onsdag 13 maj 2015

Hur vänder man trenden?

Hej vänner!
Det har varit lite tyst här på bloggen de senaste dagarna, men det finns en förklaring till det. Jag har deltagit i den europeiska mentalhälsokonferensen "Mental Health in all policies" i Helsingfors som pågick under måndag och tisdag den här veckan. En fantastisk konferens, med en mängd intressanta infallsvinklar att ta del av från olika håll i Europa. Under två dagar har vi matats med enormt mycket information som vi nu ska försöka processa och dela med oss av.
Precis som i Finland är psykisk ohälsa ett växande problem bland människor i andra europeiska länder. I England bottnar till exempel 40 procent av alla sjukskrivningar i psykisk ohälsa. Man talar om att psykisk ohälsa inom kort är den allra främsta orsaken till sjukskrivningar ute i Europa och att det år 2030 antas vara den främsta anledningen till sjukskrivningar över hela världen.
Arbetslösheten är en bidragande orsak till att många människor mår dåligt. Negativa upplevelser tidigt i livet är en annan orsak, såsom trauman, trasiga familjeförhållanden eller en fattig uppväxt. Ekonomin är ofta en avgörande orsak till psykisk ohälsa. Många mår också dåligt på jobbet. Idag ser arbetsmiljöerna och arbetsbelastningen annorlunda ut än förr, och många lever ett stressigt vardagsliv.
Den stora frågan är: hur vänder man trenden? Hur gör man för att öka välmåendet och den psykiska hälsan ute i Europa? Vad kan man göra för att just DU ska må bra?
Det som alla länder brottas med är att hitta bra lösningar för att kunna implementera all den kunskap som finns. Vi vet väldigt mycket om psykisk hälsa, det har forskats massor i psykisk hälsa. Men hur gör man för att få ner den kunskapen på gräsrotsnivå? Idag finns ett glapp mellan forskning och åtgärder. Man vill sätta fokus på förebyggande arbete, för alla studier visar att grunden för ditt välmående formas i riktigt tidig ålder. Man behöver också lära sig att identifiera problemen tidigt, för att kunna åtgärda dem. Jürgen Scheftlein på europeiska kommissionen talar om att det som tidigare var ett tabu nu har blivit en prioritet, och att vi måste få politikerna att inse allvaret i detta. Psykisk ohälsa är inte bara individens problem, utan något som berör hela familjen - och samhället i stort.
I kommande nummer av tidningen Respons skriver vi mer om konferensen. Tills dess får ni ta del av några bilder från Helsingfors. Ha en fin dag!
Hälsar Pernilla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar