur verkligheten ser ut hos individer med funktionsnedsättningar, säger hon.
Eva Biaudet, tidigare minoritetsombudsman och diskrimineringsombudsman, numera riksdagsledamot, säger i sin föreläsning att alla behövs.
- Alla människor behövs! Tillsammans skapar vi ett mer välmående samhälle om våra grundläggande rättigheter tillgodoses.
- När man talar om hur man ska främja minoriteters ställning är det viktigt att komma ihåg att vi talar om människors rättigheter. Att bli rättvist behandlad är viktigt för individen. Här handlar det om att få politiker och beslutsfattare medvetna om att det finns många olika minoriteter och många olika sätt att leva sitt liv.
Konstterapeuten Monica Björk bjöd på ett helt galleri av fina foton och talade om vikten av att hitta sitt eget sätt att vara skapande i sin vardag. För att må bra – INTE för att vara duktig.
- Vi behöver hitta våra lugn-och-ro-hormon ibland. Då vi stannar upp och funderar: hur mår jag idag? Vilka känslor har jag just nu? Var hittar jag mitt lugn? Min styrka? Det är viktigt att hitta ögonblick i livet när vi får en paus.
- Kan vi öva oss i att höra vår själ viska åt oss? Eller väntar vi tills kroppen skriker?
 
TACK för fina dagar i Tammerfors och grattis SAMS som firar 5 år denna höst!
Hälsar Pernilla och Nonni
Psykosociala förbundet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar