fredag 15 maj 2015

Hälsa på jobbet

Hej vänner!
Just nu funderar jag mycket på hur hälsan bevaras på våra arbetsplatser runtom i landet. Pratar man alls om psykisk hälsa och ohälsa? Jo, det tror jag att man gör, men inte i tillräckligt hög grad. Då skulle det nog inte vara så stor ökning av antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Om man talade om det i tillräckligt hög grad tror jag också att man skulle ha bättre förståelse för sina medarbetares situation och att man tillsammans skulle kunna hitta lösningar på eventuella problem innan det går för långt. Är medarbetarna tillräckligt motiverade? Får de ta ansvar? Känner de sig glada och nyfikna på jobbet?

Studier visar att var fjärde arbetstagare utsätts för stress på sin arbetsplats. Många upplever att arbetsbördan är ohanterbar och att balansen mellan familjeliv och arbetsliv är obefintlig. Stödet från ledningen lyser med sin frånvaro och arbetsplatsmobbning förekommer både här och där. Dessvärre ser det likadant ut i de flesta EU-länderna. Och alla frågar sig: Hur får man ett ner antalet sjukskrivningar som beror på den psykiska ohälsan? Hur kan man identifiera problemen tidigt och sätta in stödåtgärder?

Jag gillar den här bilden från (H)järnkolls broschyr om hälsa på jobbet. Moderna chefer vågar prata om psykisk hälsa. Och ohälsa. Det är inget konstigt med det. Genom att öka välmåendet bland arbetstagarna ökar man också produktiviteten, nyfikenheten, kreativiteten. En klar win-win-situation.

Med detta önskar jag DIG en fin helg!
/PernillaInga kommentarer:

Skicka en kommentar